¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

DOM¨¢C¨ª P¨§STOV¨¢N¨ª

Zahr¨¢dka pro kohokoliv a kdekoliv

Nepot?ebujete byt n¨§jak vyjime?n¨§ ?ikovn¨ª, aby se z v¨¢s stal zahradn¨ªk. Dokonce ani nepot?ebujete zahradu se z¨¢honky! Na?e sady pro dom¨¢c¨ª p¨§stov¨¢n¨ª, v?etn¨§ n¨¢?ad¨ª a dopl¨¾k? v¨¢m umo?n¨ª v¨§novat se tomuto kon¨ª?ku kdekoliv a po cely rok. Bylinky a zelenina v obyvac¨ªm pokoji? To je p?ece lok¨¢ln¨ª produkce v tom neju??¨ªm slova smyslu!

S vybaven¨ªm pro dom¨¢c¨ª p¨§stov¨¢n¨ª si m??ete doma p¨§stovat zeleninu po cely rok
No Youtube Player
Dva indoorov¨¦ minisklen¨ªky a kv¨§tin¨¢? na kuchy¨¾sk¨¦m parapetu.
Mysl¨ªte si, ?e se zahr¨¢dky pro nedostatek m¨ªsta mus¨ªte vzd¨¢t? V?bec ne! D¨ªky na?¨ª sad¨§ pro dom¨¢c¨ª p¨§stov¨¢n¨ª obsahuj¨ªc¨ª zahradn¨ª n¨¢?in¨ª, ?iviny, spoustu sem¨ªnek a kultiva?n¨ª sv¨§tlo si m??ete vyp¨§stovat k?upavy sal¨¢t nebo ?erstv¨¦ bylinky ve vod¨§ a t?eba doma na okn¨§.
V?XER N¨¢doba na p?edp. a kl¨ª?en¨ª s v¨ªkem 200,-
?erstv¨¦ bylinky a sal¨¢ty m??ete m¨ªt, kdykoli se v¨¢m zamane
No Youtube Player
Od sem¨ªnka po sklize¨¾. Nau?te se, jak si ve vod¨§ vyp¨§stovat dobrou zeleninu.
#
Bazalka prav¨¢
Vynikaj¨ªc¨ª zelenina a bylinky bez pesticid? a zdlouhav¨¦ dopravy d¨ªky tomu, ?e jste si v?e vyp¨§stovali sami.
Sledujte spolu s d¨§tmi, jak rostlinky rostou - je to opravdu fascinuj¨ªc¨ª!
Petr?el
Bez zbyte?nych ztr¨¢t - skl¨ªz¨ªte pouze to, co opravdu pot?ebujete a jen kdy? to pot?ebujete.
K?upavy hl¨¢vkovy sal¨¢t
Vyberte si z 18 r?znych bylinek a rostlinek - od bazalky po sal¨¢t - a t¨§?te se z toho, jak rostou.
P¨§stov¨¢n¨ª ve vod¨§ je ?ist?¨ª ne? p¨§stov¨¢n¨ª v p?d¨§ a spot?ebuje se p?i n¨§m m¨¦n¨§ vody. A je tak¨¦ rychlej?¨ª.
?ekanka kade?av¨¢
B¨ªl¨¦ zel¨ª
V?XER Sem¨ªnka 59,- V?XER Sem¨ªnka 59,- V?XER Sem¨ªnka 59,- V?XER Sem¨ªnka 59,- V?XER Sem¨ªnka 59,-
Lahodny sal¨¢t s koz¨ªm syrem, jahodami a piniovymi o?¨ª?ky
#
Bramborovy sal¨¢t s bazalkovo-koriandrovou z¨¢livkou
#
Zeleny wok s ch?estem a sojovou om¨¢?kou s ?ili
#
T¨§stoviny se sladkou cibulkou a ho?kymi fazolkami
#
Losos uzeny za horka s ?e?ichovym sal¨¢tem a petr?elkovo-bazalkovou majon¨¦zou
#
Zeleny sal¨¢t se 2 velmi jednoduchymi z¨¢livkami
#
[ 2 porce ]
Za?n¨§te si p¨§stovat bylinky a zeleninu doma a pochutnejte si na doma p?ipraven¨¦m j¨ªdle ze zeleniny, kterou jste si sami vyp¨§stovali. Na tento recept pot?ebujete balen¨ª 3 druh? sem¨ªnek V?XER: ?ekanky kade?av¨¦, k?eze tenkolist¨¦ho (divok¨¦ rokety) a ?ekanky obecn¨¦.
