¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Pr¨¢delny

Pran¨ª bez n¨¢mahy

Pran¨ª u? nemus¨ª byt va?¨ª no?n¨ª m?rou. Jde jen o to uspo?¨¢dat si v?e tak, abyste m¨§li co nejm¨¦n¨§ pr¨¢ce jak p?i t?¨ªd¨§n¨ª pr¨¢dla, tak p?i jeho su?en¨ª. S na?imi vyrobky bude v?e tak jednoduch¨¦, ?e se pran¨ª ur?it¨§ ochotn¨§ ujmou i dal?¨ª ?lenov¨¦ rodiny.

INSPIRATIVN¨ª VYBAVEN¨ª PR¨¢DELEN
Chytr¨¢ ?e?en¨ª, kter¨¢ perou (skoro) sama
Zobrazit galerii
M¨ªstnost s b¨ªlymi n¨¢st¨§nnymi policemi, ko?i o r?znych velikostech a su?¨¢kem
Pr¨¢delna s b¨ªlymi n¨¢st¨§nnymi policemi, z¨¢kladov¨¦ sk?¨ª¨¾ky s dv¨ª?ky nebo z¨¢suvkami a vysok¨¢ sk?¨ª¨¾ka uvnit? s policemi
Modern¨ª koupelna s pr¨¢delnou, vybaven¨¢ syst¨¦mem ALGOT a sk?¨ª¨¾kou LILL?NGEN
Balkon s policovymi d¨ªly z galvanizovan¨¦ oceli a b¨ªly su?¨¢k s dv¨§ma vykl¨¢p¨§c¨ªmi k?¨ªdly.
B¨ªl¨¢ koupelna se sk?¨ª¨¾kou pod umyvadlo a vysok¨¢ sk?¨ª¨¾ka dopln¨§n¨¢ pestrobarevnymi ru?n¨ªky a sprchovym z¨¢v¨§sem.
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Velk¨¦ pran¨ª u? nebude ?¨¢dny velky probl¨¦m
Dva ko?e na pr¨¢dlo z masivn¨ªho d?eva, ka?dy m¨¢ v¨ªko a pod?¨ªvku, kter¨¢ je sn¨ªmateln¨¢ a prateln¨¢ v pra?ce. BRANKIS Ko? na pr¨¢dlo 899,- BRANKIS Ko? na pr¨¢dlo 899,-
P?i pran¨ª pr¨¢dla ocen¨ªte ko? na pr¨¢dlo BRANKIS. M??e se pochlubit tradi?n¨ªm designem v p?¨ªrodn¨ªm vl¨¢knu, a je tud¨ª? dost esteticky na to, abyste ho nechali st¨¢t jen tak s¨¢m o sob¨§. Vlastn¨ª pr¨¢dlo z?stane skryt¨¦ uvnit? pod v¨ªkem v prateln¨¦ pod?¨ªvce ko?e.
Ko?e na pr¨¢dlo
Detail ko?e na pr¨¢dlo z masivn¨ªho d?eva, s v¨ªkem a pod?¨ªvkou uvnit?, kter¨¢ je sn¨ªmateln¨¢ a prateln¨¢ v pra?ce. BRANKIS Ko? na pr¨¢dlo 899,-