Kreni na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Radni prostor

Tko ka?e da posao ne ide s u?itkom?

Mo?da se radi o poslu, ali to ne mora tako izgledati. Sve ?to ti treba je udobna stolica, namje?taj za ku?ni ured s pomo?u kojeg ?e stvari biti organizirane i prava rasvjeta. A, ako je zadatke lak?e obavljati, imat ?e? vi?e vremena za u?ivanje.

POVRATAK U ?KOLU 2017
U?i na svoj na?in i zablistaj
Djevojka sjedi na potpori za stajanje pored bijelog visinski podesivog stola na kojem pi?e doma?u zada?u.
Kut za u?enje s bijelim visinski podesivim radnim stolom i crnom uredskom stolicom.
Svi mi imamo razli?ite potrebe kada se moramo skoncentrirati na nove i zahtjevne zadatke. Ako ih uzmemo u obzir prilikom planiranja radnog prostora za na?u djecu, ali i za nas same ĘD ve?a je mogu?nost da ?emo posti?i izvrsne rezultate, a i put do njih ?e biti zabavniji.
Pogledaj vi?e Radnih stolova i stolova za ra?unala Pogledaj sve inspiracije za Povratak u ?kolu
TRENUTNO U ROBNOJ KU?I IKEA
Radni stol stvoren da traje gotovo vje?no
Klasi?no dizajniran drveni radni stol s rustikalnom stolicom sa straneVidi jo? radnih stolova
Neovisno o tome pi?e? li roman ili ?avrlja? na internetu, ARKELSTORP radni stol zbog svojeg je klasi?nog dizajna mjesto na kojem mo?e? obaviti svoje poslove. Stol od punog drveta ?vrste konstrukcije stvoren je da bi dugo trajao.
ARKELSTORP Radni stol 1.499 kn