Ugr¨¢s a f? tartalomra
IKEA szolgáltatások

IKEA szolg¨¢ltat¨¢sok

Szeretn¨¦nk a lehet? legkellemesebb ¨¦lm¨¦nny¨¦ tenni sz¨¢modra a l¨¢togat¨¢st az IKEA ¨¢ruh¨¢zakban. N¨¦zd meg, milyen szolg¨¢ltat¨¢sokat vehetsz ig¨¦nybe a v¨¢s¨¢rl¨¢st megel?z?en, k?zben, illetve azut¨¢n.
    Házhoz szállításH¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
A megv¨¢s¨¢rolt term¨¦keket kisz¨¢ll¨ªtjuk az otthonodba vagy a megadott c¨ªmre.
Áruösszekészítés, házhoz szállítással¨¢ru-?sszek¨¦sz¨ªt¨¦s,
h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢ssal
Bev¨¢s¨¢rl¨®list¨¢d alapj¨¢n ?sszeszedj¨¹k a b¨²torokat ¨¦s a term¨¦keket, majd kisz¨¢ll¨ªtjuk azokat az otthonodba vagy a megadott c¨ªmre.
Kattints ¨¦s vedd ¨¢t
Szeretn¨¦l id?t sp¨®rolni, k¨¦nyelmesen, otthonr¨®l v¨¢s¨¢rolni? Kattints ¨¦s vedd ¨¢t a term¨¦keket, ¨¦s ¨¦lj a 365 napos garanci¨¢lis felt¨¦telekkel.
Összeszerelés és beszerelés?sszeszerel¨¦s
Seg¨ªt¨¹nk neked ?sszeszerelni az ¨²j b¨²toraidat, vagy be¨¹zemelni az ¨²j konyha- ¨¦s f¨¹rd?szobab¨²torodat.
Kattints és vedd át
   Szakipari szolgáltatásokSzakipari szolg¨¢ltat¨¢sok
Seg¨ªt¨¹nk neked ?sszeszerelni az ¨²j b¨²toraidat, vagy be¨¹zemelni az ¨²j konyha- vagy f¨¹rd?szobab¨²torodat.
Konyhai szolgáltatásokKonyhai szolg¨¢ltat¨¢sok
Seg¨ªt¨¹nk, hogy ¨¢lomkonyh¨¢v¨¢ var¨¢zsolhasd azt a helyis¨¦get, ahol nap mint nap f?z?l.
Pontos m¨¦retv¨¦tel
Elv¨¦gezz¨¹k a m¨¦r¨¦seket a helysz¨ªnen, ¨¦s ellen?rizz¨¹k, hogy ¨¢lmaid konyhab¨²tora bef¨¦r-e az adott helyre.
Pontos méretvétel
 IKEA szolgáltatásokIKEA szolgáltatások IKEA szolgáltatások IKEA szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatásokP¨¦nz¨¹gyi szolg¨¢ltat¨¢sok
Seg¨ªt¨¹nk megtal¨¢lni az optim¨¢lis p¨¦nz¨¹gyi megold¨¢st, f¨¹ggetlen¨¹l att¨®l, hogy mit v¨¢s¨¢rolsz az IKEA-ban.
VarrószolgálatVarr¨®szolg¨¢lat
V¨¢laszd ki a m¨¦ter¨¢rukat, add meg a m¨¦reteket, mi pedig megvarrjuk neked az ¨²j f¨¹gg?ny?ket.
R¨¦gi b¨²torod ¨C ¨²j¨¦rt
Gondoskodunk r¨¦gi b¨²torod k?rnyezetbar¨¢t elhelyez¨¦s¨¦r?l.
Reklam¨¢ci¨®
Ha reklam¨¢ci¨®val szeretn¨¦l ¨¦lni, k¨¦rj¨¹k, olvasd el a t¨¢j¨¦koztat¨®t, ¨¦s t?ltsd ki a nyomtatv¨¢nyt.
Régi bútor elszállításaReklamáció
 Online trevezőkOnline tervez?k
A honlapunkon el¨¦rhet? programokkal t?k¨¦letes tervet k¨¦sz¨ªthetsz!

Meghosszabb¨ªtott garancia az IKEA-term¨¦keken, k¨¹l?n k?lts¨¦gek n¨¦lk¨¹l

Garant¨¢ljuk a min?s¨¦get
Fontosnak tartjuk, hogy el¨¦gedett legy¨¦l a megv¨¢s¨¢rolt term¨¦kekkel. Ha b¨¢rmi gondod van valamelyik term¨¦k¨¹nkkel, 365 napon bel¨¹l visszahozhatod az ¨¢ruh¨¢zba, indokl¨¢s n¨¦lk¨¹l. A legt?bb term¨¦k¨¹nkre 2 ¨¦v garanci¨¢t biztos¨ªtunk, de vannak term¨¦keink, melyekre 5, 10, 15 vagy 25 ¨¦v garanci¨¢t v¨¢llalunk.
B?vebben itt olvashatsz az IKEA garanci¨¢lis felt¨¦teleir?l.