Cca 150 g sm¨§si kade?av¨¦ ?ekanky, rokety a ?ekanky obecn¨¦
150 g odstopkovanych jahod, opl¨¢chnutych a nakr¨¢jenych na ?tvrtky
30 g piniovych o?¨ª?k?, pra?enych
100 g koz¨ªho syra
Z¨¢livka:
1 ?ajov¨¦ l?i?ka octa z ?erven¨¦ho v¨ªna
2 ?ajov¨¦ l?i?ky malinov¨¦ho octa
50 ml kvalitn¨ªho olivov¨¦ho oleje
? ?ajov¨¦ l?i?ky nerafinovan¨¦ho nebo hn¨§d¨¦ho cukru
V m¨ªse sm¨ªchejte zelen¨¦ listy sal¨¢t?, p?idejte jahody, pra?en¨¦ piniov¨¦ o?¨ª?ky a nadrobeny koz¨ª syr. P?¨ªsady na z¨¢livku sm¨ªchejte v m¨ªse nebo v ?ist¨¦ sklenici od marmel¨¢dy, abyste je mohli dob?e prot?epat. Sal¨¢t pokapejte a m??ete ho serv¨ªrovat.
Tip: Delik¨¢tn¨ª chu? sal¨¢tu m??ete podtrhnout malinami. M??ete je pou?¨ªt spolu s jahodami, nebo m¨ªsto nich. N¨§kolik rozdrcenych malin m??ete dokonce p?idat i do z¨¢livky!
[ 2 porce ]
Za?n¨§te si p¨§stovat bylinky a zeleninu doma a pochutnejte si na doma p?ipraven¨¦m j¨ªdle ze zeleniny, kterou jste si sami vyp¨§stovali. Na tento recept pot?ebujete balen¨ª 3 druh? sem¨ªnek V?XER: bazalky citronov¨¦, koriandru a bazalky prav¨¦.
300 g va?enych brambor (pokud mo?no novych)
? mal¨¦ ?erven¨¦ cibule, nakr¨¢jen¨¦ najemno
6-8 ?edkvi?ek, nakr¨¢jenych na tenk¨¦ pl¨¢tky
? okurky, oloupan¨¦ a nakr¨¢jen¨¦ na mal¨¦ kousky
1 maly svazek list? bazalky prav¨¦, olivovy nebo ?epkovy olej vysok¨¦ kvality
s?l a ?erny pep?
Zam¨ªchejte a ochu?te sol¨ª a ?erstv¨§ namletym ?ernym pep?em.
Z¨¢livka:
2 ?ajov¨¦ l?i?ky citronov¨¦ nebo limetkov¨¦ ??¨¢vy
2 ?ajov¨¦ l?i?ky octa z b¨ªl¨¦ho v¨ªna
50 ml jemn¨¦ho olivov¨¦ho oleje
3 ?ajov¨¦ l?i?ky list? bazalky citronov¨¦
3 ?ajov¨¦ l?i?ky list? koriandru
1 strou?ek ?esneku, drceny
s?l a pep?
P?¨ªsady sm¨ªchejte pomoc¨ª elektrick¨¦ho nebo ru?n¨ªho mix¨¦ru, p?¨ªpadn¨§ m??ete ?erstv¨¦ bylinky najemno nasekat a sm¨ªchat je s ostatn¨ªmi p?¨ªsadami.
[ 2 porce ]
Za?n¨§te si p¨§stovat bylinky a zeleninu doma a pochutnejte si na doma p?ipraven¨¦m j¨ªdle ze zeleniny, kterou jste si sami vyp¨§stovali. Na tento recept pot?ebujete balen¨ª 3 druh? sem¨ªnek V?XER: ?¨ªnsk¨¦ho zel¨ª, b¨ªl¨¦ho zel¨ª a mangoldu.
