Ugr¨˘s a f? tartalomra

¨˘ltal¨˘nos felt¨¦telek

Az IKEA ¨˘ltal ?nk¨¦nt v¨˘llalt j¨®t¨˘ll¨˘si k?telezetts¨¦g (garancia) ¨˘ltal¨˘nos felt¨¦telei a fogyaszt¨®i szerz?d¨¦s keret¨¦ben v¨˘s¨˘rolt term¨¦kekre. Jelen j¨®t¨˘ll¨˘si felt¨¦telek a fogyaszt¨® t?rv¨¦nyb?l ered? szavatoss¨˘gi jogait, tov¨˘bb¨˘ a k?telez? j¨®t¨˘ll¨˘s hat¨˘lya al¨˘ es? term¨¦kek eset¨¦ben a rendeletben meghat¨˘rozott fogyaszt¨®i jogokat nem ¨¦rintik, ezek a jogok a fogyaszt¨®t megilletik.
IKEA garancia
T¨˛l nagy? T¨˛l kicsi? Meggondoltad magad? Sz¨˘munkra fontos, hogy v¨˘s¨˘rl¨˘sodat k?vet?en el¨¦gedetten t¨˘vozz az IKEA ¨˘ruh¨˘zakb¨®l. Amennyiben m¨¦gsem vagy marad¨¦ktalanul el¨¦gedett a term¨¦keinkkel, 365 napon bel¨ąl visszahozhatod azokat, mindenfajta indokl¨˘s n¨¦lk¨ąl. Az eredeti v¨˘s¨˘rl¨˘st igazol¨® nyugt¨˘val egy¨ątt visszavessz¨ąk a nem haszn¨˘lt term¨¦keket ¨¦s v¨˘laszthatsz helyette ¨˛jat, vagy visszafizetj¨ąk a term¨¦kek v¨˘s¨˘rl¨˘skor ¨˘ltalad kifizetett v¨¦tel¨˘rat az eredeti v¨˘s¨˘rl¨˘skor alkalmazott fizet¨¦si m¨®ddal megegyez?en. B¨˘rmilyen IKEA-term¨¦ket visszahozhatsz az ¨˘ruh¨˘zakba, m¨¦g akkor is ha, m¨˘r ?sszeszerelted, amennyiben tiszta, s¨¦r¨ąl¨¦smentes, m?k?d?k¨¦pes ¨¦s a higi¨¦niai el?¨Şr¨˘soknak megfelel? ¨˘llapotban van. Ha tudod, az eredeti csomagol¨˘s¨˘t is hozd magaddal. Amennyiben a visszahozott term¨¦k nem felel meg a fenti k?vetelm¨¦nyeknek, az IKEA ¨˘ruh¨˘zak fenntartj¨˘k maguknak a jogot a visszav¨˘s¨˘rl¨˘s elutas¨Şt¨˘s¨˘ra, vagy az eredeti v¨¦tel¨˘r IKEA ¨˘ltal egyoldal¨˛an meghat¨˘rozott sz¨˘zal¨¦k¨˘val cs?kkentett ¨˘ron veszik vissza a term¨¦ket. A meggondolt v¨˘s¨˘rl¨˘st annak vissza¨¦l¨¦sszer? (azaz jelent?sebb t¨¦telekre, nagyobb mennyis¨¦gben vagy ¨¦rt¨¦kben, ism¨¦tl?d? vagy egy¨¦b ¨ązleti ¨¦rdekb?l t?rt¨¦n?) gyakorl¨˘sa eset¨¦n az IKEA jogosult visszautas¨Ştani. ¨¦lelmiszerekre a cserejog nem vonatkozik.

