Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA maistas

Linkime gero apetito

Pasim?gaukite tikru ?vedi?ku skoniu IKEA parduotuv?je. Kas gali b¨±ti geriau u? maloni? piet? pertrauk?l? IKEA restorane, gard?iuojantis m?gstamu ?vedi?ku ar lietuvi?ku patiekalu? Apsipirk?, palepinkite save greitu gard?siu i? Bistro, o prie? vykdami namo apsilankykite ir ?vedi?k? maisto produkt? parduotuv?je, kur gal?site ?sigyti ?vairi? ?vedi?k? skan?st? i?sine?ti. Pasir¨±pinome, kad visa produkcija b¨±t? ekologi?ka, tad galite b¨±ti ram¨±s tiek d?l savo, tiek d?l planetos gerov?s.

K? ragausite ?iandien?
Atsikv?pkite ir pails?kite. Ateikite su visa ?eima ? restoran? ir paskanaukite gard?i? patiekal?. I?bandykite ?vedi?k? virtuv? arba dienos patiekal?. Nei?alkote? Tuomet pasmali?iaukite: pasi¨±lysime pyragai?i? su kava ar gaiviuoju g?rimu. Turime ne tik speciali? valgiara??io pasi¨±lym? vaikams, bet ir auk?tas k?dutes bei visa kita, kas pad?s jums patogiai papietauti. Ir nepamir?kite restorano ?aidim? aik?tel?s aktyviausiems ma?iesiems m¨±s? lankytojams!
Restorano darbo laikas:
I¨CV 9.30¨C20.30
VI¨CVII 9.30¨C19.30
?eimos valgo IKEA restorane
IKEA family kavos puodukas
NEMOKAMAS kavos puodelis IKEA FAMILY nariams
Su IKEA FAMILY kortele darbo dienomis restorane NEMOKAMAI vai?inkit?s gard?i?ja UTZ sertifikuota kava.
Be to, visuomet turime puiki? pasi¨±lym? patiekalams u? ypating? IKEA FAMILY kain?.
Prisijunkite prie IKEA FAMILY jau ?iandien
Prisijunk prie IKEA FAMILY
I? tikr?j? gera kava
Visa kava, kuri? parduodame ir patiekiame IKEA, auginama socialiai atsakingai ir ekologi?kai. UTZ sertifikuota kava atitinka auk?tus tvaraus jos auginimo ir tinkam? s?lyg? darbininkams u?tikrinimo reikalavimus. Visk? darome tam, kad jums gal?tume pasi¨±lyti kokybi?k?, su aplinkos ir ?moni? gerove suderint? kav?.
Salotos ir u?kand?iai
Sriubos
Kar?tieji patiekalai
Desertai ir g?rimai
Special¨±s pasi¨±lymai

1, 2, 3 ¨C valgyk ?iandien su mumis!

Ateikite su visa ?eima ? restoran? ir paskanaukite gard?i? patiekal?.
Pasi¨±lymas galioja iki 12.31, tik darbo dienomis.

