Kreni na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Blagovaonica

Okupi ih hranom, a zadr?i pri?om.

Lako je okupiti prijatelje za stol. Zato je na? blagovaonski namje?taj dizajniran kako bi ti pomogao s onim te?im dijelom ¨C zadr?ati ih tamo. Jer kad su stolice udobne, a stol ba? prave veli?ine, svatko ?e rado ostati jo? malo (?ak i kad nema deserta).

INSPIRACIJA ZA BLAGOVAONSKI NAMJE?TAJ
Prona?i blagovaonicu koja odgovara tvom ukusu
Kombiniraj zelene YPPERLIG stolice koje se mogu slagati jedna na drugu s YPPERLIG stolcem od bukve i bijelom/be? ODGER stolicom te tako kreiraj opu?tenu blagovaonicu. Zeleno-bijeli zidovi ?e dodatno pobolj?ati ambijent.
?areni prostor blagovaonice i dnevne sobe otvorena plana sa stolom od svijetlog drva i plavim stolicama.
Tradicionalna blagovaonica koja se nalazi pored dnevne sobe, a namje?tena je s bijelim INGATORP produljivim stolom i INGATORP stolicama s mekanim, ojastu?enim sjedi?tima. Crna HEMNES vitrina slu?i za odlaganje posu?a.
LISABO stol koji se lako sastavlja i crne SVENBERTIL stolice stvaraju elegantnu kombinaciju u sredi?tu prostorije sa sivo-bijelim zidovima i zatvorenim rje?enjem za odlaganje od jasena.
Dva barska stola i pet barskih stolica od breze u kuhinji plave i bijele boje s efektom svijetlog drva.
TRENUTNO U ROBNOJ KU?I IKEA
Zimska kolekcija za 2017.
Kada nebo postane tamno i vjetrovi postanu hladniji, vrijeme je da u?e? u svoj dom i pozove? prijatelje na ve?eru. Ovogodi?nja ?e ti zimska kolekcija pomo?i da dizajnira? udoban i ugodan prostor za jelo u kojem ?e biti dovoljno mjesta za sve.
Vidi vi?e blagovaonskih stolova Vidi cijelu zimsku kolekciju
POVRATAK U ?KOLU 2017
U?i na svoj na?in i zablistaj
Obitelj okupljena u kuhinji, djeca pi?u doma?u zada?u dok roditelji pripremaju ve?eru.
Svi mi imamo razli?ite potrebe kada se moramo skoncentrirati na nove i zahtjevne zadatke. Ako ih uzmemo u obzir prilikom planiranja radnog prostora za na?u djecu, ali i za nas same ¨D ve?a je mogu?nost da ?emo posti?i izvrsne rezultate, a i put do njih ?e biti zabavniji.
Pogledaj vi?e Blagovaonskih stolova Pogledaj sve inspiracije za Povratak u ?kolu
DOSTUPNO SADA U ROBNOJ KU?I IKEA
YPPERLIG kolekcija
Izra?en od punog drva bukve, furnira i izdr?ivog ?elika, IKEA YPPERLIG blagovaonski stol dolazi kao osvje?avaju?a suprotnost klasi?nom skandinavskom stolu s daskom.
Ljepota osnovnog namje?taja tvrtki IKEA i HAY
Nastala u suradnji s HAY dizajnerskom tvrtkom iz Danske, YPPERLIG je kolekcija osnovnog namje?taja prilago?enog suvremenim potrebama i ?eljama, koja pokazuje va?nost suradnje.
Pogledaj YPPERLIG kolekciju
YPPERLIG Stol 1.499 kn
Dostojna kraljeva i kraljica
IKEA INGATORP stolica s naslonima za ruke dostupna je u dvije varijante: crna sa sivom navlakom ili bijela s be? navlakom.  Ima i moderan, udoban, ojastu?eni naslon za le?a s tradicionalnim ukrasnim detaljima. INGATORP Stolica s naslonima za ruke 749 kn
Bliski prikaz crne IKEA INGATORP stolice s naslonima za ruke. Nasloni za ruke su kra?i od o?ekivanog, no zato dobro pristaju ispod stola te istovremeno omogu?avaju udobno sjedenje.
Blaguj u stiliziranim stolicama koje su nadahnute francuskim stolicama iz 18. stolje?a. INGATORP stolica ima moderan i udoban ojastu?eni naslon za le?a s tradicionalnim ukrasnim detaljima, a dobro ?e pristajati ispod stola zbog kra?ih naslona za ruke.
Pogledaj vi?e blagovaonskih stolica
INGATORP Stolica s naslonima za ruke 749 kn