¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Mal¨¦ ¨²lo?n¨¦ prostory

¨²lo?ny prostor, ktery m??ete uk¨¢zat

Skryt nepo?¨¢dek, to je jedna v¨§c. Ale pro? skryvat i samotn¨¦ ¨²lo?n¨¦ prostory? Maly ¨²lo?ny prostor, ktery je sou?asn¨§ stylovy a funk?n¨ª, v¨¢m m??e v pohod¨§ vystavit, co chcete, a ukryt to ostatn¨ª (t?eba star¨¦ ?koln¨ª fotografie).

ZP¨¢TKY DO ?KOLY 2017
Studujte podle sv¨¦ho a bu?te jedni?ky!
Pegboard s poli?kami, kel¨ªmky a klipsem, v n¨§m? je uchyceny rozvrh
T?i pap¨ªrov¨¦ krabice s v¨ªkem
Ka?dy pot?ebujeme n¨§co jin¨¦ho, kdy? se mus¨ªme soust?edit na n¨§co nov¨¦ho a n¨¢ro?n¨¦ho ¨C jako je dom¨¢c¨ª ¨²kol nebo p?¨ªprava na zkou?ky. Kdy? si p?izp?sob¨ªte pracovn¨ª kout svym pot?eb¨¢m, budete m¨ªt v¨§t?¨ª nad¨§ji na skv¨§l¨¦ vysledky - a bude v¨¢s to v¨ªc bavit!
Dal?¨ª organiz¨¦ry na pap¨ªr a media Dal?¨ª inspirace na t¨¦ma Zp¨¢tky do ?koly
Ide¨¢ln¨ª dopln¨§k policovych d¨ªl? KALLAX
Detail ko?¨ªku vyroben¨¦ho z list? kokosov¨¦ palmy
Hlavn¨ª surovinou pro vyrobu ko?¨ªku DOMPEN jsou listy kokosov¨¦ palmy, d¨ªky nim? m¨¢ ko?¨ªk atraktivn¨ª p?¨ªrodn¨ª vzhled, ktery skv¨§le lad¨ª s policovymi d¨ªly KALLAX.
Dal?¨ª ¨²lo?n¨¦ boxy a ko?e