1 svazek list? ?¨ªnsk¨¦ho zel¨ª, b¨ªl¨¦ho zel¨ª a mangoldu, 150-200 g
1 svazek zelen¨¦ho ch?estu, 250 g
1 maly svazek jarn¨ªch cibulek (5-6 cibulek)
125 g fazolovych lusk?
1 ?ajov¨¢ l?i?ka oleje z obilnych kl¨ª?k? nebo jin¨¦ho oleje jemn¨¦ chuti
s?l a ?erstv¨§ namlety ?erny pep?
Sojov¨¢ om¨¢?ka s ?ili:
100 ml sladk¨¦ ?ili om¨¢?ky
50 ml sojov¨¦ om¨¢?ky
??¨¢va z ?-1 limetky
1 ?ajov¨¢ l?i?ka strouhan¨¦ho z¨¢zvoru
2-3 ?ajov¨¦ l?i?ky drcenych nebo mletych ara?¨ªd? (m??ete je vynechat)
1 ?ajov¨¢ l?i?ka pra?enych sezamovych sem¨ªnek
V?echny p?¨ªsady na om¨¢?ku sm¨ªchejte v mal¨¦ misce. Odkrojte spodn¨ª ?¨¢st ch?estu a zbytek nakr¨¢jejte na ?tvrtky. Nakr¨¢jejte jarn¨ª cibulku najemno. V p¨¢nvi zah?ejte olej a p?idejte ch?est. Za st¨¢l¨¦ho m¨ªch¨¢n¨ª va?te 1 minutu, pak p?idejte fazolov¨¦ lusky a jarn¨ª cibulky. Za vysok¨¦ teploty sma?te dal?¨ª minutu nebo dv¨§, potom vm¨ªchejte ?¨ªnsk¨¦ zel¨ª, b¨ªl¨¦ zel¨ª a listy mangoldu. Ochu?te sol¨ª a pep?em. Nalijte om¨¢?ku a za vysok¨¦ teploty nep?est¨¢vejte m¨ªchat. Pod¨¢vejte na ?erstv¨§ uva?en¨¦ ry?i.
Tip: Zeleninovy wok se dob?e hod¨ª k ryb¨§ nebo ku?eti.
[ 2 porce ]
Za?n¨§te si p¨§stovat bylinky a zeleninu doma a pochutnejte si na doma p?ipraven¨¦m j¨ªdle ze zeleniny, kterou jste si sami vyp¨§stovali. Na tento recept pot?ebujete balen¨ª 3 druh? sem¨ªnek V?XER: mizuny, amaranthu a ho??ice.
1 svazek list? ho?k¨¦ ho??ice, mizuny a amarantu
150 g neva?enych t¨§stovin
1-2 ?ajov¨¦ l?i?ky m¨¢sla
2 oloupan¨¦ a na pl¨¢tky nakr¨¢jen¨¦ cibule
1 ?petku cukru
300 ml zeleninov¨¦ho buj¨®nu
olivovy olej
s?l a ?erstv¨§ namlety ?erny pep?
Cibulku osma?te v 1 ?ajov¨¦ l?i?ce m¨¢sla a olivov¨¦ho oleje ve velk¨¦ masivn¨ª p¨¢nvi. Sni?te teplotu a sma?te, dokud cibulka nezm¨§kne. Polovinu cibulek p?endejte na tal¨ª?. Do p¨¢nve p?idejte zeleninovy buj¨®n a zvy?te teplotu. P?ive?te k varu a dejte pozor, aby se sm¨§s neza?ala p?ipalovat. Va?te 10 minut a oko?e¨¾te. P?idejte t¨§stoviny a va?te je, dokud nebudou al dente, pak je nechte okapat. Pot¨¦ p?idejte listy a m¨ªchejte, dokud trochu nezm¨§knou. P?idejte t¨§stoviny a podle chuti 1 ?ajovou l?i?ku m¨¢sla. Zam¨ªchejte a nalijte do dvou misek. Ozdobte zbylou cibulkou. Dobrou chu?!
