Forside

JOB I IKEA GROUP

De fleste ser IKEA produkter.
Vi ser de mange inspirerende mennesker, der har arbejdet for at g?re dem mulige.
Silhuet af IKEA produkter, der repræsenterer forskellige arbejdsområder i IKEA.
Du ser lidt anderledes p? tingene.
Det g?r vi ogs?.
I IKEA tror vi p? mennesker. Bag hvert eneste produkt st?r et ydmygt og entusiastisk team, der g?r det muligt. Kom og se lidt anderledes p? tingene sammen med os.
Ledige job
AT ARBEJDE I IKEA GROUP: KULTUR OG V?RDIER | MANGFOLDIGHED OG INKLUSION
UDVIKLING OG MULIGHEDER | ARBEJDSPLADS OG FORDELE
KULTUR OG V?RDIER
Vi tror p?, at alle personer har noget v?rdifuldt at bidrage med.
Vi er en mangfoldig gruppe af jordn?re, ligefremme mennesker med en passion for boligindretning. Vi kommer fra hele verden, men vi har en f?lles, inspirerende vision: §At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker.§ Vi f?rer denne vision ud i livet med udgangspunkt i vores f?lles medmenneskelige v?rdier. Disse v?rdier er den r?de tr?d i vores arbejde og grundlaget for vores inkluderende, ?bne og ?rlige kultur. Det er alt sammen baseret p? f?llesskab og entusiasme. Vi arbejder h?rdt, men vi har det sjovt samtidig. Vi er altid p? udkig efter mennesker, der har den samme positive indstilling og de samme v?rdier som os.
3 IKEA medarbejdere i en udstilling med 2 orange skriveborde med stole, en hvid kommode og åbne væghylder.
Stenmur ved siden af en grusvej med et rødt træhus for enden af vejen.
Togetherness
Sammenhold, "Tilsammans", er helt centralt i IKEA kulturen. Vi er st?rke, n?r vi har tillid til hinanden, arbejder hen imod det samme m?l og har det sjovt.
Omtanke for mennesker og milj?
Vi vil v?re en drivkraft, der skaber positive forandringer. Vi har muligheden for at g?re en stor og vedvarende forskel, b?de nu og for kommende generationer.
Omkostningsbevidsthed
S? mange mennesker som muligt skal ha* r?d til et smukt og funktionelt hjem. Vi udfordrer hele tiden os selv og andre til at opn? mere med mindre uden at g? p? kompromis med kvalitet.
Enkelhed
En enkel, ligefrem og jordn?r v?rem?de er en del af vores arv fra Sm?land. Enkelhed handler om at v?re os selv og holde fast i virkeligheden. Vi er uformelle, pragmatiske og ser bureaukrati som vores st?rste fjende.
Forny og forbedre

Vi leder konstant efter nye og bedre m?der at g?re tingene p?. Det, vi g?r i dag, kan vi g?re bedre i morgen. Vi har succes, fordi vi finder l?sninger p? umulige udfordringer, og det inspirerer os til at g? videre til den n?ste udfordring.
IKEA v?rdierne
Vi tror p?, at alle personer har noget v?rdifuldt at bidrage med, og vi tilstr?ber at have de samme v?rdier i vores m?de at arbejde p?.
Anderledes 每 med mening
IKEA er ikke som andre virksomheder, og vi ?nsker heller ikke at v?re det. Vi har mod til at s?tte sp?rgsm?lstegn ved eksisterende l?sninger, t?nke utraditionelt, eksperimentere og turde lave fejl 每 men der er altid en mening med det.
At give og tage ansvar
Vi tror p? at styrke vores medarbejdere. At give og tage ansvar er en m?de at vokse p? og udvikle sig som menneske. At have tillid til hinanden og v?re positiv og fremsynet inspirerer alle til at bidrage til udvikling.
Lede ved at v?re et godt eksempel
Vi betragter lederskab som en handling 每 ikke en stilling. Vi rekrutterer f?rst ud fra v?rdier og derefter ud fra kompetencer og erfaring. Mennesker, der s?tter handling bag ord, og leder ved at v?re et godt eksempel. Det handler om at v?re den bedste udgave af os selv og f? det bedste frem i andre.

L?s om, hvordan Ingvar Kamprad beskrev IKEA v?rdierne i
"En m?belhandlers testamente" (PDF).
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde
De fleste mennesker ser en pude.