365 napos cserejog*

90 ¨¦jszak¨˘d van arra, hogy otthon, k¨¦nyelmesen kipr¨®b¨˘lhasd az ¨˛j matracodat. K¨¦t-h¨˘rom teljes ¨¦jszaka sz¨ąks¨¦ges ahhoz, hogy megbizonyosodj r¨®la, a megfelel? matracot v¨˘lasztottad. Ez¨¦rt tessz¨ąk lehet?v¨¦ sz¨˘modra, hogy az ¨˛j matracot otthon, kilencven ¨¦jszak¨˘n ¨˘t tesztelhesd. Ha ezalatt ¨˛gy tal¨˘lod, hogy a matrac valami miatt m¨¦gsem az igazi, a s¨¦rtetlen, tiszta, j¨® ¨˘llapotban l¨¦v? matracot visszahozhatod az IKEA ¨˘ruh¨˘zba. Mi seg¨Şt¨ąnk, hogy megtal¨˘ld helyette a neked val¨®t, ¨¦s a matrac eredeti v¨˘s¨˘rl¨˘si ¨¦rt¨¦k¨¦t j¨®v¨˘¨Şr¨®k¨˘rty¨˘n visszaadjuk. K¨¦rj¨ąk, vedd figyelembe, hogy a feltekert, hengercsomagol¨˘s¨˛ matracok a haszn¨˘lati utas¨Şt¨˘son jelzett 72¨C96 ¨®ra haszn¨˘lat ut¨˘n nyerik vissza eredeti m¨¦ret¨ąket. Matracod cser¨¦j¨¦hez hozd magaddal a v¨˘s¨˘rl¨˘st igazol¨® eredeti blokkot!

Mely term¨¦kekre nem vonatkozik a 90 ¨¦jszak¨˘s matracpr¨®ba?
A fekv?bet¨¦tekre, a SULTAN LADE ¨˘gyr¨˘csra, valamint a JAREN ¨¦s J?MNA matracokra, gyerekmatracokra ¨¦s a kinyithat¨® kanap¨¦k matracaira.

90 ¨¦jszak¨˘s matracpr¨®ba*

¨˘ltal¨˘nos garanci¨˘lis felt¨¦telek:

¨˘ltal¨˘nos felt¨¦telek

Az IKEA ¨˘ltal ?nk¨¦nt v¨˘llalt j¨®t¨˘ll¨˘si k?telezetts¨¦g (garancia) ¨˘ltal¨˘nos felt¨¦telei a fogyaszt¨®i szerz?d¨¦s keret¨¦ben v¨˘s¨˘rolt term¨¦kekre. Jelen j¨®t¨˘ll¨˘si felt¨¦telek a fogyaszt¨® t?rv¨¦nyb?l ered? szavatoss¨˘gi jogait, tov¨˘bb¨˘ a k?telez? j¨®t¨˘ll¨˘s hat¨˘lya al¨˘ es? term¨¦kek eset¨¦ben a rendeletben meghat¨˘rozott fogyaszt¨®i jogokat nem ¨¦rintik, ezek a jogok a fogyaszt¨®t megilletik.

