¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

¨²lo?n¨¦ prostory

Dostatek m¨ªsta na ukl¨¢d¨¢n¨ª i bez kouzel

A? u? hled¨¢te, kam vhodn¨§ ulo?it sb¨ªrku starych vinylovych desek nebo zahradnick¨¦ n¨¢?in¨ª, na?e ¨²lo?n¨¦ prostory v¨¢m pomohou z¨ªskat tolik m¨ªsta k jejich ulo?en¨ª, kolik pot?ebujete.

REG¨¢LOV¨¦ SYST¨¦MY A ¨²LO?N¨¦ PROSTORY
Dop?ejte ka?d¨¦ zimn¨ª v¨§ci vlastn¨ª letn¨ª pel¨ª?ek
N¨¢st¨§nny policovy syst¨¦m a ko?¨ªky
Reg¨¢lov¨¦ syst¨¦my a ¨²lo?n¨¦ prostory na m¨ªru v¨¢m umo?n¨ª p?id¨§lit ka?d¨¦ ukl¨¢dan¨¦ v¨§ci kone?n¨¦ m¨ªsto, tak?e p?ed zimou zase v?e v pohod¨§ najdete.
    SKUBB Krabice 299,- SKUBB Krabice 299,-
?aty v pr?hlednych ¨²lo?nych krabic¨ªch
C¨ªt¨ª se bezpe?n¨§ji, kdy? na n¨§ vid¨ªte
Kdy? zimn¨ª v¨§ci ulo?¨ªte - nejl¨¦pe do reg¨¢lovych syst¨¦m? - v pr?hlednych plastovych krabic¨ªch, ochr¨¢n¨ªte je p?ed prachem a snadn¨§ji je tak¨¦ budete hledat, proto?e na n¨§ hned uvid¨ªte.
SAMLA Krabice 199,- SAMLA Krabice 129,-
zimn¨ª ?aty na v¨§?¨¢ku s kole?ky
Zimn¨ª mil¨¢?ci na kole?k¨¢ch
P?ivezte si prost¨§ v¨§?¨¢k RIGGA p?ed ?atn¨ª sk?¨ª¨¾, nav¨§ste na n¨§j v?echno zimn¨ª oble?en¨ª a odvezte ho na m¨ªsto, kde ho chcete m¨ªt p?es l¨¦to ulo?eny.
RIGGA ?atn¨ª stojan 349,-   SKUBB Obal na ?aty, sada 3 ks 179,-
Seznam v¨§c¨ª, kter¨¦ chcete ud¨§lat
Kladivo, pila, ?roubov¨¢k, laserov¨¢ vodov¨¢ha a dal?¨ª n¨¢?ad¨ª
A? u? pot?ebujete smontovat dce?ino nov¨¦ kolo nebo pov¨§sit p¨¢r novych obr¨¢zk?, sada n¨¢?ad¨ª a spojovac¨ªch materi¨¢l? FIXA je v?dy p?ipravena poslou?it.
Dal?¨ª n¨¢?ad¨ª a spojovac¨ª materi¨¢l FIXA Sada na uspo?¨¢d¨¢n¨ª kabel?, 114 ks 79,-     FIXA Laserov¨¢ vodov¨¢ha 349,- FIXA Sada ?roubk? a hmo?dinek, 260 ks 139,-     FIXA Sada n¨¢?ad¨ª, 17 ks 199,-