Billede af IKEA medarbejder Sunny Wei
※Jeg ser mennesker, som er interesserede i hinanden.§
Sunny Wei
DC/CDC Songjiang Manager,
Distribution Services Provider
Billede af IKEA medarbejder Hector Bianchi
※Jeg kan se, at n?r vi g?r noget, der er godt for kunderne og milj?et, er det som regel ogs? godt for IKEA.§
Hector Bianchi
Project Controller,
Projektledelse
Image of IKEA co-worker Bill Lo
※Jeg oplever, at IKEA har mod til at v?re innovativ ved at bruge nye materialer.§
Bill Lo
Product Requirement Engineer,
Design and Product Development
Billede af IKEA medarbejder Samuel Blom
※Jeg oplever, hvordan det, at vi arbejder og l?rer i f?llesskab, bringer os t?ttere sammen.§
Samuel Blom
Maskinarbejder,
IKEA Industry
Billede af IKEA medarbejder Jackline Kubunja
※Jeg oplever den varme stemning, der opst?r, n?r vi hj?lper kunderne og arbejder sammen.§
Jackline Kibunja
Team Leader,
Kundeservice
AT ARBEJDE I IKEA GROUP: KULTUR OG V?RDIER | MANGFOLDIGHED OG INKLUSION
UDVIKLING OG MULIGHEDER| ARBEJDSPLADS OG FORDELE
Mangfoldighed og inklusion
Ved at v?re os selv og bidrage med vores unikke egenskaber udvikler vi os alle sammen
Omtanke for mennesker og mangfoldighed og inklusion er en central del af vores vision og v?rdier. I IKEA Group g?r vi ind for mangfoldighed og inklusion. Ved at anerkende vores medarbejderes forskelligheder bidrager vi til kreativitet og underst?tter vores v?kst. Vi str?ber efter at ha* et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmilj?, hvor medarbejderne f?ler sig v?rdsat p? grund af deres unikke egenskaber og anerkendt for deres forskellige talenter, og hvor medarbejderne kan v?re sig selv.
Med andre ord: Vi mener, at IKEA bli'r bedre, n?r vi respekterer, at alle mennesker er unikke!
IKEA medarbejder i gul og sort skjorte, der hjælper 2 kunder i varehuset.
Vi har en holdning til ligestilling og menneskerettigheder
Ved at st?tte vores medarbejderes ret til at ta' hele deres personlighed med p? arbejde skaber vi en mere innovativ og attraktiv arbejdsplads og opn?r en forretningsm?ssig fordel.
I IKEA Group st?r vi for fair behandling og lige muligheder, og vi st?tter menneskerettighederne for alle uanset alder, k?nsidentitet, seksuel orientering, fysisk handicap, etnisk tilh?rsforhold, race, nationalitet, religion, ?gteskabelig eller familiem?ssig status og alle andre sider af deres identitet. At st?tte vores medarbejderes ret til at v?re sig selv er for os den eneste vej frem som en humanistisk og v?rdidrevet virksomhed. Og vi ved, at mangfoldige og inkluderende team er mere kreative og innovative, fordi teammedlemmerne udfordrer hinanden til at t?nke og handle anderledes.
Alle vores ledere har ansvaret for at identificere forhindringer for mangfoldighed og inklusion i deres del af organisationen og at minimere dem. Alle medarbejdere har et ansvar for inklusion. Det begynder med, at alle tror p? og ?nsker at arbejde i et inkluderende arbejdsmilj?. Det betyder, at vi alle skal tale vores egen og andres sag.
For at st?tte menneskerettigheder og ligestilling bakker IKEA Group op om og bidrager til UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+ people (FN's standarder for virksomheders adf?rd i forbindelse med bek?mpelse af diskrimination mod LGBT+-medarbejdere), som blev lanceret globalt i september 2017. "Som en humanistisk og v?rdidrevet virksomhed vil vi skabe et fuldt inkluderende arbejdsmilj?, der bidrager til positive forandringer inden for alle omr?der af vores virksomhed og i samfundet. At bakke op om FN*s Standards of Conduct er et stort skridt i denne retning. Det g?r os meget stolte, og samtidigt l?gger det pres p? os om at v?re gode rollemodeller og skabe en fuldt inkluderende arbejdsplads", siger Sari Brody, Equality and Leadership Manager i IKEA Group.