A garancia tartalma ¨¦s id?tartalma

24 havi j¨®t¨˘ll¨˘si k?telezetts¨¦get v¨˘llalunk a fogyaszt¨®i szerz?d¨¦s keret¨¦ben v¨˘s¨˘rolt ¨˛j term¨¦kekre, kiv¨¦ve azokat a term¨¦keket, amelyekre az IKEA ¨˘ltal k?zz¨¦tett t¨˘j¨¦koztat¨® anyagban, egyedi v¨˘s¨˘rl¨˘si felt¨¦telekben vagy ¨˘ltal¨˘nos szerz?d¨¦si felt¨¦telekben elt¨¦r? j¨®t¨˘ll¨˘si id? vonatkozik, vagy amelyekre az IKEA nem v¨˘llal j¨®t¨˘ll¨˘si k?telezetts¨¦get. Egyes term¨¦keinkre hosszabb j¨®t¨˘ll¨˘si id? vonatkozik, amit az al¨˘bb felsorolt term¨¦kekn¨¦l felt¨ąntet¨ąnk. A garancia idej¨¦t a v¨˘s¨˘rl¨˘s napj¨˘t¨®l sz¨˘m¨Ştjuk. A garancia kiz¨˘r¨®lag a term¨¦kek h¨˘ztart¨˘sban t?rt¨¦n? haszn¨˘lat¨˘ra ¨¦s h¨˘ztart¨˘si mennyis¨¦gre vonatkozik. Az ¨˛n. FYND (As-Is) r¨¦szlegen elhelyezett, a fogyaszt¨®i szerz?d¨¦s keret¨¦ben v¨˘s¨˘rolt haszn¨˘lt term¨¦kek eset¨¦ben a j¨®t¨˘ll¨˘si id? 12 h¨®nap, de ez nem vonatkozik azokra a hib¨˘kra ¨¦s hi¨˘nyoss¨˘gokra, amelyekre vonatkoz¨®an az ¨˘rcs?kkent¨¦s meg¨˘llap¨Şt¨˘sra ker¨ąlt. A nem h¨˘ztart¨˘sban haszn¨˘lt (IKEA BUSINESS v¨˘s¨˘rl¨®k ¨˘ltal vett) term¨¦kek eset¨¦n a garancia id?tartama 24 h¨®nap (kiv¨¦telt k¨¦peznek a k?z¨ąleti haszn¨˘latra is j¨®v¨˘hagyott term¨¦kcsal¨˘dok ¨C p¨¦ld¨˘ul, de nem kiz¨˘r¨®lagosan: MARKUS, VOLMAR, GALANT, BEKANT, L?NGFJ?LL ¨C, amelyekre a garancia az eredeti id?tartamra vonatkozik).

Mit tesz az IKEA probl¨¦ma eset¨¦n?

24 havi j¨®t¨˘ll¨˘si k?telezetts¨¦get v¨˘llalunk a fogyaszt¨®i szerz?d¨¦s keret¨¦ben v¨˘s¨˘rolt ¨˛j term¨¦kekre, kiv¨¦ve azokat a term¨¦keket, amelyekre az IKEA ¨˘ltal k?zz¨¦tett t¨˘j¨¦koztat¨® anyagban, egyedi v¨˘s¨˘rl¨˘si felt¨¦telekben vagy ¨˘ltal¨˘nos szerz?d¨¦si felt¨¦telekben elt¨¦r? j¨®t¨˘ll¨˘si id? vonatkozik, vagy amelyekre az IKEA nem v¨˘llal j¨®t¨˘ll¨˘si k?telezetts¨¦get. Egyes term¨¦keinkre hosszabb j¨®t¨˘ll¨˘si id? vonatkozik, amit az al¨˘bb felsorolt term¨¦kekn¨¦l felt¨ąntet¨ąnk. A garancia idej¨¦t a v¨˘s¨˘rl¨˘s napj¨˘t¨®l sz¨˘m¨Ştjuk. A garancia kiz¨˘r¨®lag a term¨¦kek h¨˘ztart¨˘sban t?rt¨¦n? haszn¨˘lat¨˘ra ¨¦s h¨˘ztart¨˘si mennyis¨¦gre vonatkozik. Az ¨˛n. FYND (As-Is) r¨¦szlegen elhelyezett, a fogyaszt¨®i szerz?d¨¦s keret¨¦ben v¨˘s¨˘rolt haszn¨˘lt term¨¦kek eset¨¦ben a j¨®t¨˘ll¨˘si id? 12 h¨®nap, de ez nem vonatkozik azokra a hib¨˘kra ¨¦s hi¨˘nyoss¨˘gokra, amelyekre vonatkoz¨®an az ¨˘rcs?kkent¨¦s meg¨˘llap¨Şt¨˘sra ker¨ąlt. A nem h¨˘ztart¨˘sban haszn¨˘lt (IKEA BUSINESS v¨˘s¨˘rl¨®k ¨˘ltal vett) term¨¦kek eset¨¦n a garancia id?tartama 24 h¨®nap (kiv¨¦telt k¨¦peznek a k?z¨ąleti haszn¨˘latra is j¨®v¨˘hagyott term¨¦kcsal¨˘dok ¨C p¨¦ld¨˘ul, de nem kiz¨˘r¨®lagosan: MARKUS, VOLMAR, GALANT, BEKANT, L?NGFJ?LL ¨C, amelyekre a garancia az eredeti id?tartamra vonatkozik).

