¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
obyvac¨ª pokoj

Obyvac¨ª pokoj ¨C m¨ªsto pro ?ivot

V IKEA v¨§?¨ªme, ?e obyvac¨ª pokoj je m¨ªstem, kde ?erp¨¢me energii, zah¨¢n¨ªme stresy a m??eme byt sami sebou. N¨¢? n¨¢bytek do obyvac¨ªho pokoje proto navrhujeme tak, aby byl prakticky a dob?e se v¨¢m s n¨ªm bydlelo. I kdy? cestou k pohovce ?l¨¢pnete t?eba na n¨§jakou tu hra?ku.

Nakoukn¨§te do na?ich obyvac¨ªch pokoj?

inspirace pro obyvac¨ª pokojemodr¨¦ tla?¨ªtko

Pod¨ªvejte se do galerie

Pl¨¢nova? pokoj? IKEA - pl¨¢nov¨¢n¨ª interi¨¦ru on-line v 3D

Pl¨¢nova? pokoj? IKEA - pl¨¢nov¨¢n¨ª interi¨¦ru on-line v 3D

Navrhn¨§te si vlastn¨ª pohovku nebo ¨²lo?nou sestavu do obyvac¨ªho pokoje! N¨§kter¨¦ na?e pohovky a ¨²lo?n¨¦ prostory jsou modulov¨¦ ¨C to znamen¨¢, ?e je m??ete sestavit podle svych p?edstav a pot?eb.

Vybrat pl¨¢nova?

Slu?by - M??ete v?e ud¨§lat sami, ale nemus¨ªte.

Transportn¨ª slu?baTransportn¨ª slu?ba
Nem??ete si n¨¢bytek odv¨¦zt sami? R¨¢di v¨¢m ho doprav¨ªme k v¨¢m dom? nebo do firmy.
Vyzvednut¨ª zbo?¨ª s dopravouVyzvednut¨ª zbo?¨ª s dopravou
N¨¢bytek z n¨¢kupn¨ªho seznamu vyzvedneme a doprav¨ªme a? k v¨¢m dom? nebo do firmy.
Mont¨¢?n¨ª slu?baMont¨¢?n¨ª slu?ba
Mo?n¨¢ uv¨ªt¨¢te, kdy? se o mont¨¢? n¨¢bytku postar¨¢ n¨§kdo za v¨¢s. R¨¢di v¨¢m s n¨ª pom??eme.
V¨ªce o slu?b¨¢ch IKEAOdvoz a likvidaceOdvoz a likvidace
Koupili jste si u n¨¢s n¨¢bytek a nev¨ªte, co se starym?
My v¨¢m pom??eme.
Finan?n¨ª slu?byFinan?n¨ª slu?by
Vybaven¨ª do obyvac¨ªho pokoje m??ete koupit i na spl¨¢tky. S financemi v¨¢m r¨¢di porad¨ªme.
 Z¨¢ruka 10 let
Odpo?¨ªvejte bez obav. Na na?e pohovky a k?esla poskytujeme z¨¢ruku 10 let.
Pre?t¨§te si cel¨¦ podm¨ªnky

Triky n¨¢vrh¨¢??: Vytvo?te si obyvac¨ª pokoj sn?

A? u? pl¨¢nujete za?izovat novy obyvac¨ª pokoj anebo vylep?it ten st¨¢vaj¨ªc¨ª, m¨¢me pro v¨¢s spoustu n¨¢pad?, jak to ud¨§lat. Na?erpejte inspiraci z tip? na?ichc n¨¢vrh¨¢??.
Na n¨¢v?t¨§v¨§: bydlen¨ª z p?epravn¨ªch kontejner?Obyvac¨ª pokoj, kde stres zmiz¨ª jako p¨¢ra nad hrncemNa n¨¢v?t¨§v¨§: jedna pohovka p¨§tkr¨¢t jinakS¨ªla textiluNa n¨¢v?t¨§v¨§: bydlen¨ª z p?epravn¨ªch kontejner?Obyvac¨ª pokoj, kde stres zmiz¨ª
jako p¨¢ra nad hrncem
Na n¨¢v?t¨§v¨§: jedna pohovka p¨§tkr¨¢t jinakS¨ªla textiluP?e?t¨§te si dal?¨ª ?l¨¢nky