2 kvindelige IKEA medarbejdere holder om hinanden.
Mangfoldighed findes i alle former og st?rrelser
I IKEA Group hilser vi enhver form for mangfoldighed velkommen. En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads er godt for vores medarbejdere, vores kunder og for virksomheden. Ved at arbejde med forskelligheder vokser vi b?de som enkeltpersoner og som organisation.
2 kvindelige IKEA medarbejdere holder om hinanden.
Ligestilling mellem k?nnene
Ligestilling mellem k?nnene er en menneskeret. Vores ambition er at opn? ligestilling mellem k?nnene i IKEA Group, som g?r l?ngere end en ligelig fordeling mellem k?nnene p? alle niveauer og i alle stillinger. Ligestilling mellem k?nnene handler ogs? om at skabe en inkluderende kultur, hvor alle k?n bli'r v?rdsat for deres unikke bidrag.
Det er derfor, vi... har arbejdet med k?nsfordeling i mere end 10 ?r. Vi er stolte af at v?re med i det f?rste panel p? FN-plan om Women Economic Empowerment, for at hj?lpe med at frig?re potentialet for kvinder, s? de kan deltage fuldt ud i ?konomien og opn? ?konomisk uafh?ngighed.
Mandlig IKEA medarbejder taler med 2 kunder, 1 kvinde og 1 mand.
LGBT+
Vi st?tter LGBT+-medarbejderes ret til at v?re sig selv. Vi tilbyder dem lige muligheder for at udvikle sig i IKEA Group og bidrage til vores virksomhed. Vi arbejder aktivt for at skabe et fuldt inkluderende arbejdsmilj?, der bidrager til positive forandringer inden for alle omr?der af vores virksomhed og i samfundet.
Det er derfor, vi... er g?et med i Workplace Pride, en non-profit paraplyorganisation, der str?ber efter at opn? st?rre accept af lesbiske, b?sser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) p? arbejdspladsen. Derfor bakker vi ogs? op om og bidrager til UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+ people, som blev lanceret globalt i september 2017.
”INKLUSION ER ET FÆLLES ANSVAR”
§INKLUSION ER ET F?LLES ANSVAR§
Inklusion
Inklusion i IKEA Group handler om at skabe et arbejdsmilj?, hvor vores medarbejdere har succes, fordi de f?ler sig velkomne, respekteret, st?ttet og v?rdsat. Det handler om at udvikle en infrastruktur med m?der at samarbejde p?, og det handler om at optr?de inkluderende hver dag og udnytte vores forskelligheder bedst muligt.
AT ARBEJDE I IKEA GROUP: KULTUR OG V?RDIER | MANGFOLDIGHED OG INKLUSION
UDVIKLING OG MULIGHEDER | ARBEJDSPLADS OG FORDELE
UDVIKLING OG MULIGHEDER
En karriere, der er lige s? unik som dig
Vi tilbyder exceptionelle karriere- og l?ringsmuligheder. Vi opfordrer dig til at pr?ve forskellige roller, skifte funktion og endda arbejde i udlandet (hvis du har lyst). Du kan forme din egen karriere efter din udviklingsplan og dine fremtidsm?l. Vi tror p? den enkeltes evne til at udvikle sig. For n?r du vokser, vokser IKEA ogs?. Hvis du vil vokse sammen med IKEA, s? se vores forskellige arbejdsomr?der herunder, eller s?g efter ledige job
No Youtube Player
IKEA karrierer er forskellige. H?r nogle af vores medarbejdere fort?lle om deres erfaringer.
Lidt om, hvad vi laver
En boligindretningsvirksomhed er meget mere, end du m?ske tror!