A garancia ¨¦rv¨¦nyes¨Şt¨¦s¨¦nek felt¨¦telei:

Mivel a garancia a term¨¦k v¨˘s¨˘rl¨˘s¨˘nak napj¨˘t¨®l ¨¦rv¨¦nyes, ez¨¦rt annak igazol¨˘s¨˘hoz sz¨ąks¨¦g van az eredeti sz¨˘ml¨˘ra, nyugt¨˘ra, amely egyben j¨®t¨˘ll¨˘si jegynek is min?s¨ąl, kiv¨¦ve, ha egy¨¦b hitelt ¨¦rdeml? m¨®don is tudod igazolni a v¨˘s¨˘rl¨˘s t¨¦ny¨¦t ¨¦s a j¨®t¨˘ll¨˘s felt¨¦teleit.

Kiv¨¦telek:

A garancia nem vonatkozik olyan term¨¦kekre, amelyeket helytelen¨ąl t¨˘roltak, illetve szereltek ?ssze, nem megfelel?en vagy nem rendeltet¨¦sszer?en haszn¨˘ltak, m¨®dos¨Ştottak, vagy helytelen¨ąl, nem megfelel? m¨®dszerrel vagy tiszt¨Şt¨®szerrel tiszt¨Ştottak. A garancia nem vonatkozik a norm¨˘l haszn¨˘latb¨®l ad¨®d¨® kop¨˘sra, elhaszn¨˘l¨®d¨˘sra, v¨˘g¨˘sra vagy karcol¨˘sra, ¨ąt¨¦s vagy baleset ¨˘ltal okozott s¨¦r¨ąl¨¦sre. A term¨¦kek csak belt¨¦ri haszn¨˘latra alkalmasak, hacsak erre vonatkoz¨®an nincs konkr¨¦t utal¨˘s a term¨¦k csomagol¨˘s¨˘n vagy a term¨¦kle¨Şr¨˘sban. A garancia nem ¨¦rv¨¦nyes¨Şthet?, ha a term¨¦ket k¨ąlt¨¦ren vagy nedves k?rnyezetben tartott¨˘k (kiv¨¦ve a k¨ąlt¨¦ri haszn¨˘latra javasolt term¨¦kek eset¨¦ben). A garancia nem vonatkozik k?zvetett vagy j¨˘rul¨¦kos s¨¦r¨ąl¨¦sekre. Az al¨˘bbi term¨¦kekre a 24 havi j¨®t¨˘ll¨˘s helyett 12 havi j¨®t¨˘ll¨˘s vonatkozik: izz¨®k, n?v¨¦nyek, elemek. ¨¦lelmiszerre a hat¨˘lyos jogszab¨˘lyi el?¨Şr¨˘sok szerinti szavatoss¨˘gi id? ¨¦rv¨¦nyes. Minden tov¨˘bbi r¨¦szletet megtal¨˘lsz a term¨¦k ¨¦s a garanci¨˘lis felt¨¦teleket tartalmaz¨® le¨Şr¨˘sokban.

Haszn¨˘lati ¨˛tmutat¨®k:

A garanci¨˘lis ig¨¦ny csak akkor ¨¦rv¨¦nyes¨Şthet?, ha minden esetben k?veted az adott term¨¦kre vonatkoz¨® ?sszeszerel¨¦si ¨˛tmutat¨®t.

Mit kell tenned, ha seg¨Şts¨¦gre van sz¨ąks¨¦ged?

