¨²vodn¨ª str¨¢nka

Nákupy on-line, Sledování zásilky

ZJIST¨§TE SI, KDY V¨¢? N¨¢KUP DORAZ¨ª

Sledov¨¢n¨ª z¨¢silky

Zadejte ?¨ªslo objedn¨¢vky, kter¨¦ jste obdr?el(a) na obchodn¨ªm dom¨§ IKEA, nebo b¨§hem on-line n¨¢kupu, a zkontrolujte si stav va?¨ª objedn¨¢vky.
Chcete nab¨ªdnout sv¨¦ slu?by IKEA? Služby zákazníkům
Za zept¨¢n¨ª nic ned¨¢te.
JAK SE S N¨¢MI SPOJIT?
M¨¢te-li n¨§jaky dotaz nebo probl¨¦m, m??ete n¨¢s kontaktovat n¨§kolika zp?soby. Ud¨§l¨¢me v?e, co je v na?ich sil¨¢ch, abychom v¨¢m co nejl¨¦pe pomohli.
Zavolejte n¨¢m na ?¨ªslo 234 567 890 ka?dy den od?9.00¨C21.00
   Pokud chcete nahl¨¢sit reklamaci, vypl¨¾te formul¨¢? zdeNapi?te n¨¢m e-mail P?ij?te k n¨¢m Zeptejte se na FacebookuNej?ast¨§ji kladen¨¦ dotazy

Prod¨¢v¨¢me v¨¢no?n¨ª strome?ky! Pod¨ªvejte se, kolik jich
pro v¨¢s je?t¨§ m¨¢me.