Vi tilbyder jobmuligheder inden for mange forskellige omr?der:
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Bæredygtighed
B?redygtighed
Vi arbejder for at minimere milj?p?virkningen fra vores aktiviteter og hj?lpe mennesker med at leve mere b?redygtigt derhjemme.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Indkøb
Indk?b
Vi arbejder over hele verden for at f? st?rst v?rdi for pengene til b?de IKEA og vores kunder.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Kundeservice
Kundeservice
Vi arbejder b?de i og uden for vores varehuse, fra reception til kasseomr?de, bytteservice og returvarer og kontaktcentre.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde HR
HR
Vi tager os af rekruttering, tr?ning og personalegoder. Det er vores opgave at tiltr?kke, udvikle og inspirere vores mange medarbejdere.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Salg
Salg
Vi er vilde med detailhandel og mennesker. Vi arbejder med IKEA sortimentet og vores ta' selv-koncept hver dag.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Teknik og kvalitet
Teknik og kvalitet
Vi arbejder inden for produktudvikling og i hele IKEAs forsyningsk?de. Vi arbejder p? at forbedre alle aspekter af produktkvaliteten.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Onlinehandel
Onlinehandel
Vi arbejder nationalt og globalt p? at udvikle og forbedre IKEA indk?bsoplevelsen p? vores hjemmeside.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Økonomi- og forretningsnavigation
?konomi- og forretningsnavigation
Vi tager os af IKEAs ?konomiske behov og tr?ffer strategiske forretningsbeslutninger, der skaber v?kst.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Design og produktudvikling
Design og produktudvikling
Vi er designere og produktudviklere, der arbejder for at skabe og forbedre IKEAs produktsortiment.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Marketing og kommunikation
Marketing og kommunikation
Vores mission er at opbygge IKEA brandet og inspirere mennesker til at finde v?rdi i det, vi har at tilbyde.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Com&In
Com&In
Vores strategiske og visuelle talent gi'r liv til tusindvis af IKEA produkter 每 i varehusene og andre medier.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Varehusledelse
Varehusledelse
Vi arbejder som et team med at lede forskellige aspekter ved at drive et IKEA varehus. Det er detailhandel i h?jt tempo, og vi er vilde med det!
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde IKEA BUSINESS løsninger
IKEA virksomhedsl?sninger
Vi st?tter IKEA med virksomhedsl?sninger. Vi tror p? hurtige, brugervenlige ydelser og ikke bare teknologi.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde IKEA FOOD/Restauranten
IKEA FOOD/Restauranten
Vi er vilde med mad! Vi arbejder hovedsagelig i Restauranten, Bistroen og IKEA Swedish Food Market i vores IKEA varehuse.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Logistik
Logistik
Vi skaber det bedst mulige vareflow fra leverand?ren til kunden. S? vi er gode til at pakke ting i flade pakker!
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Transport
Transport
Vi arbejder h?rdt p? at sikre de bedst mulige transportl?sninger til IKEA produkter fra hele verden.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Ejendomme
Ejendomme
Vi udvikler og bestyrer mange forskellige IKEA ejendomme i hele verden.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Produktion
Produktion
Vi arbejder t?t sammen med leverand?rer i hele verden om at producere alle de IKEA produkter, du ser.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Projektledelse
Projektledelse
Vi s?rger for, at alle mulige IKEA projekter forl?ber som de skal, bliver f?rdige til tiden og holdes inden for budgettet.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde IKEA Industry
IKEA Industry
Vi arbejder med produktion og fremstiller IKEA produkter, der skaber et bedre liv derhjemme over hele verden.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde IKEA indkøbscentre
IKEA indk?bscentre
Vi administrerer og udvikler indk?bscentre, der etableres i tilknytning til IKEA varehuse.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde Andet
Andet
Ja, vi har endnu flere job! Du finder n?sten ubegr?nsede muligheder i vores store IKEA verden.
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde.
De fleste mennesker ser en vandkande.
Billede af IKEA medarbejder Eldin Topic
"Jeg ser, at jeg kan inspirere mine medarbejdere til at udvikle sig".
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support,
Logistik
Billede af IKEA medarbejder Maria Andersson
"Jeg ser, at jeg hele tiden kan finde nye veje til at udvikle mig".
Maria Andersson
Centre Manager,
IKEA indk?bscentre
Billede af IKEA medarbejder Jakob Dackander
"Jeg ser muligheden for at rejse i mit job".
Jakob Dackander
Sovev?relser,
Salg
Billede af IKEA medarbejder Souzan Meana
"Jeg ser, at alle muligheder er ?bne, uanset hvor du begynder".
Souzan Meana
Team Manager,
IKEA virksomhedsl?sninger
AT ARBEJDE I IKEA GROUP: KULTUR OG V?RDIER | MANGFOLDIGHED OG INKLUSION
UDVIKLING OG MULIGHEDER | ARBEJDSPLADS OG FORDELE
ARBEJDSPLADS OG FORDELE
Et sted, hvor du h?rer til
N?r du arbejder i IKEA Group, er du en del af et inspirerende, sjovt og dynamisk milj?. Vi er verdens st?rste boligindretningsvirksomhed, med 155.000 medarbejdere og aktiviteter i 43 lande (figur for FY15), men vi l?gger v?gt p? at arbejde p? en ubureaukratisk m?de. Her kan du altid v?re dig selv. Vi opmuntrer dig faktisk aktivt til det!