[ 2 porce ]
Za?n¨§te si p¨§stovat bylinky a zeleninu doma a pochutnejte si na doma p?ipraven¨¦m j¨ªdle ze zeleniny, kterou jste si sami vyp¨§stovali. Na tento recept pot?ebujete balen¨ª 3 druh? sem¨ªnek V?XER: petr?elky, ?e?ichy a bazalky.
200 g za horka uzen¨¦ho lososa
2 pl¨¢tky b¨ªl¨¦ho chleba, kv¨¢skov¨¦ho
2 zral¨¢ ??avnat¨¢ raj?ata, nakr¨¢jen¨¢ na pl¨¢tky
1 nadrobno nakr¨¢jen¨¢ ?alotka
2 ?ajov¨¦ l?i?ky dy¨¾ovych sem¨ªnek, pra?enych
1 ?e?icha
olivovy olej
s?l a pep?
V m¨ªse sm¨ªchejte ?e?ichu, ?alotku a jemn¨§ drcen¨¢ dy¨¾ov¨¢ sem¨ªnka. P?idejte olivovy olej; ochu?te sol¨ª a pep?em. Chleba ope?te do k?upava (v toustova?i) a oblo?te ho raj?aty i lososem. Pokapejte majon¨¦zou a ozdobte ?e?ichovym sal¨¢tem. Dobrou chu?!
Majon¨¦za:
1 ?ajov¨¢ l?i?ka citronov¨¦ ??¨¢vy
1 ?loutek
3 ?ajov¨¦ l?i?ky ?erstv¨¦ bazalky
3 ?ajov¨¦ l?i?ky ?erstv¨¦ pa?itky
? ?ajov¨¦ l?i?ky medu
100 ml jemn¨¦ho olivov¨¦ho nebo ?epkov¨¦ho oleje
s?l a pep?
Do mix¨¦ru dejte citronovou ??¨¢vu, vaje?ny ?loutek, bylinky a med. Ani? byste mix¨¦r vyp¨ªnali, vl¨¦vejte pomalu olej, dokud majon¨¦za nezhoustne. Ochu?te sol¨ª a pep?em.
[ 2 porce ]
Za?n¨§te si p¨§stovat bylinky a zeleninu doma a pochutnejte si na j¨ªdle ze zeleniny, kterou jste si sami vyp¨§stovali. Na tento recept pot?ebujete balen¨ª 3 druh? sem¨ªnek V?XER: k?upavy sal¨¢t, ?erveny a zeleny ?¨ªmsky sal¨¢t.
Francouzsky dresink:
? drcen¨¦ho strou?ku ?esneku
1 ?ajov¨¢ l?i?ka dijonsk¨¦ ho??ice
2 ?ajov¨¦ l?i?ky octa z ?erven¨¦ho v¨ªna
100 ml kvalitn¨ªho olivov¨¦ho oleje
s?l a ?erstv¨§ namlety ?erny pep?
P?¨ªsady sm¨ªchejte v mal¨¦ misce nebo je prot?epte v ?ist¨¦ sklenici od marmel¨¢dy.
Jogurtov¨¢ z¨¢livka:
100 ml ?eck¨¦ho jogurtu
1 ?ajov¨¢ l?i?ka octa z b¨ªl¨¦ho v¨ªna
1 ?ajov¨¢ l?i?ka citronov¨¦ ??¨¢vy
1 ?ajov¨¢ l?i?ka kvalitn¨ªho olivov¨¦ho oleje
s?l a ?erstv¨§ namlety ?erny pep?
V mal¨¦ misce nebo v ?ist¨¦ zava?ovac¨ª sklenici od marmel¨¢dy sm¨ªchejte v?echny p?¨ªsady. V?echny tyto rychl¨¦ a jednoduch¨¦ z¨¢livky byste ur?it¨§ m¨§li vyzkou?et na ?erstvy, dom¨¢c¨ª hl¨¢vkovy sal¨¢t! Listy z n¨§j otrhejte a vyskl¨¢dejte je do misky. N¨¢sledn¨§ opatrn¨§ p?im¨ªchejte n¨§kolik ?ajovych l?i?ek vybran¨¦ z¨¢livky a hned pod¨¢vejte.
