Kreni na glavni sadr?aj
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
INSPIRACIJA ZA DJE?JU SOBU
Prona?i svoj omiljeni ?arobni prostor
Dva bijela produljiva dje?ja kreveta koji su postavljeni jedan do drugog, u roza-bijeloj spava?oj sobi.
Svje?e bijela dje?ja soba u drvu i ?utoj boji, s kreveti?em, stolom za previjanje i rje?enjem za odlaganje.
Dje?ja soba plave i bijele boje u kojoj se nalaze bijeli kreveti?, stol za previjanje i komoda.
Dje?ja soba plave, zelene i bijele boje u kojoj se nalazi srebrni krevet na kat i krevet na izvla?enje.
Dje?ja spava?a soba s dva bijela, produljiva kreveta te radnim stolom i stolicom. Zidovi su obojeni u zeleno i naran?asto.
POVRATAK U ?KOLU 2017
U?i na svoj na?in i zablistaj
 Dje?ak na koljenima ima dr?a? za laptop i crta s bojicama.
Djevoj?ica se ljulja na ljulja?ki za zatvorene prostore.
Svi mi imamo razli?ite potrebe kada se moramo skoncentrirati na nove i zahtjevne zadatke. Ako ih uzmemo u obzir prilikom planiranja radnog prostora za na?u djecu, ali i za nas same ĘD ve?a je mogu?nost da ?emo posti?i izvrsne rezultate, a i put do njih ?e biti zabavniji.
Pogledaj vi?e iz Igra?ke i igranje Pogledaj sve inspiracije za Povratak u ?kolu
DOSTUPNO SADA U ROBNOJ KU?I IKEA
Od djece za djecu
IKEA SAGOSKATT pli?anu jajoliku sovu je nacrtala osmogodi?nja djevoj?ica koja je ?arko ?eljela pravu sovu za ku?nog ljubimca, ali je znala da to nije mogu?e. Ovo je jedna od pobjedni?kih ideja s na?eg godi?njeg dje?jeg natjecanja u crtanju.
Divi se novim SAGOSKATT pli?anim igra?kama. Imamo jajoliku sovu i veselog pauka koje su dizajnirala djeca sa svih strana svijeta u sklopu na?eg godi?njeg natjecanja u crtanju.
Pogledaj vi?e pli?anih igra?aka
SAGOSKATT Pli?ana igra?ka 24,90 kn
Ideja je da djeca dizajniraju IKEA SAGOSKATT pli?ane igra?ke kako bi pomogla drugoj djeci. To je kolekcija maznih prijatelja iz svijeta dje?je ma?te koja sadr?i jajoliku sovu, tukana s kljunom u duginim bojama i plavu ninja pticu ĘD pobjedni?ke ideje s na?eg godi?njeg dje?jeg natjecanja u crtanju.