Ugr¨¢s a f? tartalomra
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
IKEA BUSINESSIKEA BUSINESS

IKEA BUSINESS

Az id? ¨¦s a p¨¦nz¨¹gyek nagyon fontosak. Dolgozhatsz vend¨¦gl¨¢t¨¢sban, kiskereskedelemben. Vagy ak¨¢r egy irod¨¢ban. Biztosak vagyunk abban, hogy minden v¨¢llalkoz¨¢s meg¨¦rdemli a min?s¨¦gi irodab¨²tort.
N¨¦zd meg a v¨¢laszt¨¦kot!
IKEA BUSINESS IRODAIKEA BUSINESS Iroda helyis¨¦gekBEKANT irodab¨²tor sorozatIKEA BUSINESS kiskereskedelem IKEA BUSINESS vend¨¦gl¨¢t¨¢s
IKEA BUSINESS el?ny?kRegisztr¨¢ci¨® 4 l¨¦p¨¦sbenIKEA BUSINESS kapcsolatOnline tervez?IKEA BUSINESS bros¨²ra
IKEA BUSINESS el?ny?k
IKEA BUSINESS el?ny?k
Mi¨¦rt ¨¦rdemes csatlakozni az IKEA BUSINESS programhoz?
Banki ¨¢tutal¨¢s
V¨¢s¨¢rl¨¢saidat banki ¨¢tutal¨¢ssal, egyszer?en int¨¦zheted.
IKEA BUSINESS el?ny?kIKEA BUSINESS el?ny?k
V¨¢s¨¢rl¨¢s t¨¢volr¨®l
V¨¢s¨¢rl¨¢saidat e-mailben b¨¢rhonnan int¨¦zheted. A b¨²torokat, kieg¨¦sz¨ªt?ket megtal¨¢lod honlapunkon is, de az ¨¢ruh¨¢zban is kedvedre v¨¢logathatsz.
IKEA BUSINESS el?ny?k
El?ny?k nagy ?sszeg? megrendel¨¦sn¨¦l
A megv¨¢s¨¢rolt term¨¦keket 750 000 Ft feletti rendel¨¦sn¨¦l d¨ªjmentesen ?sszeszedj¨¹k, 1 500 000 Ft felett d¨ªjmentesen a megadott magyarorsz¨¢gi c¨ªmre sz¨¢ll¨ªtjuk.
IKEA BUSINESS el?ny?k
Egyszer? tervez¨¦s
A tervez?t ¨²j term¨¦kekkel friss¨ªtj¨¹k, hogy m¨¦g t?k¨¦letesebb irod¨¢d, ¨¹zlethelyis¨¦ged legyen.
IKEA BUSINESS el?ny?k
IKEA aj¨¢nd¨¦kk¨¢rtya
Praktikus aj¨¢nd¨¦kot keresel a munkat¨¢rsaidnak? Lepd meg ?ket IKEA aj¨¢nd¨¦kk¨¢rty¨¢val, hogy mindenki kedv¨¦re v¨¢laszthasson az ¨¢ruh¨¢zakban bemutatott ezernyi ?tletb?l. A k¨¢rty¨¢k ¨¢truh¨¢zhat¨®k ¨¦s ¨¦rv¨¦nyess¨¦gi idej¨¹k 5 ¨¦v. Tetsz?leges alkalommal haszn¨¢lhat¨®k, a rajtuk l¨¦v? ?sszeget nem kell egyszerre lev¨¢s¨¢rolni.
IKEA BUSINESS Regisztr¨¢ci¨® 4 l¨¦p¨¦sben
Regisztr¨¢ci¨® 4 l¨¦p¨¦sben
Csatlakozz te is az IKEA BUSINESS programhoz ¨¦s rendelj k¨¦nyelmesen!
IKEA BUSINESS regisztr¨¢ci¨®IKEA BUSINESS regisztr¨¢ci¨®
V¨¢s¨¢rl¨®i sz¨¢mla nyit¨¢sa itt:
A kit?lt?tt regisztr¨¢ci¨®t, k¨¦rj¨¹k, k¨¹ldd vissza az email c¨ªm¨¹nkre.