Tip: jednoduchy zeleny sal¨¢t se vyborn¨§ hod¨ª jako obloha ke grilovanym pokrm?m. Pokud chcete ze sal¨¢tu ud¨§lat hlavn¨ª j¨ªdlo, p?idejte do n¨§j je?t¨§ dal?¨ª doma vyp¨§stovanou zeleninu, nap?¨ªklad fazolov¨¦ vyhonky, cibule nebo okurky. M??ete doplnit i maso, vhodn¨¦ je zejm¨¦na ku?ec¨ª.
Co je k tomu pot?eba? Voda, sv¨§tlo a l¨¢ska. To? v?e.
Hydroponick¨¦ p¨§stov¨¢n¨ª znamen¨¢, ?e rostliny p¨§stujete pouze ve vod¨§, bez p?dy.
No Youtube Player
Detail sazeniceChlapec zal¨¦v¨¢ hl¨¢vkovy sal¨¢t, ktery roste v indoorov¨¦m sklen¨ªku.
Od sazeni?ky po vyhonky
Sem¨ªnka dejte do kv¨§tin¨¢?e V?XER a dop?ejte jim sv¨§tlo a p¨¦?i v okn¨§, kam dopad¨¢ hodn¨§ sv¨§tla. Zhruba po tydnu uvid¨ªte prvn¨ª l¨ªstky. Nyn¨ª nastal ?as na p?esazen¨ª.
Z¨¢kladn¨ª sada KRYDDA/V?XER obsahuje v?echno, co pro za?¨¢tek pot?ebujete ¨C kv¨§tin¨¢?, kultiva?n¨ª vlo?ku, hnojivo, pemzu, upevn¨§n¨ª pro kultiva?n¨ª sv¨§tlo a kultiva?n¨ª sv¨§tlo. Te? u? jen sem¨ªnka!
Prohl¨¦dn¨§te si v?echny sady pro dom¨¢c¨ª p¨§stov¨¢n¨ª
Od vyhonk? po bohatou sklize¨¾
Kdy? se objev¨ª prvn¨ª vyhonky, m??ete je p?esunout do kultiva?n¨ªch kv¨§tin¨¢?k?, kde dorostou do pln¨¦ vy?ky. V z¨¢vislosti na typu rostliny to bude trvat zhruba 7 tydn?. Listy hl¨¢vkov¨¦ho sal¨¢tu i mnoho bylinek, nap?¨ªklad bazalku, lze za?¨ªt postupn¨§ skl¨ªzet je?t¨§ v dob¨§, kdy teprve rostou.
Kultiva?n¨ª jednotka KRYDDA je k dost¨¢n¨ª v jednoduch¨¦ variant¨§, nebo ve 2 a 3 patrov¨¦m proveden¨ª. Pokud se rozhodnete pro v¨ªcepatrovy d¨ªl, m??ete p¨§stovat v¨ªce druh? najednou, tak?e budete m¨ªt ?erstv¨¦ bylinky a sal¨¢ty na dosah, kdykoli si vzpomenete!
Kultiva?n¨ª jednotky a osv¨§tlen¨ª
?Nejlep?¨ª druh sv¨§tla je samoz?ejm¨§ ten, jeho? zdrojem je Slunce. Pokud v?ak chcete p¨§stovat rostlinky v interi¨¦ru, jenom na Slunce se spol¨¦hat nem??ete. Proto jsme vyvinuli kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª.¡°
Ronnie Runesson, product developer IKEA.
Ve spolupr¨¢ci se ?v¨¦dskou Vysokou ?kolou zem¨§d¨§lskou
No Youtube Player
Na fotce je H?kan Asp, profesor na ?v¨¦dsk¨¦ Vysok¨¦ ?kole zem¨§d¨§lsk¨¦.
?P¨§stov¨¢n¨ª ve vod¨§ je ¨²?asn¨¢ v¨§c. M??ete m¨ªt men?¨ª box p?¨ªmo doma, nebo v¨§t?¨ª komer?n¨ª sklen¨ªk. V¨§t?ina zeleniny, kterou dnes j¨ªme, je vyp¨§stovan¨¢ hydroponicky.¡°
H?kan Asp, ?v¨¦dsk¨¢ Vysok¨¢ ?kola zem¨§d¨§lsk¨¢.
