Ugr¨¢s a f? tartalomra
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
IKEA Nappali

Nappali: a mindennapok sz¨ªntere

Az IKEA-n¨¢l a nappalira az otthonunk k?zpontjak¨¦nt gondolunk, ahol felt?lt?dhet¨¹nk energi¨¢val, el?zhetj¨¹k a stresszt, ¨¦s ahol ?nmagunk lehet¨¹nk. ¨¦ppen ez¨¦rt a nappalikba tervezett b¨²toraink rendk¨ªv¨¹l praktikusak ¨¦s sokoldal¨²ak, hogy sok¨¢ig ¨¦lvezhess¨¹k az ott t?lt?tt id?t.

N¨¦zd meg az IKEA-nappalik vil¨¢g¨¢t

?tletek a nappaliba ?tletek a nappaliba  ?tletek a nappalihoz:
IKEA Nappali tervez?

Online tervez?ink

IKEA Nappali tervez?k
Tervezd meg saj¨¢t kanap¨¦dat vagy nappaliba val¨® t¨¢rol¨®b¨²torodat! Add meg a szoba m¨¦ret¨¦t, ¨¢ll¨ªtsd be a falakat, haszn¨¢ld a nappaliba val¨® t¨¢rol¨¢si megold¨¢sainkat mint a k?nyvespolcok, kom¨®dok ¨¦s TV t¨¢rol¨®kat. . V¨¢lassz kanap¨¦t ¨¦s fotelt a szoba m¨¦ret¨¦nek ¨¦s az ig¨¦nyeidnek megfelel?en. V¨¢logass az elemes kanap¨¦ink k?z¨¹l is.
Online tervez?:
Te magad is megcsin¨¢lhatod, de ha szeretn¨¦d, seg¨ªt¨¹nk!

SZOLG¨¢LTAT¨¢SOK

H¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢sH¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
K¨¦r¨¦sedre a megv¨¢s¨¢rolt b¨²torokat otthonodba vagy irod¨¢dba sz¨¢ll¨ªtjuk.
¨¢ru ?sszek¨¦sz¨ªt¨¦s ¨¦s h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s¨¢ru-?sszek¨¦sz¨ªt¨¦s ¨¦s sz¨¢ll¨ªt¨¢s
K¨¹ldd el nek¨¹nk a bev¨¢s¨¢rl¨®list¨¢dat, ¨¦s mi sz¨ªvesen ?sszeszedj¨¹k neked a term¨¦keket, s?t el is sz¨¢ll¨ªtjuk azokat a k¨ªv¨¢nt c¨ªmre.
?sszeszerel¨¦s?sszeszerel¨¦s
Te magad is megcsin¨¢lhatod, de ha ig¨¦nyled, otthonodban ?sszeszerelj¨¹k ¨²j b¨²toraidat.
R¨¦gi b¨²tor elsz¨¢ll¨ªt¨¢saR¨¦gi b¨²tor elsz¨¢ll¨ªt¨¢sa
¨²j IKEA-b¨²tort v¨¢s¨¢rolt¨¢l, de nem tudsz mit kezdeni a r¨¦givel? Ebben is seg¨ªthet¨¹nk!
P¨¦nz¨¹gyi szolg¨¢ltat¨¢sokP¨¦nz¨¹gyi szolg¨¢ltat¨¢sok
¨²j nappali b¨²torodat havi t?rleszt¨¦ssel is megv¨¢s¨¢rolhatod az IKEA ¨¢ruh¨¢zakban.
IKEA garanciaIKEA garancia
Gondtalan k¨¦nyelem. Kanap¨¦ink ¨¦s foteleink t?bbs¨¦g¨¦re 10 ¨¦v garanci¨¢t adunk.
Tov¨¢bb a r¨¦szletes t¨¢j¨¦koztat¨®hoz:
IKEA nappali ?tletek

