Sko?i na glavni sadr?aj

KAKO KUPOVATI PUTEM INTERNETA

Kupuj putem interneta ĘC gdje god se nalazi?, kad god po?eli?

No Youtube Player
?elimo ti dobrodo?licu u na?u novu internetsku trgovinu
Budi me?u prvima koji ?e isprobati na?u internetsku trgovinu i otkrij sve prednosti i usluge koje smo osmislili samo za tebe.
Stalno unapre?ujemo svoje usluge kako bismo zadovoljili sve tvoje potrebe. A ovo je tek po?etak.
Saznaj vi?e o uvjetima poslovanja internetske trgovine
Kako ovo funkcionira
1
Pregledaj na?u internetsku stranicu i proizvode koje ?eli? dodaj na svoj popis za kupovinu.
Napominjemo da proizvodi koji se ne nalaze na tvom popisu za kupovinu ne?e biti uklju?eni u tvoju narud?bu. Provjeri svoj popis i pazi da ne?to ne zaboravi?.
2
Ako je proizvod koji ?eli? ozna?en zelenom bojom, to zna?i da je dostupan za narud?bu.
Napominjemo da tijekom kupovine treba? odabrati robnu ku?u IKEA Zagreb, kako bi provjerio/la nalazi li se proizvod na zalihama.
3
Reci nam na koji na?in ?eli? da ti tvoja narud?ba bude isporu?ena.
Kada kupuje? putem interneta, mo?e? birati ?eli? li svoju narud?bu preuzeti u robnoj ku?i IKEA, IKEA dostavnom centru ili ?eli? da ti je dostavimo na ku?nu adresu.
4
Reci nam kada ?eli? da ti tvoja narud?ba bude isporu?ena.
Kada naru?uje? putem interneta, mo?e? odabrati dan i vrijeme koje ti odgovara za preuzimanje ili dostavu.
Preuzimanje proizvoda u robnoj ku?i IKEA Zagreb ili IKEA dostavnom centru
Kada kupuje? putem interneta, mo?e? odabrati ?eli? li svoju narud?bu preuzeti u robnoj ku?i IKEA Zagreb ili IKEA dostavnom centru.
Kada naru?i?, mi ?emo prikupiti odabrane proizvode i tvoja ?e narud?ba biti spremna za preuzimanje u odabranom terminu.
Saznaj vi?e o cijeni ove usluge
Dostava na ku?nu adresu
Tvoji naru?eni IKEA proizvodi mogu ti biti dostavljeni i na ku?nu adresu, onog dana i u ono vrijeme koje ti odgovara.
Saznaj vi?e o cijeni ove usluge
Usluge
i cijene