Gyakori k¨¦rd¨¦sek ¨¦s v¨¢laszok

?sszegy?jt?tt¨¹k a v¨¢laszokat a leggyakrabban felmer¨¹l? k¨¦rd¨¦sekre. Miel?tt kapcsolatba l¨¦psz vel¨¹nk,
n¨¦zd meg, h¨¢tha a felsoroltak k?z?tt megtal¨¢lod a v¨¢laszt a te k¨¦rd¨¦sedre is.

Tov¨¢bbi hasznos oldalak

  Rakt¨¢rk¨¦szlet
V¨¢s¨¢rl¨¢s el?tt ellen?rizheted
a rendelkez¨¦sre ¨¢ll¨® rakt¨¢rk¨¦szletet.
Kattints ¨¦s vedd ¨¢t
Kattints ¨¦s vedd ¨¢t a term¨¦keket, ¨¦s ¨¦lj a 365 napos garanci¨¢lis felt¨¦telekkel.
IKEA FAMILYIKEA FAMILY
A klubtagok online is megkapj¨¢k a v¨¢s¨¢rl¨¢sr¨®l k¨¦sz¨¹lt nyugt¨¢t, ¨ªgy 365 napon bel¨¹l visszahozhatj¨¢k a term¨¦ket.
IKEA BUSINESSIKEA BUSINESS
Az id? ¨¦s a p¨¦nz¨¹gyek nagyon fontosak. Seg¨ªt¨¹nk irod¨¢d, ¨¹zleted vagy vend¨¦gl¨¢t¨®helyed berendez¨¦s¨¦ben is.
IKEA ajándékkártyaIKEA aj¨¢nd¨¦kk¨¢rtya
Lepd meg a bar¨¢taidat vagy a csal¨¢dodat IKEA aj¨¢nd¨¦kk¨¢rty¨¢val, hogy ?k v¨¢laszthass¨¢k ki, mit szeretn¨¦nek.
 Mindent a gyerekekértMindent a gyerekek¨¦rt
Szeretn¨¦nk a v¨¢s¨¢rl¨¢st a gyerekek sz¨¢m¨¢ra is kellemes ¨¦lm¨¦nny¨¦ tenni. Szeretn¨¦nk tov¨¢bb¨¢ mindenben rendelkez¨¦s¨¦re ¨¢llni a sz¨¹l?k sz¨¢m¨¢ra, hogy vigy¨¢zhassanak a gyermekeikre.
Akadálymentes közlekedés Akad¨¢lymentes k?zleked¨¦s
Az IKEA akad¨¢lymentes, sz¨¹ks¨¦g eset¨¦n pedig kerekessz¨¦ket is adunk a v¨¢s¨¢rl¨¢shoz.
ParkolásParkol¨¢s
Az ?rs vez¨¦r t¨¦ri ¨¢ruh¨¢z alatt, a buda?rsi ¨¦s a soroks¨¢ri ¨¢ruh¨¢z el?tt k¨¦nyelmes parkol¨¢st biztos¨ªtunk.

Mindenkit v¨¢runk!

Mindenkit várunk

Semmibe nem ker¨¹l k¨¦rdezni

Hogyan l¨¦phetsz vel¨¹nk kapcsolatba?
Ha k¨¦rd¨¦sed, probl¨¦m¨¢d vagy b¨¢rmilyen mondanival¨®d van sz¨¢munkra, t?bbf¨¦lek¨¦ppen is kapcsolatba l¨¦phetsz vel¨¹nk. Mindent megtesz¨¹nk, hogy seg¨ªthess¨¹nk!
H¨ªvj minket a (36) 1 460-31-60-as telefonsz¨¢mon!
   Ha gondod van a term¨¦kkel, olvasd el, mi a teend?.¨ªrj nek¨¹nk e-mailt! Gyere el az IKEA ¨¢ruh¨¢zba! K¨¦rdezz a Facebookon!Gyakori k¨¦rd¨¦sek ¨¦s v¨¢laszok   Fogyaszt¨®i kell¨¦kszavatoss¨¢g, j¨®t¨¢ll¨¢s (pdf)

Vedd meg a feny?f¨¢t n¨¢lunk! N¨¦zd meg itt a mennyis¨¦get: