Forside

Vilk?r, betingelser og h?ndtering af persondata

G?ldende pr. 26.09.2017

Generel information
IKEA er glade for din interesse for vores produkter og dit bes?g p? IKEA.dk. Det er meget vigtigt for IKEA, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og m?l at behandle dine data forsvarligt og hensigtsm?ssigt.

If?lge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et n?dvendigt form?l. Men det er vigtigt, at du l?ser disse vilk?r og betingelser omhyggeligt, s? du forst?r hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

N?r du k?ber produkter og bruger tjenester hos os, eller browser p? vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer n?rv?rende vilk?r og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, accepterer du hermed ogs? de nye vilk?r.

Med henblik p? at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er IKEA A/S defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har sp?rgsm?l ang?ende vores vilk?r og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

IKEA A/S
CVR.nr: 50574911
M?rk?rvej 15, 2630
Taastrup
Kundesupport

Hvad er persondata
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. v?re navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser.

N?r vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit bes?g p? vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, s? du pr?cis ved, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Hvorn?r indsamler IKEA persondata
N?r du bruger vores tjenester, vil du som oftest give informationer som navn, adresse, e-mailadresse, finansielle informationer, samt ?vrige informationer som er n?dvendige for at IKEA kan tilbyde dig vores service.

Vi indsamler personoplysninger p? f?lgende m?de:
 • N?r du k?ber varer online eller surfer p? vores hjemmeside.

 • N?r du bestiller et katalog eller tilmelder dig vores IKEA FAMILY eller IKEA BUSINESS nyhedsbrev.

 • N?r du bruger dit medlemskab af IKEA FAMILY eller opretter en brugerprofil.

 • N?r du bruger eller interagerer med vores tjenester.

 • N?r du deltager i kampagner, konkurrencer eller unders?gelser.

IKEA registrerer og gemmer f.eks. de oplysninger, du giver til IKEA, n?r du indg?r en aftale med os. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene form?l at levere en vare, n?r du handler p? vores hjemmeside. Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige form?l beskrevet her og for at overholde g?ldende lovgivning.

Vi bruger videooverv?gning i vores varehuse. Det foretages med henblik p? at sikre tryghed for vores medarbejdere, forebygge kriminalitet, samt for at sikre bevismateriale og hermed oplysning til brug for politiets efterforskning i tilf?lde af kriminalitet. Videooptagelserne opbevares i sikre milj?er og med begr?nset adgang hos sikkerhedspersonale.

Anvendelse af persondata i IKEA
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og g?re din oplevelse bedre, n?r du interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til f?lgende:

 • Behandling af dit k?b og levering af dine varer

 • Opfyldelse af dit ?nske om produkter eller tjenester

 • Forbedring af vores produkter og tjenester

 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsf?ring til dig

 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsf?ring til dig

 • Administration af din relation til os

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Statistisk analyse

Persondata til tredjepart
Korrekt h?ndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for IKEA. Vi ville aldrig s?lge, offentligg?re eller p? nogen m?de viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er n?dvendigt for at fuldf?re en transaktion og n?dvendigt for at sikre overholdelse af g?ldende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine informationer til andre form?l end beskrevet i n?rv?rende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status p? en ordre.

N?r du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis ogs? dine informationer. Det kan for eksempel v?re betroede partnere, der behandler markedsf?ring, ?konomi, reklame og betaling. Vi kan ogs? k?be tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og for at forebygge bedrageri.

Det er IKEAs ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller IKEA h?je krav til vores partnere, n?r dine personoplysninger bliver brugt uden for IKEA. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi videregiver desuden dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber til brug for udarbejdelse af statistiske analyser, samt til Det Centrale Personregister til ajourf?ring af eventuelle navne- eller adresse?ndringer i vores databaser.

Opbevaring af persondata i IKEA
I IKEA opbevarer vi din personoplysninger, s? l?nge du bruger vores servicer. Vi beholder og bruger ogs? dine oplysninger, hvis det er n?dvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og h?ndh?ve vores aftaler.

IKEA er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ?del?ggelse, ?ndringer eller offentligg?relse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begr?nset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder b?de instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, g? tabt eller blive ?ndret, samt mod autoriseret offentligg?relse, og mod at uvedkommende f?r adgang eller kendskab til dem. Dertil skal alle medarbejdere i IKEA f?lge interne procedurer og regler omkring h?ndteringen af persondata. Der bliver ogs? l?bende tilbudt tr?ning i og omkring korrekt h?ndteringen af personoplysninger.

