Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tekstil? ir kilimai

Mink?tu?i? kompanija

Mink?ta, papurusi tekstil? sukuria t? nepakartojam? ?kaip namie¡° jausm?: kai galite basomis kojomis pereiti per m?gstamos spalvos kilim? arba u?traukti langus savo pa?i? rankomis pasi¨±tomis u?uolaidomis. Pakeisti toki? nam? nuotaik? paprasta taip pat, kaip pervilkti patalyn?. Be to, ?ia visada jauku ir gera pab¨±ti.

B¨±sim? meno k¨±rini? rietimai
IKEA BRUDSL?JA medvilninis audinys su moderniu grafiniu juodai baltu ir ?viesiai m?lynu ra?tu gali b¨±ti naudojamas u?uolaidoms, pagalv?l?ms ir meno k¨±riniams si¨±ti. I?austas i? 100 % tvariau u?augintos medviln?s.
I?mokite (arba prisiminkite, kaip) si¨±ti, nes m¨±s? naujieji audiniai, marginti i?rai?kingais grafiniais ar pieni? p¨±k? motyv? ra?tais, vos pa?velgus ? juos sukelia nor? kurti ?edevrus.
Pasi?i¨±r?kite daugiau audini?
BRUDSL?JA Audinys 4,99 €
G?ris po j¨±s? kojomis
I? arti nufotografuotas ?vairi? pilk? atspalvi? vilnonis kilimas IKEA KOLLUND su ?e?iakampi? ra?tu. Kilimas austas rankomis, kiekvienas plotelis ¨C skirtingo auk??io, kad b¨±t? sukurta ?domi tekst¨±ra, kuri? malonu pajusti, u?lipus ant kilimo pavir?iaus.
Kad grindimis ?engti b¨±t? maloniau, pasitieskite rankomis aust?, tod?l vienetin? vilnon? kilim? KOLLUND. M?gaukit?s skirtingo auk??io, spalv? ir tekst¨±ros ?e?iakampi? kuriamu nepakartojamu, poj¨±?ius ?adinan?iu ra?tu.
Su?inokite daugiau apie rank? darbo kilim? audimo iniciatyv?Pasi?i¨±r?kite daugiau kilim?
KOLLUND Lygaus audimo kilimas 249 €

Nereik?s pajudinti
n? pir?telio


Jei apsigalvojote ¨C
gr??inkite