Kreni na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

SVE ZA RUBLJE

Mo?e li to stvarno biti ovako lako?

Dan za pranje rublja ne mora biti tako stra?an. Samo da ne izgleda kao posao. To mo?e? posti?i s pomo?u pametnih na?ina za razvrstavanje rublja, rje?enja za su?enje koja ?e ti u?tedjeti prostor i jednostavnijih na?ina organiziranja. A, ako je pranje rublja lak?e, mo?da mo?e? i nekog drugog nagovoriti da to ponekad napravi umjesto tebe.

INSPIRACIJA ZA PRANJE RUBLJA
Pametna rje?enja s kojima je pranje rublja tako jednostavno
Pogledaj galeriju
Praonica s rje?enjima za odlaganje koja se prostiru od poda do stropa, a sastoje se od re?etki za su?enje i polica. Prikazana je i vre?a za rublje na kota?i?ima.
Praonica s bijelim zidnim policama, podnim elementima s vratima ili ladicama i visokim elementom s policama
Moderna kupaonica s integriranom praonicom u kojoj se nalazi ALGOT re?etka za su?enje i LILL?NGEN element s umivaonikom sme?e-crne boje
TRENUTNO U ROBNOJ KU?I IKEA
Pranje rublja ne mora biti bauk
Dvije ko?are za rublje izra?ene od punog drva. Svaka od njih ima poklopac i unutarnju torbu koju je mogu?e ukloniti i oprati. BRANKIS Ko?ara za rublje 229 kn BRANKIS Ko?ara za rublje 229 kn
BRANKIS ko?ara za rublje tradicionalnoga dizajna s prirodnim vlaknima dovoljno je lijepa da je mo?e? izlo?iti. Poklopac ?e dobro skriti tvoje rublje u unutra?njoj torbi koja je periva.
Pogledaj vi?e ko?ara za rublje
Uve?ani prikaz ko?are za rublje od punog drva koja se isporu?uje s poklopcem i unutra?njom torbom koju je mogu?e ukloniti i oprati. BRANKIS Ko?ara za rublje 229 kn