IKEA BUSINESS regisztr¨¢ci¨®
Bev¨¢s¨¢rl¨® lista l¨¦trehoz¨¢sa:
IKEA BUSINESS regisztr¨¢ci¨®
Tov¨¢bbi teend?k:
A regisztr¨¢ci¨®hoz, illetve a v¨¢s¨¢rl¨®i sz¨¢mla nyit¨¢s¨¢hoz k¨¦rj¨¹k mindenk¨¦ppen adj meg meghatalmazottakat ¨¦s minden mez?t t?lts ki. Tov¨¢bb¨¢ k¨¦r¨¹nk egy c¨¦gkivonatot, ¨¦s al¨¢¨ªr¨¢si c¨ªmp¨¦ld¨¢nyt is. A regisztr¨¢ci¨® ut¨¢n a honlapunk seg¨ªts¨¦g¨¦vel k¨¦sz¨ªtett bev¨¢s¨¢rl¨® list¨¢val, vagy ak¨¢r e-mailben is rendelhetsz term¨¦keket, illetve lakberendez?nkkel egyeztethetsz. El?sz?r mindig ¨¢raj¨¢nlatot k¨¹ld¨¹nk a term¨¦kekr?l, illetve az ig¨¦nybe venni k¨ªv¨¢nt szolg¨¢ltat¨¢sok ¨¢r¨¢r¨®l, amennyiben azt elfogad¨¢sra ker¨¹l, k¨¹ldj¨¹k a d¨ªjbek¨¦r?t, ami alapj¨¢n ¨¢tutal¨¢ssal (el?utal¨¢ssal) lehet fizetni.
IKEA BUSINESS
IKEA BUSINESS bros¨²ra
Az IKEA ¨¢ruh¨¢zakban a v¨¢llalkoz¨¢sodhoz is sz¨¢mtalan nagyszer? tippet ¨¦s inspir¨¢ci¨®t tal¨¢lsz. A bros¨²r¨¢b¨®l ?tletet mer¨ªthetsz irod¨¢d, ¨¦ttermed, panzi¨®d vagy ¨¹zlethelyis¨¦ged beb¨²toroz¨¢s¨¢hoz, illetve berendez¨¦s¨¹k felfriss¨ªt¨¦s¨¦hez. A kiadv¨¢nyban szolg¨¢ltat¨¢saink teljes k?r? v¨¢laszt¨¦k¨¢t is megtal¨¢lod.
N¨¦zd meg az IKEA BUSINESS bros¨²r¨¢t:
IKEA BUSINESS vonal
AZ IKEA BUSINESS VONAL C¨¦GES V¨¢S¨¢RL¨¢SOKKAL KAPCSOLATOS T¨¢J¨¦KOZTAT¨¢SRA SZOLG¨¢L.
¨¢ltal¨¢nos k¨¦rd¨¦sekkel a k?vetkez? telefonsz¨¢mon ¨¦rdekl?dhetsz: +36(1) 460-31-60.
Tov¨¢bbi inform¨¢ci¨® az IKEA el¨¦rhet?s¨¦geir?l itt tal¨¢lhat¨®:
IKEA BUSINESS Buda?rs:
Tel.: +36-23-502-633
E-mail:business182@IKEA.com
IKEA BUSINESS ?rs vez¨¦r tere, Budapest:
Tel.: +36-1-460-3111
E-mail:business180@gzw3d.com
IKEA BUSINESS Soroks¨¢r, Budapest:
Tel.:(36)1-507-0111
E-mail: business507@gzw3d.com
¨¹gyf¨¦lfogad¨¢s: 09:00 - 16:00.
IKEA BUSINESS BEKANT sorozat
M¨¢r kaphat¨® az ¨²j BEKANT irodab¨²tor-rendszer, 10 ¨¦v garanci¨¢val.
Az ¨²j BEKANT asztalv¨¢laszt¨¦kunk modern darabjai minden irod¨¢ban ¨¦s t¨¢rgyal¨®ban nagyszer?en mutatnak. A BEKANT asztalok remek¨¹l kombin¨¢lhat¨®k az ugyanolyan sz¨ªnekben kaphat¨® GALANT t¨¢rol¨®b¨²tor-sorozattal, ¨ªgy a sz¨¹ks¨¦gleteidnek, a rendelkez¨¦sre ¨¢ll¨® t¨¦rnek ¨¦s a st¨ªlusodnak megfelel?en alak¨ªthatod ki a munkahelyedet.
V¨¢ltozatos elrendez¨¦si m¨®d, ig¨¦ny szerint.
