¨²vodn¨ª str¨¢nka

Je to tady!

Novy Katalog IKEA 2018 je tady!

Katalóg IKEA 2018
M??ETE JEJ M¨ªT ST¨¢LE U SEBE
Katalog IKEA
Prohl¨ª?ejte, objevujte a u?¨ªvejte si nov¨¢ ?e?en¨ª a inspiraci IKEA.
St¨¢hn¨§te a prohl¨ª?ejte si nejnov¨§j?¨ª katalog d¨ªky aplikaci Katalog IKEA.
NOVY KATALOG RYCHLE A P?EHLEDN¨§
U? jste vid¨§li nov¨¦ video?
Prohl¨¦dn¨§te si on-line katalog nebo si st¨¢hn¨§te aplikaci
Katalog on-line
U?¨ªvejte si tipy na za?¨ªzen¨ª dom¨¢cnosti, videa, sv¨§?¨ª inspiraci a mnohem v¨ªce.
Aplikace je roz?¨ª?en¨¢ verze ti?t¨§n¨¦ho a on-line katalogu. Je to v¨¢? katalog na cesty! Aplikaci si m??ete jednodu?e st¨¢hnout v App Store nebo Google Play.
St¨¢hn¨§te si aplikaci Katalog IKEA
Pozrite si katalóg on-line
Pro iOS:
Pro Android:
DIGIT¨¢LN¨ª VERZE
Katalog pro ty, kdo st¨¢le d¨¢vaj¨ª p?ednost pap¨ªru
TI?T¨§N¨¢ VERZE
katalog
Vyzvedn¨§te si katalog v?obchodn¨ªm dom¨§

Novy katalog vych¨¢z¨ª 24. srpna 2017. M??ete si jej vyzvednout ve sv¨¦m obchodn¨ªm dom¨§ IKEA
od 7. z¨¢?¨ª 2017.

Vyberte nejbli??¨ª obchodn¨ª d?m:
IKEA Praha-Zli?¨ªn
IKEA Praha-?erny Most
IKEA Brno
IKEA Ostrava
Prohl¨¦dn¨§te si bro?ury on-line
KuchyněKopelnyŠatní skříněIKEA BUSINESS
PL¨¢NOVA?E IKEA
Napl¨¢nujte si sv¨¦ bydlen¨ª