Pusry?i? rinkinys Piet¨±s Vakarien? Kava / arbata Kar?t? pusry?i? rinkinys IKEA FAMILY pasi¨±lymas Dienos piet¨±s
Atgaukite j?gas
Prie? palikdami parduotuv?, pasistiprinkite IKEA Bistro. ?ia rasite g?rim?, u?kand?i?, o ma?uosius parduotuv?s lankytojus u? ger? elges? gal?site apdovanoti porcija gard?i? led?.
IKEA bistro
RESTORANAS | BISTRO | IKEA ?VEDI?K? MAISTO PRODUKT? PARDUOTUV?
Paragaukite nauj? sveikesni? patiekal?
3 IKEA patiekalai
Visa IKEA la?i?a yra u?auginta atsakingai. Norite ja m?gautis ir namie? U?sukite ? IKEA ?vedi?k? maisto produkt? parduotuv? ir ?sigykite la?i?os fil? LAX FIL¨¦.
M?sos kukuliai ¨C tikra ?vedi?kos virtuv?s klasika ¨C IKEA valgiara?tyje puikuojasi nuo 1985-?j?. Pristatome puiki? jau pam?gt? m?sos kukuli? alternatyv?: vegetari?kus dar?ovi? kukulius GR?NSAKSBULLAR ir vi?tienos kukulius KYCKLINGK?TTBULLAR.
Nauj?j? vegetari?k? kukuli? skonio paslaptis ¨C tra?k¨±s dar?ovi? gabal?liai. Juose gausu baltym? ir kit? maisting? med?iag?, tod?l tai puikus ir vertingas dar?ovi? patiekalas bet kokiai progai. Be to, juos gaminant ? aplink? i?metama 30 kart? ma?iau anglies dioksido!
Maistas gerai savijautai
Atsakingai auginama la?i?a
Norime, kad m¨±s? lankytojai b¨±t? sveiki ir laimingi, tad si¨±lome tik sveik? ir gard?i? ?uv?. ?tai kod?l IKEA bendradarbiauja su tarptautiniais aplinkosaugos ekspertais ir vysto atsakingo la?i?? auginimo standartus, kad b¨±t? u?tikrinta ?uv? ir aplinkos gerov?. Visa IKEA tiekiama ir parduodama la?i?a atkeliauja i? Vandens kult¨±r? valdymo tarybos (ASC) sertifikuot? ¨±ki?. Pasi?i¨±r?kite vaizdo ?ra?? ir su?inokite, kod?l nusprend?me tiekti ne tik skani?, bet ir atsakingai auginam? la?i??.
Su?inokite daugiau apie ?Maist? gerai savijautai¡°
No Youtube Player
La?i?a ¨C geras pasirinkimas j¨±s? sveikatai ir m¨±s? planetai
La?i?a i?ties gardus ir itin maistingas valgis. Vos dvi ar trys porcijos per savait?, ir j¨±s? organizmas bus apr¨±pintas reikiamu omega-3 riebal? r¨±g??i? kiekiu, gausybe antioksidant?, baltym?, jodo ir vitamin? D, A bei B12.
Ragaukite parduotuv?je
U?sukite ? IKEA restoran? Vilniuje ir paragaukite apetit? ?adinan?i? la?i?os patiekal?.
M?gaukit?s namie
?sigykite la?i?os IKEA ?vedi?k? maisto produkt? parduotuv?je Vilniuje. ?ia parduodame ir ?alt? i?laikan?i? mai?eli?.
Daugiau ?uvies ir j¨±ros g?rybi?
Kava su socialine misija
Naujoji IKEA IKEA P?T?R, pagaminta i? 100 % arabikos pupeli?, u?augint? Baltojo Nilo regiono Ugandoje, yra IKEA Socialinio verslo iniciatyvos, remian?ios t¨±kstan?ius ?iame regione dirban?i? smulki? ¨±kinink?, rezultatas.
Paragaukite naujo skonio kavos P?T?R! I?skirtin? ne tik skoniu, bet ir kilm?s istorija, auk??iausios kokyb?s 100 % arabika yra malama i? tvariuose Baltojo Nilo regiono ¨±kiuose, Ugandoje, u?augint? kavos pupeli?. Tai viena i? IKEA socialinio verslo iniciatyv?, kuria ?io regiono kavos ¨±kio darbuotojams siekiama u?tikrinti tinkamas darbo s?lygas.
Pasi?i¨±r?kite daugiau kavos P?T?R r¨±?i? Su?inokite daugiau apie IKEA socialinio verslo iniciatyvas
Naujoji IKEA IKEA P?T?R, pagaminta i? 100 % arabikos pupeli?, u?augint? Baltojo Nilo regiono Ugandoje, yra IKEA Socialinio verslo iniciatyvos rezultatas. ?i iniciatyva ¨±kininkams suteikia ilgalaik? finansin? saugum?, kavos pupel?s gali b¨±ti renkamos tinkamu metu, kad b¨±t? i?saugoma auk??iausia j? ko
Naujoji IKEA IKEA P?T?R, pagaminta i? 100 % arabikos pupeli?, u?augint? Baltojo Nilo regiono Ugandoje, yra IKEA Socialinio verslo iniciatyvos, remian?ios t¨±kstan?ius ?iame regione dirban?i? smulki? ¨±kinink?, rezultatas.