Sko?i na glavni sadr?aj

IKEA ZAGREB

Gdje se nalazimo i radno vrijeme

Radno vrijeme
Robna ku?a
Pon-sub: 10:00 - 21:00
Ned: 10:00 - 18:00
Restoran i Caf¨¦
Pon-sub: 9:30 - 20:30
Ned: 9:30 - 17:30
9. i 16.12.: 9:30 - 22:30
Bistro
Pon-sub: 10:00 - 21:00
Ned: 10:00 - 18:00
9. i 16.12.: 10:00 - 23:00
Posebni datumi
9.12.2017.: 10:00 - 23:00
16.12.2017.: 10:00 - 23:00
24.12.2017.: 10:00 - 14:00
25. i 26.12.2017.: zatvoreni smo
31.12.2017.: 10:00 - 16:00
1.1.2018.: zatvoreni smo
6.1.2018.: 10:00-21:00
Adresa
Robna ku?a IKEA Zagreb nalazi se u Poslovnoj zoni Zagreb Istok na adresi:

IKEA Hrvatska d.o.o.

Ulica Alfreda Nobela 2
Sop
10361 Sesvete-Kraljevec
IKEA autobus
Do robne ku?e mo?e? do?i i autobusom.
Vozni red IKEA autobus
Kako do?i do nas
Iz smjera jugozapada (Split, Rijeka, Karlovac, Novi Zagreb, Slovenija)
Ako dolazi? iz smjera jugozapada (npr. Split, Rijeka, Karlovac, Novi Zagreb, Slovenija), koristi zagreba?ku zaobilaznicu do mosta preko rijeke Save. Nakon mosta prati sljede?e upute.
Nakon mosta preko Save, dr?i lijevu stranu i prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok. Uskoro autoput lagano zakre?e udesno.
Nakon ?to pro?e? ispod nadvo?njaka, iza?i desno na sljede?em izlazu s autoputa. Prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok. Nakon izlaska s autoputa, dolazi? do prvog kru?nog toka. Nastavi ravno. U daljini ?e? vidjeti robnu ku?u IKEA. Na dobrom si putu.
Iz smjera istoka (Slavonski Brod, Novska, Ivani? Grad)
Ako dolazi? autoputom iz smjera istoka (npr. Slavonski Brod, Novska, Ivani? Grad), vozi prema Zagrebu, pro?i naplatne ku?ice i nakon 8 km prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok.
Nastavi cestom desno od autoputa u smjeru Zagreb istok i prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok.
Desno se odvaja izlaz (350 m prije nadvo?njaka). Tu skreni desno i prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok i Otok Svibovski. Dalje nastavi preko ?vori?ta do robne ku?e IKEA.
Iz smjera sjevera (Vara?din, Sv. I. Zelina)
Ako dolazi? autoputom iz smjera sjevera (npr. Vara?din, Sv. I. Zelina), vozi prema Zagrebu do cestovnog ?vora Ivanja Reka. Za nastavak prati sljede?e upute.
Na ?voru Ivanja Reka prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok, Osijek i Slavonski Brod.
U sredi?tu ?vora, desno se odvaja izlaz s autoputa za Osijek i Slavonski Brod. Uspori i skreni (iza?i) desno. Dalje vozi u smjeru istoka i prati putokaz za Poslovnu zonu Zagreb Istok.
Iz smjera zapada (iz sredi?ta Zagreba)
Ako dolazi? autoputom iz smjera zapada (iz sredi?ta Zagreba), vozi Slavonskom avenijom do Ivanje Reke. Dalje nastavi prema istoku u smjeru Slavonskog Broda. Pro?i cestovni ?vor Ivanja Reka i odmah ?e? ugledati robnu ku?i IKEA. Skreni desno na jednom od izlaza.