Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Ap?vietimas

Viskas gerai: mes irgi bijome tamsos

?viesa suteikia namams jaukumo ir ?kvepia maloniai kasdienei veiklai C ar tai bt? skaitoma knyga, ar ruo?iamas maistas, o gal poilsis ant sofos. Tod?l mes silome tiek daug ?viestuv? ir id?j?, kaip js? namus paversti ?viesesniais ir kartu ne?vaistyti elektros energijos.

D?l skonio nesigin?ijama. ?tai kod?l sukr?me skirting? ?viestuv? gaubt?,
laid? ir pagrind? serij?, kad bt? paprasta susikurti ?viestuv?, atitinkant? js? i?skirtin? skon?. Derini? ir galimybi? ?vairov? C did?iul?, tad pirmyn!
Tegul ?viestuvas parodo js? asmenyb?

Jei apsigalvojote C
gr??inkite