Kreni na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

SVE ZA KUHANJE

Tajni sastojak

Neki ljudi ba? imaju ?icu za kuhanje. Nama ostalima treba malo pomo?i. Zahvaljuju?i pametnom priboru, istovremeno mo?e? raditi dvije (ili pet) stvari. Izdr?ljivi pribor u?init ?e usvajanje novih recepata puno zabavnijim ĘC ?ak i ako ti za to treba nekoliko poku?aja. Tako?er, postoje pametni na?ini za spremanje i ?uvanje hrane, pa ?e se tako manje hrane baciti.

TRENUTNO U ROBNOJ KU?I IKEA
Zimska kolekcija za 2017.
Kada nebo postane tamno i vjetrovi postanu hladniji, vrijeme je da u?e? u svoj dom i po?ne? kuhati. Ovogodi?nja zimska kolekcija obuhva?a sve ?to ti je potrebno za pe?enje ukusnih doma?ih poslastica koje ?e ugrijati tvoje prijatelje i ?lanove obitelji i iznutra.
Vidi vi?e pribora za pe?enje Vidi cijelu zimsku kolekciju
?uvaj hranu, okus i novac
Neka no?enje hrane bude zabavno i jednostavno s pomo?u na?ih novih pametnih proizvoda za ponijeti hranu sa sobom. Zahvaljuju?i domi?ljatim detaljima poput pametnih razdjelnika i dodataka u kutijama za ru?ak koje ne propu?taju, ti su spremnici dizajnirani tako da mo?e? odmah iz njih i jesti, gdjegod se nalazio/la.
Vidi jo? rje?enja za odlaganje i organiziranje hrane
No Youtube Player
Za kuhanje i pe?enje sa stilom
U prednjem se planu nalazi daska za tijesto s dr?a?ima za lonce, kuhinjskim krpama  i prega?ama crne, sive i bijele boje.
Pojednostavni kuhanje s pomo?u bezvremenskog dizajna i dugotrajne kvalitete IKEA 365+ kuhinjskih tekstila, uklju?uju?i prega?u, dr?a? za lonce i kuhinjske krpe.
Vidi jo? kuhinjskih tekstila. IKEA 365+ Dr?a? za lonac 12,90 kn IKEA 365+ Kuhinjska krpa 39,90 kn IKEA 365+ Kuhinjska krpa 39,90 kn IKEA 365+ Kuhinjska krpa 39,90 kn