Tervez?ink ?tletei: a t?k¨¦letes nappalihoz

Ak¨¢r teljesen ¨²j nappalira v¨¢gysz, ak¨¢r csak felfriss¨ªten¨¦d a megl¨¦v?t, sz¨¢mos nagyszer? ?tletet tartogatunk sz¨¢modra. Mer¨ªts inspir¨¢ci¨®t tervez?ink munk¨¢ib¨®l!
Nappali fotellel ¨¦s kanap¨¦valNyugodt nappali a pihen¨¦shezElemes kanap¨¦val a nappalibanTextilek hat¨¦kony ereje a nappalibanLak¨¢sn¨¦z?ben: ¨¦let egy kont¨¦nerbenStresszmentes nappaliLak¨¢sn¨¦z?ben: ?t m¨®dszer, egy kanap¨¦A text¨ªli¨¢k ereje?tletek a nappaliba

STOCKHOLM 2017 ¨C Modern tervez¨¦s? skandin¨¢v b¨²torok

K?r¨¹ltekint¨¦ssel ?ssze¨¢ll¨ªtott kollekci¨® term¨¦szetes ¨¦s kellemes tapint¨¢s¨² anyagokb¨®l, mint amilyen a rattan, a sz¨¢jjal f¨²vott ¨¹veg ¨¦s a k?ris. A skandin¨¢v modern st¨ªlus ¨¦s a k¨¦nyelem tal¨¢lkoz¨¢sa a legmagasabb min?s¨¦ggel ¨¦s funkci¨®val.
STOCKHOLM k¨¦k v¨¢za STOCKHOLM rattan sz¨¦kSTOKHOLM 3 szem¨¦lyes narancssz¨ªn? kanap¨¦
IKEA nappali
YPPERLIG kollekci¨®
Az IKEA ¨¦s a HAY YPPERLIG kollekci¨®ja modern alapokat k¨ªn¨¢l, p¨¦ld¨¢ul hordozhat¨® doh¨¢nyz¨®asztalt, puha ny¨ªrb?l k¨¦sz¨¹lt karcol¨¢smentes l¨¢bbal.
Az alapok sz¨¦ps¨¦ge az IKEA ¨¦s a HAY ¨¢ltal
A HAY d¨¢n designv¨¢llalattal egy¨¹ttm?k?d¨¦sben k¨¦sz¨¹lt YPPERLIG a modern ig¨¦nyekhez ¨¦s sz¨¹ks¨¦gletekhez igaz¨ªtott alapok kollekci¨®ja, ami bemutatja az egy¨¹ttm?k?d¨¦s val¨®di nagyszer?s¨¦g¨¦t.
N¨¦zd meg az YPPERLIG kollekci¨®t
Egyszer?s¨¦g ¨¦s j¨¢t¨¦koss¨¢g
Az IKEA FLOTTEBO kinyithat¨® kanap¨¦ s?t¨¦tsz¨¹rke huzattal, p¨¢rn¨¢kkal, melyek ¨¢trendezhet?k.
Teremts j¨¢t¨¦kos hat¨¢st a nappaliban a men?, minimalista FLOTTEBO kinyithat¨® kanap¨¦ seg¨ªts¨¦g¨¦vel, ami nagyszer? k¨¦nyelmet biztos¨ªt az ¨¹l¨¦shez ¨¦s az alv¨¢shoz is. A p¨¢rn¨¢k ¨¢trendezhet?k.
M¨¦g t?bb kinyithat¨® kanap¨¦
FLOTTEBO Kanap¨¦¨¢gy 169.900 Ft FLOTTEBO Kanap¨¦¨¢gy 169.900 Ft
J¨¢tsszunk! - sz¨ªnes, vid¨¢m n¨¦gyzetek
Legyen a kanap¨¦ a v¨¢rad!
A j¨® dolgok akkor t?rt¨¦nnek, ha igent mondunk a j¨¢t¨¦kra. Csatlakozz te is a ?J¨¢tsszunk!¡± kamp¨¢nyunkhoz.
N¨¦zd meg az ¨¢ruh¨¢zak programjait

P¨¦nz¨¹gyi
szolg¨¢ltat¨¢sok