¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Pracovny a kancel¨¢?sky n¨¢bytek

Kdo ?¨ªk¨¢, ?e nelze m¨ªchat pr¨¢ci s pot¨§?en¨ªm?

Vhodny a spolehlivy kancel¨¢?sky n¨¢bytek, jako je pohodln¨¢ pracovn¨ª ?idle, dobry pracovn¨ª st?l, ¨²lo?n¨¦ prostory a osv¨§tlen¨ª, p?isp¨ªv¨¢ k tomu, aby v¨¢m ?la pr¨¢ce rychle od ruky a bavila v¨¢s. Mo?n¨¢ dokonce budete s prac¨ª d?¨ªve hotovi a budete se moci v¨§novat svym z¨¢lib¨¢m a kon¨ª?k?m. Pl¨¢nova? kancel¨¢?¨ª

INSPIRATIVN¨ª PRACOVNY
Najd¨§te si prostor, ktery povzbud¨ª va?i tvo?ivost
Hn¨§dy st?l u okna, zelen¨¦ st¨§ny, r??ovy krb
St?l INGATORP, tradi?n¨ª styl, sklen¨§n¨¢ deska
Modry d¨§tsky pokoj s b¨ªlym stolem a postel¨ª, modrob¨ªlou oto?nou ?idl¨ª
Dom¨¢c¨ª kancel¨¢?, ?MLIDEN/ALVARET,
?ernob¨ªl¨¢ kuchyn¨§, dva stoly z¨¢dy k sob¨§ v centru
M¨¦n¨§ kabel?,
v¨ªce s¨ªly
Pracovn¨ª lampa RIGGAD, poct¨§n¨¢ cenou iF DESIGN AWARD v kategorii osv¨§tlen¨ª, pat?¨ª mezi ta sv¨ªtidla, jejich? sv¨§tlo lze p?esn¨§ nasm¨§rovat i nastavit a kter¨¢ sv¨ªt¨ª opravdu siln¨§. A to nen¨ª v?e - krom¨§ toho, ?e v¨¢m poskytuje volny prostor bez kabel?, m??ete si u n¨ª tak¨¦ nab¨ªt telefon.
No Youtube Player
?Cht¨§l jsem, aby nab¨ªje?ka splynula s okol¨ªm, a nab¨ªjen¨ª se tak stalo p?irozenou sou?¨¢st¨ª va?¨ª dom¨¢cnosti. Stejn¨§ tak d?le?it¨¦ bylo, aby se dala snadno pou?¨ªvat. Vysledkem je nab¨ªjec¨ª podlo?ka s jednoduchym, av?ak zaj¨ªmavym designem.¡°
Na fotografii je David Wahl, n¨¢vrh¨¢? v IKEA of Sweden AB
David Wahl, n¨¢vrh¨¢? IKEA of Sweden AB
ZP¨¢TKY DO ?KOLY 2017
Studujte podle sv¨¦ho a bu?te jedni?ky!
D¨ªvka sed¨ªc¨ª u vy?kov¨§ nastaviteln¨¦ho stolu, p¨ª?e si ¨²koly
Koutek, b¨ªly nastavitelny st?l, ?ern¨¢ ?idle.
Ka?dy pot?ebujeme n¨§co jin¨¦ho, kdy? se mus¨ªme soust?edit na n¨§co nov¨¦ho a n¨¢ro?n¨¦ho ¨C jako je dom¨¢c¨ª ¨²kol nebo p?¨ªprava na zkou?ky. Kdy? si p?izp?sob¨ªte pracovn¨ª kout svym pot?eb¨¢m, budete m¨ªt v¨§t?¨ª nad¨§ji na skv¨§l¨¦ vysledky a bude v¨¢s to v¨ªce bavit!
Dal?¨ª psac¨ª stoly a stoly pod po?¨ªta?Dal?¨ª inspirace na t¨¦ma Zp¨¢tky do ?koly
KANCEL¨¢?SKY N¨¢BYTEK
Pracujte ergonomicky
Stoli?ka se zelenym pol?t¨¢?em
IKEA p?in¨¢?¨ª do oblasti kancel¨¢?sk¨¦ho n¨¢bytku zdravou alternativu sedav¨¦ pr¨¢ce - st?l SKARSTA, u n¨§ho? lze sed¨§t i st¨¢t, a stoli?ku NILSERIK. Zm¨§na vy?ky stolu pomoc¨ª p¨¢?ky je velmi jednoduch¨¢, stoli?ka umo?¨¾uje aktivn¨ª sezen¨ª a znamen¨¢ tud¨ª? m¨¦n¨§ bolav¨¢ z¨¢da.
Dal?¨ª stolyDal?¨ª kancel¨¢?sk¨¦ ?idle
NILSERIK Stoli?ka 1 290,-