¨²vodn¨ª str¨¢nka

N¨¢kupn¨ª prospekty

Pot?ebujete pomoci s n¨¢kupem? Projd¨§te si na?e n¨¢kupn¨ª prospekty!
Abychom v¨¢m n¨¢kup v IKEA co nejv¨ªce usnadnili, p?ipravili jsme pro v¨¢s n¨¢kupn¨ª prospekty, kde najdete p?esny n¨¢vod, jak p?i n¨¢kupu konkr¨¦tn¨ªch vyrobk? postupovat. V?echny tyto prospekty jsou ve form¨¢tu pdf. Vyberte si, ktery pot?ebujete, a vytiskn¨§te si ho.
Ke sta?en¨ª soubor? v pdf pot?ebujete program Acrobat Reader, ktery najdete zde.
Pro mont¨¢? a ¨²dr?bu vyrobk? pou?ijte sadu FIXA.
TV a MEDIA
BEST?
OSV¨§TLEN¨ª
POLICE, ¨²LO?N¨¦ D¨ªLY
Osv¨§tlen¨ª, kter¨¦ neosl¨¾ujeBESTAEKETVALLENTUNAPO?NGVIMLE
KUCHYN¨§
KOBERCE
Pr?vodce - Jak vybrat koberecPr?vodce instalac¨ªSpot?ebi?eZ¨¢ru?n¨ª podm¨ªnkyPracovn¨ª deskyKuchyn¨§ METOD
VA?EN¨ª A STOLOV¨¢N¨ª
N¨¢dob¨ª na ka?dodenn¨ª va?en¨ª
DEKORACE
Vytvo?te si ¨²tuln¨¦ sv¨§tloRostliny pro v?echnyKv¨§tiny a v¨¢zy pro ka?d¨¦ho?¨¢rovky LED
OBYVAC¨ª POKOJE - POHOVKY A K?ESLA
BR?THULTFLOTTEBOHOLMSUNDNORSBORGSANDBACKENZ¨¢ruka na pohovky a?k?esla