¨²vodn¨ª str¨¢nka

TISKOV¨¦ ODD¨§LEN¨ª

V¨ªtejte v Tiskov¨¦m odd¨§len¨ª!

Tiskové oddělení IKEA Česká republika
Najdete zde zaj¨ªmavosti o spole?nosti IKEA, tiskov¨¦ zpr¨¢vy a dal?¨ª informace o sponzoringu nebo reklam¨§.

Pokud m¨¢te z¨¢jem o fotografie vyrobk? IKEA, kter¨¦ chcete nekomer?n¨§ vyu?¨ªt v novin¨¢ch, ?asopisech nebo na bloz¨ªch, zaregistrujte se bezplatn¨§ do na?¨ª PR galerie nebo kontaktujte n¨ª?e uveden¨¦ kolegy.
Kontakty pro média
Kontakty pro m¨¦dia
Tiskové zprávy
Tiskov¨¦ zpr¨¢vy
PR galerie
PR galerie
Přečtěte si naše materiály
P?e?t¨§te si na?e materi¨¢ly
Sponzorství a dary
Sponzorstv¨ª a dary
Nabídka inzerce
Nab¨ªdka inzerce