P?ej¨ªt na obsah

Pl¨¢nova?e IKEA

IKEA Pl¨¢nova?e interi¨¦r?

Plánovače IKEA
S pomoc¨ª na?ich pl¨¢nova?? IKEA si m??ete za?¨ªdit domov n¨¢bytkem, ktery bude p?esn¨§ odpov¨ªdat skute?nym rozm¨§r?m m¨ªstnost¨ª u v¨¢s doma. Vyb¨ªrejte, kombinujte a zkou?ejte r?zn¨¦ variance a styly.

A? budete hotovi, m??ete si sv?j n¨¢vrh interi¨¦ru zobrazit ve 3D a vytisknout si ho v?etn¨§ informac¨ª o rozm¨§rech ¨C stejn¨§, jako by to ud¨§lal bytovy architekt. Zjist¨ªte tak¨¦, kolik va?e sestava stoj¨ª, a program v¨¢m p?iprav¨ª i seznam v?ech pot?ebnych vyrobk?.

Hotovy pl¨¢nek si ulo?te p?¨ªmo na server IKEA. P?i p?¨ª?t¨ª n¨¢v?t¨§v¨§ se o n¨§m m??ete poradit s na?imi pracovn¨ªky v nejbli??¨ªm obchodn¨ªm dom¨§ IKEA.*

(* Vezm¨§te pros¨ªm na v¨§dom¨ª, ?e z bezpe?nostn¨ªch d?vod? nen¨ª mo?n¨¦ otev¨ªrat v obchodn¨ªm dom¨§ pl¨¢ny donesen¨¦ na m¨¦diu jako je nap?. USB flash disk nebo CD).
Plánovače IKEA zdarma online
Vyu?ijte pl¨¢novac¨ª programy IKEA a sta¨¾te se n¨¢vrh¨¢?em interi¨¦r?!
Plánovač IKEA pro kuchyně, jídelny, pracovny a koupelnyPlánovač šatních skříní PAX
Pl¨¢nova? INTERI¨¦R? IKEA
Napl¨¢nujte si do nejmen?¨ªho detailu kuchyni, j¨ªdelnu, pracovnu nebo koupelnu podle va?ich p?edstav s pl¨¢nova?em IKEA. M??ete rovn¨§? vyu?¨ªt n¨¢? rychly pl¨¢nova? kuchyn¨ª.
Spustit pl¨¢nova?Plánovač IKEA BESTA pro obývací pokoje
Pl¨¢nova? PAX
Pl¨¢nova? BEST?
P?ipravili jsme pro v¨¢s pl¨¢nova? ?atn¨ªch sk?¨ªn¨ª PAX.
S pl¨¢nova?em BEST? budete m¨ªt napl¨¢novan¨¦ ¨²lo?n¨¦ prostory do obyvac¨ªho pokoje rychle a snadno!
Spustit pl¨¢nova?Spustit pl¨¢nova?
Plánovač IKEA SÖDERHAMN
Pl¨¢nova? S?DERHAMN
Napl¨¢nujte si pohovku podle va?ich p?edstav pomoc¨ª na?eho pl¨¢nova?e a u?¨ªvejte si pohodl¨ª na m¨ªru.
Spustit pl¨¢nova?Plánovač IKEA VIMLE
Pl¨¢nova? pohovek VIMLE
S pomoc¨ª pl¨¢nova?e pohovek VIMLE si m??ete vytvo?it pohovku podle va?ich p?edstav.
Spustit pl¨¢nova?VALLENTUNA
VALLENTUNA
Pod¨ªvejte se na n¨¢? pl¨¢nova? pohovek VALLENTUNA.
Spustit pl¨¢nova?
Plánovač kanceláříPlánovač koupelenPlánovač jídelen
Pl¨¢nova? kancel¨¢?¨ª
Pl¨¢nova? koupelen
Pl¨¢nova? j¨ªdelen
Vyzkou?ejte on-line pl¨¢nova? IKEA a vyzkou?ejte r?zn¨¦ barvy, styly, velikosti a konfigurace.
Napl¨¢nujte si pohodlnou koupelnu, kde budete m¨ªt v?e, co pot?ebujete.
Rodina bude kone?n¨§ pohromad¨§? Pak se ur?it¨§ vyplat¨ª napl¨¢novat si j¨ªdeln¨ª kout nebo j¨ªdelnu tak, aby m¨§li v?ichni kde pohodln¨§ sed¨§t.
Spustit pl¨¢nova?Spustit pl¨¢nova?Spustit pl¨¢nova?
Prohl¨¦dn¨§te si novy pl¨¢nova? ¨²lo?nych prostor ALGOT.
Pl¨¢nova? STUVA
Prohl¨¦dn¨§te si novy pl¨¢nova? ¨²lo?nych prostor STUVA.
Spustit pl¨¢nova?Naplánujte si pohovku SODERHAMNIKEA
Pl¨¢nova? ALGOT
Plánovač IKEA STUVASpustit pl¨¢nova?IKEA
Navrhn¨§te si vlastn¨ª lampu
Vytvo?te si lampu podle va?ich p?edstav pomoc¨ª na?eho pl¨¢nova?e. Nyn¨ª, kdy? jsme navrhli ?adu st¨ªnidel, ?¨¾?r a?podstavc?, kter¨¦ lze voln¨§ kombinovat, to je hra?ka.
Za?n¨§te s pl¨¢nov¨¢n¨ªm hned:
Plánovač psacích stolů
Pl¨¢nova? EKET
Vyu?ijte voln¨¦ m¨ªsto v jak¨¦koliv m¨ªstnosti pomoc¨ª polic EKET.
Spustit pl¨¢nova?Plánovač EKET
Pl¨¢nova? psac¨ªch stol?
Napl¨¢nujte si psac¨ª st?l podle va?ich p?edstav a pot?eb.
Spustit pl¨¢nova?ELVARLI plánovač
Pl¨¢nova? ¨²lo?nych syst¨¦m? ELVARLI
Pokud chcete m¨ªt o v?em hned p?ehled, vyberte si otev?en¨¦ police.
Spustit pl¨¢nova?
Vytvo?te si vlastn¨ª, jedine?nou j¨ªdelnu nebo j¨ªdeln¨ª kout a navrhn¨§te si pro tento prostor vlastn¨ª j¨ªdeln¨ª ?idle.
Pl¨¢nova? kancel¨¢?skych ?idl¨ª
L?NGFJ?LL
LÅNGFJÄLL plánovač kancelářských židlíSpustit pl¨¢nova?IKEA planner
Navrhn¨§te si vlastn¨ª j¨ªdeln¨ª ?idli
Vytvo?te si vlastn¨ª, jedine?nou j¨ªdelnu nebo j¨ªdeln¨ª kout a navrhn¨§te si pro tento prostor vlastn¨ª j¨ªdeln¨ª ?idle.
Spustit pl¨¢nova?