STOCKHOLM 2017: Modern¨ª skandin¨¢vsky design

Pe?liv¨§ vybran¨¢ kolekce, navr?en¨¢ tak, aby bez probl¨¦mu splynula se za?¨ªzen¨ªm, kter¨¦ ji? doma m¨¢te. Na vyrobu byly pou?ity p?¨ªrodn¨ª materi¨¢ly p?¨ªjemn¨¦ na dotyk, jako je rattan, foukan¨¦ sklo nebo jasanov¨¦ d?evo. Kolekce zkr¨¢tka obsahuje skandin¨¢vskou modernu v nejvy??¨ª kvalit¨§, a? ji? se jedn¨¢ o formu, funkci nebo materi¨¢ly. Jej¨ªm c¨ªlem je slou?it v¨¢m v¨§rn¨§ ka?dy den.
Karafy a v¨¢zy, kolekce STOCKHOLM, foukan¨¦ sklo, modr¨¢ barvRatanov¨¦ k?eslo s podsed¨¢kemProhl¨¦dn¨§te si celou kolekci3m¨ªstn¨¢ pohovka, Sandbacka oran?ov¨¢

Prohl¨¦dn¨§te si celou kolekci

INSPIRATIVN¨ª OBYVAC¨ª POKOJE
Vytvo?te si obyvac¨ª pokoj sn?
G?edy obyvac¨ª pokoj s rattanovou houpac¨ª ?idl¨ª, tkanym kobercem p?ed ?edym a b¨ªlym ¨²lo?nym prostorem
Neutr¨¢ln¨ª TV koutek a ¨²tuln¨¦ sezen¨ª, otev?en¨¦ a zav?en¨¦ ¨²lo?n¨¦ prostory
Zeleny a ?edy koutek na ?ten¨ª, barevny koberec, b¨ªl¨¢ police
AUvoln¨§ny obyvac¨ª pokoj, b¨ªl¨¢ pohovka s knihami, vestav¨§n¨¢ police
Modry obyvac¨ª pokoj se sk?¨ª¨¾kami a dv¨§ma modrymi pohovkami
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Kolece YPPERLIG
Kolekce IKEA a HAY YPPERLIG nab¨ªz¨ª klasick¨¦ vyrobky v modern¨ª podob¨§, v?etn¨§ p?enosn¨¦ho konferen?n¨ªho stolku; nohy z m¨§kk¨¦ b?¨ªzy jsou odoln¨¦ v??i po?kr¨¢b¨¢n¨ª.
Kr¨¢sa ka?dodennosti IKEA a HAY
Kolekce YPPERLIG zahrnuje z¨¢kladn¨ª p?edm¨§ty, uzp?soben¨¦ modern¨ªm pot?eb¨¢m. Je vysledkem plodn¨¦ spolupr¨¢ce s d¨¢nskou n¨¢vrh¨¢?skou dvojic¨ª HAY.
Kolekce YPPERLIG
Hravost a jednoduchost v jednom
IKEA FLOTTEBO, pohovka
Hravost a pohodl¨ª, to jsou dva atributy minimalistick¨¦ rozkl¨¢dac¨ª seda?ky FLOTTEBO, kterou m??ete vyu?¨ªt na sezen¨ª i na span¨ª. Voln¨¦ pol?t¨¢?e si m??ete nastavit podle toho, jak chcete sed¨§t.
Dal?¨ª rozkl¨¢dac¨ª pohovky
FLOTTEBO Rozkl¨¢dac¨ª pohovka 14 990,- FLOTTEBO Rozkl¨¢dac¨ª pohovka 14 990,-