Oktat¨¢sok, prezent¨¢ci¨®k, ?tletb?rz¨¦k, t¨¢rgyal¨¢sok... egy t¨¢rgyal¨®nak sz¨¢mtalan helyzethez kell alkalmazkodnia. Azonban ha a berendez¨¦s gyorsan ¨¦s k?nnyen ¨¢talak¨ªthat¨®, ugyanaz a helyis¨¦g t?bbf¨¦le kih¨ªv¨¢snak is k?nnyed¨¦n megfelel.
BEKANTIKEA BUSINESS IKEA BUSINESSIKEA BUSINESSIKEA BUSINESS 10 ¨¦v garancia
1. Ellen¨¢ll¨®
2. Munkahely, szem¨¦lyre
szabva
3. Vezet¨¦krendszerez¨¦s
4. Ergonomikus munkak?r¨¹lm¨¦nyek
A munkahelyed val¨®sz¨ªn?leg nem a legalkalmasabb hely arra, hogy az asztalon t¨¢ncolj, ¨¢m a BEKANT ¨ªr¨®asztal er?teljes fel¨¦p¨ªt¨¦s¨¦n ¨¦s rendk¨ªv¨¹l ellen¨¢ll¨® fel¨¹let¨¦n biztosan nem m¨²lna, ha m¨¦gis kedved t¨¢madna t¨¢ncra perd¨¹lni.
Ha egy kis elm¨¦ly¨¹l¨¦sre van sz¨¹ks¨¦ged, a BEKANT r?gz¨ªthet? fali¨²js¨¢ggal hat¨¦konyan v¨¢laszthatod el egym¨¢st¨®l az egyes asztalokat. K?nnyed¨¦n az ¨ªr¨®asztalhoz r?gz¨ªthet? ¨¦s praktikus helyet biztos¨ªt a jegyzeteid, az eml¨¦keztet?id ¨¦s a tennival¨®k list¨¢ja sz¨¢m¨¢ra.
Minden BEKANT ¨ªr¨®asztalv¨¢zhoz vezet¨¦krendszerez? h¨¢l¨®t adunk. Ha ¨²gy ¨¦rzed, hogy k¨¢beleid kuszas¨¢ga kezd zavar¨®v¨¢ v¨¢lni, vezet¨¦krendszerez? h¨¢l¨®nk seg¨ªts¨¦g¨¦vel rendszerezheted ¨¦s egyben el¨¦rhet? k?zels¨¦gben is tarthatod azokat.
Az elektronikusan m¨®dos¨ªthat¨® asztallap-magass¨¢g¨² ¨ªr¨®asztal lehet?v¨¦ teszi, hogy id?r?l id?re v¨¢ltoztass a testtart¨¢sodon ¨C elernyeszd a v¨¢llaidat a hossz¨² ¨¹l¨¦s ut¨¢n ¨¦s ¨¢llva g¨¦pelj ¨C munkav¨¦gz¨¦s k?zben, ¨ªgy eg¨¦sz nap frissen tarthatod a testedet.
BEKANT
A BEKANT ¨ªr¨®asztal el?nyei:
IKEA BUSINESS
Tudjuk, hogy ¨¦rv¨¦nyes¨¹lni akarsz a v¨¢llalkoz¨¢soddal
Megfelel? megold¨¢sokat ¨¦s min?s¨¦gi term¨¦keket keresel v¨¢llalkoz¨¢sodhoz?
Id?takar¨¦kos m¨®don? P¨¦nz¨¹gyi neh¨¦zs¨¦gek n¨¦lk¨¹l?
Nyitott k¨¢v¨¦z¨®, sz¨¹rke ?sszecsukhat¨® asztalokkal ¨¦s fotelekkel, naperny?k alatt.
A k¨¹lt¨¦ri haszn¨¢latra alkalmas TUNHOLMEN k¨ªn¨¢lat t?k¨¦letes a k¨¹lt¨¦ri ter¨ªt¨¦k sz¨¢m¨¢ra.
Megter¨ªtett ¨¦tkez?asztal, boldog vend¨¦gekkel.
Rendelkez¨¹nk a st¨ªlusokkal, hogy neked tetsz? hangulatot teremthess ¨C ¨¦s m¨¦g az ¨¦tlaphoz is illik.
