Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

TIDVATTEN
Vaza, skaidrus stiklas

9,99 €
Kodas: 
903.359.99
Spintel?s numeris: 
Ypa? tinka lelijoms ir kitoms ilgastieb?ms g?l?ms merkti. Patyrusio stiklap¨±?io dirbinys.
Dydis
45 cm
Patikrinti, ar prek? yra parduotuv?je.
Parduotuv?: Pasirinkti
Preki? pasirinkimas ir kainos gali skirtis nuo esan?i? parduotuv?je.
Pirkimas i?simok?tinai
Pirkimas i?simok?tinai

Jei svajoni? namais norite d?iaugtis jau ?iandien, o atsiskaityti po truput?, savo i?laidas galite paskirstyti kaip jums patogiau. I? plataus finansavimo galimybi? pasirinkimo belieka i?sirinkti tinkamiausi? ir nieko nelaukiant savo id?jas paversti tikrove.

Finansavimo tvarka ir s?lygos

Skolinantis kitoki? nei 300 € sum? arba pasirinkus kitok? nei 12 m?n. sutarties termin?, nurodyti dyd?iai gali skirtis. Pateikti skai?iavimai yra preliminar¨±s ir nelaikomi UAB ?General Financing¡° ?sipareigojimu klientui.

?General Financing¡° finansavimo s?lygos:
? Metin? pal¨±kan? norma ¨C 12 %;
? Sandorio sudarymo mokestis ¨C 3 %;
? M?nesinis tvarkymo mokestis ¨C 0,5 Eur;
? Pradinis ?na?as ¨C nuo 0 €;
? Sandoris sudaromas iki 60 m?n. laikotarpiui.

Kaip pirkti i?simok?tinai IKEA parduotuv?je?
I?sirinkite norimas prekes ir parduotuv?s IKEA darbuotojo papra?ykite atspausdinti special? u?sakymo lap?, skirt? pirkimo i?simok?tinai paslaugai. Gaut? u?sakymo lap? bei asmens tapatyb? patvirtinant? dokument? (asmens tapatyb?s kortel? arba pas?) pateikite ?General Financing¡° klient? aptarnavimo specialistui. Esant teigiamam J¨±s? mokumo ?vertinimui, gal?site sudaryti preki? finansavimo sutart? su ?General Financing¡°. ?i? sutart? ir u?sakymo lap? pateikite IKEA darbuotojui, kuris i?duos Jums speciali? IKEA kortel?. Su ja gal?site atsiimti prek?(-es), nurodytas preki? finansavimo sutartyje.

Kod?l verta pirkti i?simok?tinai per ?General Financing¡°?
? Gal?site pasirinkti mok?jimo termin? iki 5 met?.
? Pirm?j? ?mok? gal?site atid?ti iki 3 m?nesi?.
? Gal?site pasirinkti Jums patogiausi? m?nesio dien?, kada mok?ti ?mok?.
? Gal?site naudotis vienu pla?iausi? ?mok? surinkimo tinkl?.

Kaip IKEA parduotuv?je rasti ?General Financing¡°?
?General Financing¡° klient? aptarnavimo skyrius ?sik¨±r?s IKEA parduotuv?s antrajame auk?te, Biuro bald? skyriuje. Pasiteirauti apie pirkimo i?simok?tinai paslaugas galite telefonu 8 700 33123.

Kontaktai
Prek?s informacija
 
-Ypa? tinka lelijoms ir kitoms ilgastieb?ms g?l?ms merkti.
-Patyrusio stiklap¨±?io dirbinys.
Naudinga ?inoti
Stiklas - trapi med?iaga, net ir su labai storo stiklo tvirtais gaminiais reikia elgtis atsargiai.
B¨±kite ypa? atsarg¨±s keldami, perne?dami ir statydami vaz? ant kiet? pavir?i?. Taip pat pildami ? j? puo?ybos elementus, pavyzd?iui, akmenukus.
Prie?i¨±ra
Valyti dr?gna ?luoste.
Matmenys
Auk?tis: 45 cm

Dizaineris
Ingegerd R?man
Prek?s apra?ymas
Stiklas
?mon?s ir planeta
?io gaminio sud?tyje esan?ias med?iagas galima perdirbti. Pasidom?kite perdirbimo reikalavimais j¨±s? ?alyje ir netoliese esan?iomis perdirbimo ?mon?mis.
Daugiau serija TIDVATTEN
Daugiau Vazos
Ypa? tinka lelijoms ir kitoms ilgastieb?ms g?l?ms merkti. Patyrusio stiklap¨±?io dirbinys. http://www.gzw3d.com/lt/lt/images/products/tidvatten-vaza__0528172_PE645677_S4.JPG TIDVATTEN Vaza, skaidrus stiklas 903.359.99 IKEA 9,99 €