¨²vodn¨ª str¨¢nka

Kolekce YPPERLIG

Spoluprac¨ª ke kr¨¢se
Letos v ?¨ªjnu uvedeme na trh nejnov¨§j?¨ª kolekci p?ipravenou ve spolupr¨¢ci s d¨¢nskou n¨¢vrh¨¢?skou spole?nost¨ª HAY. Jmenuje se YPPERLIG a obsahuje z¨¢kladn¨ª kousky, p?izp?soben¨¦ modern¨ªm pot?eb¨¢m a p?¨¢n¨ªm. U?ijte si kr¨¢sn¨¦ kombinace materi¨¢l?, barev a vyrobn¨ªch technik!
V prodeji od ?¨ªjna 2017
?N¨¢s v IKEA zaj¨ªm¨¢, co se d¨§je ve sv¨§t¨§. A v¨§?¨ªme ve spolupr¨¢ci, proto?e jen spole?n¨§ m??ete dosahovat lep?¨ªch vysledk? a nab¨ªzet lep?¨ª vyrobky a ?e?en¨ª mnoha lidem.¡±

- Marcus Engman, Head of Design, IKEA of Sweden.
No Youtube Player
...
xx
Seznamte se s Mette a Rolfem Hayovymi
Mette a Rolf Hayovi je man?elsky p¨¢r, kte?¨ª spole?n¨§ provozuj¨ª n¨¢vrh¨¢?sk¨¦ studio HAY. Zalo?ili ho v Kodani v roce 2002 s c¨ªlem vytv¨¢?et n¨¢bytek odpov¨ªdaj¨ªc¨ªm po?adavk?m modern¨ªho ?ivota s vyu?it¨ªm sofistikovan¨¦ pr?myslov¨¦ vyroby. Man?el¨¦ hledaj¨ª inspiraci jak v architektu?e, tak v m¨®d¨§ a um¨§n¨ª, a vytv¨¢?ej¨ª d¨ªla, charakteristicky p?¨ªmost¨ª, funk?nost¨ª a estetickym designem.
?V?dy jsme tvrdili, ?e na?e studio HAY je n¨§kde na pomez¨ª architektury, m¨®dy a um¨§n¨ª. N¨¢? n¨¢bytek je vyrazn¨§ propojen s architekturou, na?e dopl¨¾ky pak zase se sv¨§tem m¨®dy.¡°

Mette Hay, spoluzakladatelka studia HAY
xxxxxx
Pohovka ve dne, pru?inov¨¢ matrace v noci
C¨ªlem bylo vytvo?it rozkl¨¢dac¨ª pohovku, kter¨¢ je opravdu pohodln¨¢ a hezky vypad¨¢. Vy?e?ili to t¨ªm, ?e navrhli pohovku, jej¨ª? sedac¨ª ?¨¢st tvo?¨ª pru?inov¨¢ matrace. No nen¨ª to pohovka jako sen?
Nov¨¢ podoba se l¨ªb¨ª ka?d¨¦mu
Mette Hay snila o tom, ?e se j¨ª poda?¨ª dodat modr¨¦ ta?ce IKEA nov¨¦ zaj¨ªmav¨¦ prvky a p?itom nenaru?¨ª klasicky vzhled t¨¦to ikony. Zachovala tedy velikost a materi¨¢l a pohr¨¢la si s barvami a vzory tkan¨ª ¨C dala tak ta?ce novy ?mrnc a la HAY.
Maxim¨¢ln¨ª ?t¨ªhl¨¢
Studio HAY navrhlo lampu, kter¨¢ byla extr¨¦mn¨§ ?t¨ªhl¨¢ ¨C co? byla s ohledem na zp?sob, jakym IKEA obvykle lampy vyr¨¢b¨ª ¨C velk¨¢ vyzva. Vysledkem je super ?t¨ªhl¨¢ LED lampa s vestav¨§nym dotykovym stm¨ªva?em ¨C sv¨§tlo tak ovl¨¢d¨¢te pouhym dotykem prstu.
No Youtube Player
Nahl¨¦dn¨§ za oponu vyroby ?idle YPPERLIG
?IKEA a HAY jsou dv¨§ velmi odli?n¨¦ spole?nosti. Ale kdy? jsme spolu za?ali jednat, uk¨¢zalo se, ?e se v ?ad¨§ n¨¢zor? na design zcela shodneme.¡°

Rolf Hay, spoluzakladatel studia HAY
xxxxxx
Kolekce YPPERLIG - v prodeji od ?¨ªjna 2017