IKEA tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Men vi kan aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverf?rsler. Det betyder, at der kan v?re risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, n?r de sendes og opbevares elektronisk. Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som f?lge af dette. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, logger ud af dine konti, installerer antivirus software og l?bende opdaterer software og apps.

IKEA kan ikke g?res ansvarlig for tab af nogen art, der m?tte opst? som f?lge af brug af vores tjenester, som f?lge af indbrud i IKEAs systemer eller andre driftsforstyrrelser, som IKEA ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger p? eget ansvar. Hvis uberettigede skulle f? adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden un?dig forsinkelse, og straks p?begynde afhj?lpning af situationen ved brug af de forn?dne v?rkt?jer.

Sletning af persondata i IKEA
Vi sletter dine personoplysninger, n?r de ikke l?ngere er n?dvendige i forhold til det form?l, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

IKEA online kundeprofiler
Som kunde i IKEA kan du registrere dig med forskellige former for online kundeprofiler. De kundeprofiler vi tilbyder er:
 • IKEA profil g?r det muligt at bruge vores tegneprogrammer og gemme dine tegninger, planer og huskelister p? vores servere. Hvis du v?lger det, kan du ogs? tilmelde dig vores nyhedsbrev ved IKEA FAMILY og IKEA BUSINESS. Hvis din konto er inaktiv i en l?ngere periode, forbeholder vi os af sikkerhedsm?ssige ?rsager retten til at deaktivere din konto.

 • IKEA FAMILY er vores medlemsklub, som alle personer over 18 ?r kan tilmelde sig. Du kan s?ge om medlemskab her (hyperlink) i vores varehuse eller p? IKEA.dk. For at kunne give dig relevante tilbud og markedsf?ringsmateriale, vil vi behandle din k?bshistorik tilsluttet din IKEA FAMILY konto i op til h?jst 5 ?r fra udgangen af indev?rende regnskabs?r ved hvert k?b. Hvis din konto har v?ret inaktiv i en l?ngere periode, forbeholder vi os af sikkerhedsm?ssige ?rsager retten til at deaktivere din konto.

  Vi kan ogs? dele dine kontaktoplysninger med sociale medier til brug for m?lrettede markedsf?ringstiltag. I s? fald vil s?danne sociale medier alene agere p? vegne af og efter instruks fra IKEA. Selvst?ndig brug af oplysningerne til de sociale mediers egne form?l vil ikke finde sted.

 • IKEA BUSINESS er for virksomheder og organisationer. Du kan s?ge om en firmakonto her (hyperlink), i vores varehuse eller p? IKEA dk. For at give dig relevante tilbud og markedsf?ringsmateriale, vil vi behandle k?bshistorik tilsluttet din IKEA BUSINESS konto i op til h?jst 5 ?r fra udgangen af indev?rende regnskabs?r ved hvert k?b. Hvis din konto har v?ret inaktiv i en l?ngere periode, forbeholder vi os af sikkerhedsm?ssige ?rsager retten til at deaktivere din konto.

Dine rettigheder
Som kunde i IKEA kan du ved foresp?rgsel f? indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan ogs? f? oplyst, hvor l?nge vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog v?re begr?nset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldst?ndige eller irrelevante, har du ret til at f? oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet oph?rer, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem ?r i henhold til bogf?ringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtg?relsen.

Da vores service er afh?ngig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ?ndringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ?ndringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at tr?kke dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra b?rn under 18 ?r. Hvis vi bliver opm?rksom p?, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden for?ldres eller v?rges samtykke, vil vi g?re alt for at fjerne informationerne. Hvis du bliver opm?rksom p?, at et barn har givet os personoplysninger uden for?ldre eller v?rges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies
Cookies er sm? tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes p? din computer. Disse cookies g?r det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og bes?ger. Du kan l?se mere om, hvilke cookies vi anvender, form?let med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookie politik.

Kontakt os
Hvis du vil have mere information, ?ndre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os p? adressen IKEA A/S, M?rk?rvej 15, 2630 Taastrup eller kontakte os her.

Du har ogs? mulighed for at klage over IKEAs behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til det danske