¨¹dv?zl¨¹nk lakberendez¨¦si ¨¢ruh¨¢zunkban! B¨¢rmilyen term¨¦ket is keress. B¨¢rmilyen szolg¨¢ltat¨¢sra is legyen sz¨¹ks¨¦ged ¨C tervez¨¦s, h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s, ?sszeszerel¨¦s vagy beszerel¨¦s. Legyen sz¨® egy k¨¢v¨¦z¨®r¨®l vagy egy hotell¨¢ncr¨®l. Legyen sz¨® most indul¨®, vagy ¨¦vtizedek ¨®ta m?k?d? v¨¢llalkoz¨¢sr¨®l. Seg¨ªt¨¹nk neked! V¨¢llalkoz¨®k ¨C ¨¦rezz¨¦tek otthon magatokat!
Nem sz¨¢m¨ªt, hogy irod¨¢ban, kereskedelemben vagy vend¨¦gl¨¢t¨¢sban dolgozol, n¨¢lunk mindent megtal¨¢lhatsz, hogy t?k¨¦letes munkak?rnyezetet teremthess.
Magas ¨¦s alacsony asztalok, k¨¹l?nb?z? st¨ªlus¨² ¨¦s sz¨ªn? sz¨¦kekkel.
Minden, amire sz¨¹ks¨¦ged lehet, ¨¢lmaid val¨®ra v¨¢lt¨¢s¨¢hoz
Egy kis seg¨ªts¨¦gre van sz¨¹ks¨¦ged? Vagy szeretn¨¦d, ha valaki mindent megcsin¨¢lna helyetted?
V¨¢lassz a szolg¨¢ltat¨¢saink k?z¨¹l
V¨¢s¨¢rl¨®nak seg¨ªt? IKEA munkat¨¢rs.
Az id? ¨¦s a p¨¦nz¨¹gyek ¨¦rt¨¦kesek ¨C f¨¹ggetlen¨¹l att¨®l, hogy kereskedelemben, vend¨¦gl¨¢t¨¢sban vagy irod¨¢ban dolgozol. Biztos¨ªtjuk, hogy a j¨® ¨¹zleti b¨²torok sose jelentsenek extravaganci¨¢t. N¨¦zd csak meg, milyen egyszer?en be lehet rendezni egy helyis¨¦get st¨ªlusos, m¨¦gis praktikus m¨®don.
Feh¨¦r t¨¢rgyal¨®asztal, fekete ¨¦llel.
Iroda
Fektess olyan megold¨¢sokba, melyek m¨®k¨¢ss¨¢, hat¨¦konny¨¢ ¨¦s inspir¨¢l¨®v¨¢ teszik az irodai munk¨¢t.
Iroda
P¨¦ks¨¦g, nyitott polcokkal, frissen s¨¹lt kenyerekkel.
Kereskedelem
Az IKEA b¨²tor ¨¦s kieg¨¦sz¨ªt? k¨ªn¨¢lat az¨¦rt k¨¦sz¨¹lt, hogy t¨¢mogassa a kereskedelmi v¨¢llalkoz¨¢sokat.
Kereskedelem
Hotel el?t¨¦r, sz¨¹rke ¨ªr¨®asztallal.
Vend¨¦gl¨¢t¨¢s
K¨¢v¨¦z¨®r¨®l vagy ¨¦tteremr?l ¨¢lmodozol? Esetleg egy hotelr?l? Nagyszer?, v¨¢gj bele!
Vend¨¦gl¨¢t¨¢s
eloszt¨®
¨¹ZLETI INSPIR¨¢CI¨®
Fedezd fel a helyet a csod¨¢latos n?veked¨¦shez
R¨®zsasz¨ªn ¨¦s z?ld k¨¢v¨¦z¨®, fa b¨¢rasztalokkal ¨¦s -sz¨¦kekkel.
Feket¨¦re p¨¢colt szekr¨¦nyek, ¨¹vegajt¨®kkal ¨¦s barna falakkal.
K¨¦k ¨¦s feh¨¦r h¨¢ts¨® iroda, feh¨¦r MELLTORP asztallal ¨¦s k¨¦t LEIFARNE sz¨¦kkel egy ablak mellett.
Feh¨¦r ¨¦s fa hotelszoba, ¨¢ggyal, ¨ªr¨®asztallal, fekv?fotelekkel, kil¨¢t¨¢ssal.