Keresd fel a legk?zelebbi IKEA ¨˘ruh¨˘zat. A c¨Şmet ¨¦s a telefonsz¨˘mot megtal¨˘lod az IKEA-katal¨®gusban vagy a www.IKEA.hu weboldalon, illetve a nyugt¨˘n vagy a sz¨˘ml¨˘n. Minden esetben ?rizd meg a nyugt¨˘t, mert els?dlegesen ez igazolja a v¨˘s¨˘rl¨˘st. A garancia ¨¦rv¨¦nyes¨Şt¨¦s¨¦hez a v¨˘s¨˘rl¨˘st igazolni kell. H¨˘ztart¨˘si g¨¦p meghib¨˘sod¨˘sa eset¨¦n a garanciaf¨ązetben szerepl? m¨˘rkaszerviz telefonsz¨˘m¨˘n kereszt¨ąl k¨¦rhetsz seg¨Şts¨¦get.

Az elektromos ¨¦s elektronikus berendez¨¦sekr?l sz¨®l¨® k?rnyezetv¨¦delmi t¨˘j¨¦koztat¨˘s

Az elektromos term¨¦kekkel kapcsolatos k?rnyezetv¨¦delmi inform¨˘ci¨®kat ¨¦s a term¨¦kek kezel¨¦s¨¦re vonatkoz¨® el?¨Şr¨˘sokat megtal¨˘lod a term¨¦k csomagol¨˘s¨˘n ¨¦s a haszn¨˘lati ¨˛tmutat¨®ban. A hullad¨¦kk¨˘ v¨˘lt elektromos, elektronikus berendez¨¦sek kapcs¨˘n az IKEA Lakberendez¨¦si Kft.-t visszav¨¦teli, ¨˘tv¨¦teli, gy?jt¨¦si k?telezetts¨¦g terheli. Haszn¨˘lt ¨¦s hullad¨¦kk¨˘ v¨˘lt elektromos, elektronikus berendez¨¦seidet az IKEA ¨˘ruh¨˘zakban t¨¦r¨Şt¨¦smentesen ¨˘tadhatod a hullad¨¦kgazd¨˘lkod¨˘sr¨®l sz¨®l¨® korm¨˘nyrendelet felt¨¦telei szerint. Az ¨˘tvett elektronikus hullad¨¦kot a k?rnyezetv¨¦delmi el?¨Şr¨˘soknak megfelel?en enged¨¦llyel rendelkez? hullad¨¦khasznos¨Şt¨®nak adjuk ¨˘t, a korm¨˘nyrendeletben meghat¨˘rozott k?telezetts¨¦gek k?lts¨¦geit az IKEA Lakberendez¨¦si Kft. viseli ¨¦s erre garanci¨˘t v¨˘llal.

Semmibe nem ker¨ąl k¨¦rdezni

Hogyan l¨¦phetsz vel¨ąnk kapcsolatba?
Ha k¨¦rd¨¦sed, probl¨¦m¨˘d vagy b¨˘rmilyen mondanival¨®d van sz¨˘munkra, t?bbf¨¦lek¨¦ppen is kapcsolatba l¨¦phetsz vel¨ąnk. Mindent megtesz¨ąnk, hogy seg¨Şthess¨ąnk!
H¨Şvj minket a (36) 1 460-31-60-as telefonsz¨˘mon!
   Ha gondod van a term¨¦kkel, olvasd el, mi a teend?.¨Şrj nek¨ąnk e-mailt! Gyere el az IKEA ¨˘ruh¨˘zba! K¨¦rdezz a Facebookon!Gyakori k¨¦rd¨¦sek ¨¦s v¨˘laszok   Fogyaszt¨®i kell¨¦kszavatoss¨˘g, j¨®t¨˘ll¨˘s (pdf)

Vedd meg a feny?f¨˘t n¨˘lunk! N¨¦zd meg itt a mennyis¨¦get: