¨²vodn¨ª str¨¢nka

Kontaktujte n¨¢sExistuje v¨ªce mo?nost¨ª, jak n¨¢s kontaktovat, pokud m¨¢te jakykoli dotaz, probl¨¦m nebo n¨¢s chcete o ?emkoli informovat. Ud¨§l¨¢me, co je v na?ich sil¨¢ch, abychom v¨¢m co nejl¨¦pe pomohli.
Z n¨ª?e uvedenych mo?nost¨ª si vyberte pro v¨¢s tu nejvhodn¨§j?¨ª.

Otev¨ªrac¨ª doba

Obchodn¨ª domy
9:00 - 21:00.

Restaurace
8:30:00 - 21:00.

D¨§tsky koutek
8:30 - 21:00.

?v¨¦dsk¨¦ speciality
9:00 - 21:00.

Obchodn¨ª domy IKEA jsou zav?en¨¦ (Velikono?n¨ª pond¨§l¨ª, 8. 5.,28. 9. ,28. 10., 24. 12., 25. 12., 26.12. a 1. 1.), dne 31. 12. je otev?eno 9.00¨C16.00.
Nej?ast¨§j?¨ª dotazy
Nej?ast¨§j?¨ª dotazy
Nejprve si p?e?t¨§te odpov¨§di na na?e nej?ast¨§j?¨ª dotazy.
Klikn¨§te zde
IKEA FAMILY
IKEA FAMILY
S kartou IKEA FAMILY se nikdy nebudete c¨ªtit sami. V¨ªtejte v nejv¨§t?¨ªm klubu p?¨¢tel bytov¨¦ho designu a bydlen¨ª na sv¨§te.
IKEA FAMILY
Telefonicky kontakt
Telefonicky kontakt
Na?i zam¨§stnanci jsou v¨¢m k dispozici ka?dy den od 9.00¨C21.00 na telefonn¨ªm ?¨ªsle
234 567 890
Vol¨¢n¨ª na jednotn¨¦ telefonn¨ª ?¨ªslo
234 567 890 je za cenu dle cen¨ªku hovorn¨¦ho a v?eobecnych obchodn¨ªch podm¨ªnek va?eho oper¨¢tora.
Dostupnost zbo?¨ª
Dostupnost zbo?¨ª
Zkontrolujte si p?ed n¨¢v?t¨§vou obchodn¨ªho domu dostupnost zbo?¨ª.
Klikn¨§te zde
Reklama?n¨ª formul¨¢?
Reklama?n¨ª formul¨¢?
Pokud chcete nahl¨¢sit p?¨ªpadnou reklamaci vypl¨¾te formul¨¢?, ktery najdete zde.
Reklama?n¨ª formul¨¢?
E¨Cmail
E¨Cmail
Napi?te n¨¢m e¨Cmail
Klikn¨§te zde