Z?ld, feh¨¦r ¨¦s s¨¢rga munkater¨¹let, k¨¦t feh¨¦r ¨¢ll¨ªthat¨® magass¨¢g¨² ¨ªr¨®asztallal a helyis¨¦g k?zep¨¦n.
IKEA ¨¢ruh¨¢z.
Hogyan kaphatsz seg¨ªts¨¦get?
A legegyszer?bben ¨²gy haszn¨¢lhatod ki szolg¨¢ltat¨¢saink el?nyeit, ha ell¨¢togatsz a helyi ¨¢ruh¨¢zadba. Kapcsolatba is l¨¦phetsz vel¨¹nk ¨C minden t?l¨¹nk telhet?t megtesz¨¹nk, hogy v¨¢laszoljunk a k¨¦rd¨¦seidre.
Kapcsolat
Egyszer? v¨¢s¨¢rl¨¢s
Alig v¨¢rod, hogy elind¨ªthasd v¨¢llalkoz¨¢sodat? Semmi akad¨¢lya! Csak hozd el a sz¨¹ks¨¦ges term¨¦kek list¨¢j¨¢t az IKEA ¨¢ruh¨¢zba ¨¦s fogj egy bev¨¢s¨¢rl¨®kocsit. Legt?bb term¨¦k¨¹nk lapos csomagol¨¢sban kaphat¨®, ¨ªgy k?nnyen hazaviheted ?ket, ahol ?ssze is tudod szerelni ?ket. Szeretn¨¦d, ha m¨¦gis valaki m¨¢s v¨¦gezn¨¦ el ezt helyetted?
H¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
H¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
Legt?bb term¨¦k¨¹nk ¨²gy lett megtervezve ¨¦s becsomagolva, hogy te magad is haza tudd vinni. De ha szeretn¨¦d, h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªthatjuk neked a csomagokat. A sz¨¢ll¨ªt¨¢si ¨¢rak az ¨¢ru ¨¦rt¨¦k¨¦t?l ¨¦s t¨¢vols¨¢gt¨®l f¨¹ggenek.
H¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
S¨¢rga teheraut¨® ¨¦s IKEA munkat¨¢rs.
¨¢ru ?sszek¨¦sz¨ªt¨¦s ¨¦s h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
¨¢ru ?sszek¨¦sz¨ªt¨¦si ¨¦s h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢si szolg¨¢ltat¨¢sunk ig¨¦nybev¨¦tel¨¦vel nyugodtan h¨¢trad?lhetsz. ?sszegy?jtj¨¹k neked a term¨¦keket a bev¨¢s¨¢rl¨®list¨¢d alapj¨¢n, majd h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªtjuk azokat.
¨¢ru ?sszek¨¦sz¨ªt¨¦s ¨¦s h¨¢zhoz sz¨¢ll¨ªt¨¢s
?sszeszerel¨¦s
?sszeszerel¨¦s
Az IKEA term¨¦keit ¨²gy tervezt¨¹k, hogy te is ?sszeszerelhesd ?ket. ¨ªgy sp¨®rolhatod a legt?bb p¨¦nzt. Azonban, ha szeretn¨¦d, ?sszeszerelhetj¨¹k neked a b¨²torokat. Sz¨ªvesen seg¨ªt¨¹nk.
?sszeszerel¨¦s
Szakipari munk¨¢k
Szakipari szolg¨¢ltat¨¢sok
?sszehangolt szakipari szolg¨¢ltat¨¢sunk ¨¦rt¨¦kes id?t ¨¦s energi¨¢t sp¨®rolhat neked. Szerel¨¦si szolg¨¢ltat¨¢sok sz¨¦les v¨¢laszt¨¦k¨¢t k¨ªn¨¢ljuk, ig¨¦nyeidnek megfelel?en.
Szakipari szolg¨¢ltat¨¢sok
IKEA Business k¨¢rtya
P¨¦nz¨¹gyi szolg¨¢ltat¨¢sok
Ha megtal¨¢ltad ¨¢lmaid megold¨¢s¨¢t, ¨¢m egy kis anyagi seg¨ªts¨¦gre van sz¨¹ks¨¦ged, p¨¦nz¨¹gyi lehet?s¨¦gek sz¨¦les v¨¢laszt¨¦k¨¢t k¨ªn¨¢lhatjuk neked, hogy val¨®ra v¨¢lthasd az ¨¢lmodat.
P¨¦nz¨¹gyi szolg¨¢ltat¨¢sok