¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

L¨¦TO

V?e pro va?e letn¨ª dobrodru?stv¨ª

L¨¦to je tady! ?as objevovat opu?t¨§n¨¦ pl¨¢?e, prozkoum¨¢vat tajemn¨¦ lesy nebo se ukryt v horsk¨¦ chat¨§. A nebo z?stat doma a u?¨ªvat si voln¨¦ho ?asu na balkon¨§ nebo terase. S praktickym venkovn¨ªm n¨¢bytkem, slune?n¨ªky, barevnym letn¨ªm textilem, sol¨¢rn¨ªmi lucernami a dal?¨ªmi vyrobky m¨¢ pro v¨¢s IKEA p?ipraveno v?e, co pot?ebujete pro va?e letn¨ª dobrodru?stv¨ª ¨C nav¨ªc pod jednou st?echou!

HAMAKA
A dobrodru?stv¨ª m??e za?¨ªt
Mu? a ?ena odpo?¨ªvaj¨ª ve dvou hamak¨¢ch zav¨§?enych mezi stromy.
Letos v l¨¦t¨§ budete moci bydlet kdekoliv ¨C na opu?t¨§n¨¦ pl¨¢?i, sluncem zalit¨¦m lese ?i v lidupr¨¢zdn¨¦ divo?in¨§. Sta?¨ª si jen nasadit slam¨¢k, vymazat v?echny ¨²koly z di¨¢?e a dobrodru?stv¨ª m??e za?¨ªt.
Snadny ?ivot
Venkovn¨ª ?idle a st?l na pl¨¢?i s barevnym ubrusem s batikovanym vzorem a barevnymi pol?t¨¢?i
Velk¨¢ sklenice napln¨§n¨¢ vodou a ?erstvymi citrony. Vedle jsou zelen¨¦ sklenice, sklen¨§n¨¦ lahve a zelen¨¦ kameninov¨¦ m¨ªsy.
Prodlu?te si dlouh¨¦ dny na pl¨¢?i pohodovymi ve?ery pod hv¨§zdami. Ugrilujte si ?erstv¨§ chycenou rybu, prost?ete st?l, p?idejte hezky letn¨ª ubrus a magick¨¦ sol¨¢rn¨ª lampy.

K j¨ªdlu a pit¨ª
Cesta z m¨§sta, t?eba do les?.
?ena a b¨ªly k?¨¾ vysoko v hor¨¢ch. K?¨¾ m¨¢ na z¨¢dech barevny ubrus s batikovym vzorem.
?as objevit magick¨¢ nov¨¢ m¨ªsta nebo se vr¨¢tit na obl¨ªben¨¢ star¨¢. Vytvo?te si perfektn¨ª z¨¢kladn¨ª t¨¢bor pro va?e lesn¨ª dobrodru?stv¨ª. Nepot?ebujete na to nic v¨ªc, ne? letn¨ª l¨¢tku a provaz.
Dal?¨ª textil
P?eru?te spojen¨ª
Kulaty nerezovy t¨¢c se sv¨ª?kami r?znych velikost¨ª. Venkovn¨ª prost?ed¨ª. Jako dopln¨§k koberce a pol?t¨¢?e s barevnymi vzory.
Najd¨§te si tichy koutek, obklopte se v?¨ªm, co pot?ebujete a vychutnejte si chvilku jen pro sebe. O v?echno ostatn¨ª se postaraj¨ª vyrobky z letn¨ª kolekce IKEA.
Dal?¨ª dekoraceDal?¨ª dekorativn¨ª osv¨§tlen¨ª
L¨¦to ve m¨§st¨§
?ena na balkon¨§ spou?t¨ª na provaze sousedovi ko?¨ªk. Na ?enin¨§ balkon¨§ je spousta barevnych pol?t¨¢?? a kv¨§tin, na mu?ov¨§ balkonu jsou sol¨¢rn¨ª sv¨§tla, lavice, st?l, gril a zelen¨¦ rostliny.Dv¨§ ?eny stoj¨ª na svych balkonech a pov¨ªdaj¨ª si. Na dal?¨ªm balkon¨§ mu? p?ipravuje ob¨§d.
Vyu?ijte balkon a seznamte se b¨§hem l¨¦ta se sousedy. V¨¢? prostor se tak zn¨¢sob¨ª... stejn¨§ jako z¨¢bava.
Venkovn¨ª kv¨§tiny a kv¨§tin¨¢?e
Vyp¨§stovat, sn¨ªst...a ?¨ªt.
Terasa s grilem na d?ev¨§n¨¦ uhl¨ª, na grilu je zelenina, na v¨§?¨¢ku vis¨ª dv¨§ ut¨§rky s ?ernym vzorem.
Terasa se stojany a kv¨§tin¨¢?i os¨¢zenymi jahodami a bylinkami.
Pot?ebujete na om¨¢?ku trochu m¨¢ty nebo koriandru? Pro takov¨¦ p?¨ªle?itosti je skv¨§l¨¦ p¨§stovat si vlastn¨ª bylinky t?eba na balkon¨§ nebo na terase. Nenech¨¢te se inspirovat?

Dal?¨ª p?¨ªslu?enstv¨ª na p¨§stov¨¢n¨ª