Kreni na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

ZIMSKI BLAGDANI

?iri blagdansku ljubav tijekom cijele godine.

Najnovija ?e ti zimska kolekcija pomo?i da dom u?ini? ljep?im i ugodnijim mjestom.

Pretvori ga u ugodno uto?i?te tijekom blagdana ili u sjajan prostor za zabavu. Za?to ne bi svoje prijatelje i obitelj nagradio/la malim neo?ekivanim poklonima? Bili ru?no izra?eni ili kupljeni, nije bitno, va?an je znak pa?nje.

Servis za svako godi?nje doba
U?ivaj s prijateljima i obitelji oko IKEA V?SSAD stola. ?vrst, otporan na mrlje i prelakiran mat premazom poma?e pri dizajniranju udobnog prostor za jelo.Poslu?i blagdansko veselje sa stilom uz IKEA zimske tanjure. Mogu se prati u perilici posu?a, a krasi ih pleteni uzorak, kao i uzorak riblje kosti, koji udi?u da?ak modernog islandskog stila u prostor.
Ovaj neupadljivi servis posu?a za jelo u?init ?e ?ak i najjednostavnije objede blagdanskim gozbama. Neupadljivi dizajn ne samo da ?e pomo?i tvojim jelima da se istaknu ve? ?e funkcionirati i u svim prigodama i temama. Dovoljno je dodati samo nekoliko ukrasa.
Vidi vi?e proizvoda za kuhanje i jelo
VINTER 2017 Desertni tanjur 29,90 kn
Blagdani su stanje uma
IKEA donosi da?ak Skandinavije u obliku ukrasnih kutija. Izra?ene su od papira i PET plastike sivih i bijelih uzoraka, savr?ene su kao posude za slatki?e i doma?e slastice.Neka blagdansko ukra?avanje pro?e bez stresa. IKEA FEJKA umjetno je plasti?no drvo koje se mo?e sklopiti u plosnato pakiranje pa ?e? ga mo?i lako odlo?iti do sljede?e godine.
Kada nebo postane tamno i vjetrovi postanu hladniji, dom postaje jo? va?niji. Ovih blagdana poka?i svom domu malo vi?e ljubavi uz ukrase iz najnovije zimske kolekcije.
Vidi vi?e blagdanskih ukrasa
Dodaj malo ?arolije
Za?ini blagdane rasvjetnim lancima u obliku bijelih pahuljica iz IKEA STR?LA LED serije. Ugra?eni tajmer uklju?uje svjetla i dr?i ih uklju?enima do 8 sati pa ?e zabava mo?i dugo trajati.U svoj dom unesi topao, ugodan sjaj s pomo?u IKEA zimskog STR?LA LED lustera. Ta energetski u?inkovita vise?a plasti?na svjetla nalikuju svetim granama ukra?enim na moderan na?in.
Kada ?iri? blagdansku ljubav, ?eli? da dosegne svaki kutak tvog doma, zar ne? Zahvaljuju?i ovogodi?njoj zimskoj kolekciji, svaki dio tvog doma mo?e u?ivati u mekim dekama, ukrasnim jastucima i toploj svjetlosti. Sve je to mogu?e uz na?u energetski u?inkovitu LED rasvjetu koja ?e ti pomo?i da savjest odr?i? ?istom.
Vidi vi?e ukrasne rasvjete
Ove godine u?ivaj u toplini
Novi IKEA zimski ukrasni jastuci izra?eni su od 100-postotnog mekog pa?jeg perja koje se nalazi u unutra?njosti jastuka od vune i akrila. Islandski uzorci sive, bijele i crne boje ukra?avaju jastuke.Lagane, no tople, IKEA V?SSAD lagane deke izra?ene su od 100-postotne vune i otporne su na mrlje. Ovih blagdana zadr?i udobnost i toplinu ispod deke!
Nikada ne mo?e? imati previ?e ukrasnih jastuka ili laganih deka, naro?ito kada je vani mra?no i hladno. U ovogodi?njoj ?e? zimskoj kolekciji prona?i mnogo na?ina dodavanja meko?e i topline u svoj dom, ba? kao ?to to rade i u Skandinaviji.
Vidi vi?e tekstila
Od zabave te dijeli samo jedan luster
Ukrasi svoju blagdansku zabavu na skandinavski na?in s pomo?u IKEA zimskih plasti?nih lustera u obliku kristalnih ledenih siga obojenih poput polarne svjetlosti ?arobnih tirkiznih, roza i plavih nijansi.IKEA zimski ukrasi puni su blagdanskog veselja, ba? kao i ovo LED blagdansko rasvjetno drvce koje radi na baterije. Jednostavna ukrasna rasvjeta mo?e svaku prigodu pretvoriti u slavlje!
Svaki dan mo?e biti posebna prigoda, za?to ne bi pripremio/la zabavu kada god po?eli?? Naposljetku, nekoliko jednostavnih detalja mo?e svaki prostor pretvoriti u mjesto za zabavu i posti?i sjajnu atmosferu. Primjer su ovi lusteri. Oni su poput ?e?iri?a za zabavu za tvoju dnevnu sobu! Objesi ih, dodaj nekoliko prijatelja i zabava mo?e po?eti.
Vidi vi?e blagdanskih ukrasa
MmmmĄ­miri?e na ljubav
Ove zime zadovolji ?elju za slatkim s IKEA BAKGLAD plasti?nim kalupima za rezanje, savr?enim za pe?enje doma?ih kola?i?a u ?etiri blagdanska oblika: medvjeda, losa, vuka i pahuljica.IKEA zimski ukrasi puni su blagdanskog veselja, ba? kao i ovo LED blagdansko rasvjetno drvce koje radi na baterije. Jednostavna ukrasna rasvjeta mo?e svaku prigodu pretvoriti u slavlje!
Ni?ta ne govori da je vrijeme blagdana kao ?to to ?ini miris svje?e pe?enih medenjaka. Za?to bi te poslastice zadr?ao/la samo za sebe? Bit ?e savr?en poklon za prijatelje i ?lanove obitelji.
Vidi vi?e pribora za pe?enje
Kupljeno u trgovini, ru?no izra?eno ili negdje izme?u
Po?asti se IKEA VINTERSAGA toplim medenjacima ispe?enim u razli?itim oblicima i veli?inama na kojima se nalazi bijela glazura.Ove se zime ugrij s pomo?u toplog skandinavskog pi?a s dimljenim okusom iz tvrtke IKEA. Na?a VINTERSAGA serija obuhva?a kuhani napitak od vo?a sa zemljanim aromama.
Hrana je ljubav, pa za?to je ove zime ne bismo jo? vi?e ?irili? Ovogodi?nja zimska kolekcija obuhva?a mnogo ukusnih poslastica koji ?e ti pomo?i da poka?e? malo ljubavi prijateljima, obitelji i svojim okusnim pupoljcima.
Vidi vi?e proizvoda iz VINTERSAGA serije