Ugr¨˘s a f? tartalomra
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Val¨®s¨Ştsd meg
¨˘lmaid konyh¨˘j¨˘t!
A konyha t?bb¨¦ nem csup¨˘n a f?z¨¦s helysz¨Şne, hanem sokkal t?bb: mindennapjaink ¨˘lland¨® sz¨Şntere. J¨®l tudjuk ezt itt, az IKEA-n¨˘l, ez¨¦rt konyhaszak¨¦rt?ink a seg¨Şts¨¦gedre lesznek abban, hogy olyan teret alkoss meg, ahol te ¨¦s a csal¨˘dod boldogan, k¨¦nyelemben ¨¦lhettek. V¨˘gjunk is bele!
Mindenhova illik
Seg¨Şt¨ąnk IKEA-konyh¨˘d megtervez¨¦s¨¦ben b¨˘rmely t¨¦rbe ¨C teljesen ingyen.
25 ¨¦v garancia
Konyh¨˘ink 25 ¨¦v garanci¨˘val, h¨˘ztart¨˘si g¨¦peink 5 ¨¦v garanci¨˘val kaphat¨®k.
R¨¦szletek
Vidd haza m¨¦g ma!
Megv¨˘s¨˘rolt konyh¨˘dat ak¨˘r m¨˘r aznap haza is viheted.
Fenntarthat¨® konyha
Okos megold¨˘sokkal mindennap p¨¦nzt takar¨Şthatsz meg a konyh¨˘ban.
Takar¨¦kos tippek
Biztons¨˘g
A gyermekek biztons¨˘g¨˘ra a konyh¨˘ban is odafigyel¨ąnk.
T?k¨¦letes design, j¨® ¨˘r
T?bb mint h¨˛szf¨¦le konyhast¨Şlus k¨ąl?nb?z? ¨˘rkateg¨®ri¨˘kban.
Mi¨¦rt az IKEA-t v¨˘laszd?
6 j¨® okunk van r¨˘.
Inspir¨˘ci¨®ra v¨˘gysz?
N¨¦zd meg aj¨˘nlatainkat!
?tleteket mer¨Şthetsz az oldalon tal¨˘lhat¨® sz¨˘mtalan, konyh¨˘inkr¨®l k¨¦sz¨ąlt fot¨®b¨®l. K¨Şs¨¦rletezz b¨˘tran a szekr¨¦nyek sz¨Şn¨¦nek ¨¦s anyag¨˘nak megv¨˘ltoztat¨˘s¨˘val! Itt a t?k¨¦letes alkalom ¨¦s hely arra, hogy belev¨˘gj az ¨˛j konyh¨˘d tervez¨¦s¨¦be.
N¨¦zd meg a
Melyik
gal¨¦ri¨˘nkat!
st¨Şlus illik
hozz¨˘d legink¨˘bb?
Val¨®s¨Ştsd meg
a konyh¨˘dat
tervez?programunkkal!
Cikkek
hasznos konyhai
tippekkel
Te magad is megcsin¨˘lhatod, de ha szeretn¨¦d, seg¨Şt¨ąnk!
Nagy vonalakban m¨˘r kital¨˘ltad, hogy n¨¦zzen ki a konyh¨˘d? Gratul¨˘lunk, akkor a nehez¨¦n m¨˘r t¨˛l vagy! M¨˘r csak pontosan fel kell m¨¦rned a helyis¨¦g adotts¨˘gait ¨¦s v¨˘zlatot k¨¦sz¨Şteni. Te is megcsin¨˘lhatod, de ha szeretn¨¦d, sz¨Şvesen megtessz¨ąk helyetted, s?t megtervezz¨ąk, ?sszeszerelj¨ąk ¨¦s be is ¨ązemelj¨ąk ¨˛j konyh¨˘dat. Neked m¨˘r csak a f?z¨¦sre kell koncentr¨˘lni.
B¨˘rmikor kapcsolatba l¨¦phetsz vel¨ąnk, ha seg¨Şts¨¦gre van sz¨ąks¨¦ged
Nem vagy benne biztos, hogy egyed¨ąl is megbirk¨®zol az ¨˛j konyh¨˘d tervez¨¦se k?r¨ąli teend?kkel? Gondot okoz a be¨ązemel¨¦s? Meg szeretn¨¦d venni a konyh¨˘t, de k¨¦s?bb fizetn¨¦d ki? Ismerd meg szolg¨˘ltat¨˘sainkat, hogy az ¨˛j konyh¨˘d a lehet? leghamarabb megval¨®s¨Şthasd!
Tervez¨¦s ¨¦s a helyis¨¦g felm¨¦r¨¦se
P¨¦nz¨ągyi szolg¨˘ltat¨˘s
Sz¨˘ll¨Şt¨˘s ¨¦s szerel¨¦s
Mindent seg¨Şts¨¦get ¨C ¨˛tmutat¨®kat, filmeket ¨¦s tervez?eszk?z?ket ¨C megadunk ahhoz, hogy a tervez¨¦s teljes folyamat¨˘n egyed¨ąl is v¨¦gig tudj menni. ¨¦s persze b¨˘rmikor kapcsolatba l¨¦phetsz vel¨ąnk.
Nem kell csup¨˘n ¨˘lmodoznod az ide¨˘lis konyh¨˘r¨®l ¨C p¨¦nz¨ągyi szolg¨˘ltat¨˘sunk ig¨¦nybev¨¦tel¨¦vel azonnal megv¨˘s¨˘rolhatod az ¨˛j konyh¨˘dat, amit k¨¦r¨¦sedre az otthonodba sz¨˘ll¨Ştunk ¨¦s ?ssze is szerel¨ąnk. Rugalmas konstrukci¨®ink k?z¨ąl bizony¨˘ra megtal¨˘lod a hozz¨˘d ill? p¨¦nz¨ągyi megold¨˘st.
Ha seg¨Şts¨¦gre van sz¨ąks¨¦ged a megv¨˘s¨˘rolt term¨¦kek hazasz¨˘ll¨Şt¨˘s¨˘ban, n¨˘lunk kedvez? ¨˘ron az orsz¨˘g eg¨¦sz ter¨ąlet¨¦re megrendelheted ezt a szolg¨˘ltat¨˘st. A sz¨˘ll¨Şt¨˘si d¨Şj a v¨˘s¨˘rolt term¨¦k ¨¦rt¨¦k¨¦t?l illetve a lak¨®helyed t¨˘vols¨˘g¨˘t¨®l f¨ągg.
Lehet, hogy ezek is ¨¦rdekeln¨¦nek:
¨¦tkez?F?z¨¦s¨¦tkez¨¦s
Nagy konyha, j¨®l megtervezett vil¨˘g¨Şt¨˘ssal a vacsoraasztal felett.1
L¨˘sd ¨˛j megvil¨˘g¨Şt¨˘sban a konyh¨˘dat
A j¨®l megtervezett vil¨˘g¨Şt¨˘s m¨¦g ragyog¨®bb konyhai lehet?s¨¦geket ny¨˛jthat. Kellemes, meghitt ¨¦s bar¨˘ts¨˘gos hely, vagy f¨¦nyes ¨¦s vid¨˘m ter¨ąlet, ahol nyugalomra lelhetsz ¨C ¨¦s a te¨˘skanalakat is megtal¨˘lhatod!
N¨¦zd meg az ?sszes konyhai vil¨˘g¨Şt¨˘st