I IKEA respekterer vi hinanden og vores forskelligheder og vi er ?bne for alle, der yder et bidrag. S? uanset hvor i verden du arbejder, kommer du sikkert til at arbejde sammen med en sammensat gruppe mennesker 每 med forskellig baggrund, forskellige evner og en ganske s?rlig sans for humor.
IKEA medarbejdere, der holder kaffepause
Det har sine fordele at arbejde hos os
Vi tror p? mennesker. Alle vores medarbejdere bidrager hver dag med deres talent og unikke id谷er 每 det er det, der g?r IKEA til noget s?rligt. Vi vil gerne sikre, at alle medarbejdere f?ler sig velkomne og v?rdsatte og har mulighed for at udvikle deres potentiale. For n?r medarbejderne udvikler sig, udvikler IKEA sig ogs?. S? uanset hvor i verden du er, har du en r?kke fordele. Her er n?vnt et par stykker:
IKEA medarbejdere, der arbejder i varehuset
Bonusprogram
One IKEA Bonus programmet er et resultatbaseret bonussystem for alle medarbejdere i IKEA Group. Programmet tager udgangspunkt i vores v?rdier om enkelhed og f?llesskab, hvor alle i samme afdeling arbejder for at n? de samme m?l. F?lles m?l hj?lper os med at arbejde sammen som 谷t IKEA.
TACK! 每 loyalitetsprogrammet for medarbejdere
Det er vores medarbejdere, der g?r IKEA til det, det er. For at sige tak 每 for godt arbejde og for at v?re en vigtig del af vores succes 每 har vi indf?rt loyalitetsprogrammet TACK! Via TACK! (det svenske ord for "tak") modtager alle berettigede medarbejdere et bidrag til deres pensionsordning. Alle i et land f?r det samme bel?b uanset afdeling, stilling eller l?n.
No Youtube Player
En IKEA medarbejder i IKEAs Ta' Selv Lager
L?ring og udvikling
Vi investerer i vores medarbejderes udvikling ved at tilbyde en lang r?kke interne tr?ningsprogrammer 每 til dem, der vil l?re noget nyt og vokse. Alle IKEA medarbejdere f?r ogs? mulighed for at udarbejde en udviklingsplan. Sammen med din leder s?tter du m?l for det kommende ?r og for fremtiden.
Ledige job
Silhuet af et IKEA produkt, der repræsenterer et arbejdsområde
De fleste mennesker ser et krus.
Billede af IKEA medarbejder David Johansson
"Jeg ser en global virksomhed, der ogs? t?nker lokalt".
David Johansson
Product Developer,
IKEA FOOD/Restauranten
Billede af IKEA medarbejder Sofie Johansson
"Jeg ser, at der ikke er nogen kl?ft mellem ledere og medarbejdere".
Sofie Johansson
Bytteservice og returvarer,
Kundeservice
Billede af IKEA medarbejder Josefin Matsdotter
"Jeg ser, at IKEA hj?lper mennesker med at blive endnu bedre til det, de er gode til".
Josefin Matsdotter Berggren
Interior Designer,
Com&In
Billede af IKEA medarbejder Stefania Nervi
"Jeg ser en leder, der altid har tid til mig".
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing og kommunikation
Billede af IKEA medarbejder Tobias Johansson
"Jeg ser personalegoder, der er retf?rdige for alle, og det er imponerende".
Tobias Johansson
Analyst,
Onlinehandel
DU ER M?SKE OGS? INTERESSERET I:
MENNESKER OG MILJ?
P? vej mod en b?redygtig fremtid
Find ud af, hvad b?redygtighed betyder for os i IKEA, og hvordan vi er med til at passe p? mennesker og milj?.
Find ud af mere p? siden Mennesker og milj?
Foto af en ung indisk pige i et klasseværelse
Om IKEA Group
Vores organisation
Hvis du vil vide mere om, hvad vi laver, f?r du s?ger et job hos os, kan du l?se alt om os her.
Om IKEA Group
Ung mand, der drikker kaffe i Restauranten i IKEA varehuset