¨²?innost t¨§chto sad na hydroponick¨¦ p¨§stov¨¢n¨ªspo?¨ªv¨¢ v tom, ?e vych¨¢zej¨ª z nauky o rostlin¨¢ch. Vyvoj s¨¦ri¨ª V?XER a KRYDDA prob¨ªhal ve znamen¨ª spolupr¨¢ce mezi zem¨§d¨§lskymi in?enyry ve ?v¨¦dsku a jedn¨ªm nad?enym vyvoj¨¢?em vyrobk? v IKEA. ?Cht¨§li jsme vytvo?it takov¨¦ sady, kter¨¦ by lidem umo?nily a usnadnily p¨§stov¨¢n¨ª bylinek i zeleniny po cely rok. A? u? ?ijete v severn¨ªch ?¨¢stech ?v¨¦dska nebo v ?¨ªn¨§ ?i v Severn¨ª Americe, dom¨¢c¨ª zahr¨¢dka se v¨¢m osv¨§d?¨ª v?ude. Na?¨ªm c¨ªlem je vytv¨¢?et udr?iteln¨§j?¨ª a zdrav¨§j?¨ª ?ivot doma pro ka?d¨¦ho,¡° vysv¨§tluje Ronnie Runesson, vyvoj¨¢? vyrobk? v IKEA.
?Cht¨§li jsme d¨¢t v?em lidem ?anci snadno a ¨²sp¨§?n¨§ p¨§stovat rostlinky v hydroponick¨¦m syst¨¦mu,¡° dod¨¢v¨¢ Helena Karl¨¦n ze ?v¨¦dsk¨¦ Vysok¨¦ ?koly zem¨§d¨§lsk¨¦
Chcete se dozv¨§d¨§t v¨ªc?
Co je hydroponie?
Co je hydroponie?
Hydroponie je zp?sob p¨§stov¨¢n¨ª rostlin bez zemn¨ªho substr¨¢tu, v ?ivn¨¦m roztoku.
V ?em spo?¨ªvaj¨ª vyhody p¨§stov¨¢n¨ª pomoc¨ª hydroponie ve srovn¨¢n¨ª s p¨§stov¨¢n¨ªm v zemn¨ªm substr¨¢tu?
U hydroponickych syst¨¦m? jsou ?iviny rostlin¨§ dod¨¢v¨¢ny ve vod¨§, nemus¨ª je z¨ªsk¨¢vat z p?dy. Rostliny proto rostou rychleji. Sou?¨¢st¨ª sady na p¨§stov¨¢n¨ª je i kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª, d¨ªky n¨§mu? m??ete p¨§stovat rostliny u v¨¢s doma i v m¨ªstech s omezenym ?i t¨¦m¨§? nulovym p?irozenym sv¨§tlem. Hydroponie m¨¢ rovn¨§? mal¨¦ n¨¢roky na prostor, pro p¨§stov¨¢n¨ª bylinek ?i zeleniny tedy ji? nepot?ebujete ani zahradu.
Kolik vody je pro hydroponii pot?eba?
Mno?stv¨ª ?ivn¨¦ho roztoku z¨¢vis¨ª na tom, v jak¨¦m stadiu r?stu va?e rostliny jsou, na velikosti hydroponick¨¦ho syst¨¦mu a na teplot¨§. Voda se m¨ªch¨¢ s hnojivem a v podob¨§ ?ivn¨¦ho roztoku se dod¨¢v¨¢ kv¨§tin¨¢m v r¨¢mci uzav?en¨¦ho syst¨¦mu. D¨ªky tomu je spot?eba vody mnohem ni??¨ª ne? v p?¨ªpad¨§ p¨§stov¨¢n¨ª v zemn¨ªm substr¨¢tu, kdy voda odte?e pry?. Mlad¨¦ rostlinky pot?ebuj¨ª asi polovinu doporu?en¨¦ho mno?stv¨ª hnojiva ne? v¨§t?¨ª a listnat¨§j?¨ª rostliny. Na spot?ebu vody m¨¢ rovn¨§? vliv teplota m¨ªstnosti ¨C p?i vy??¨ªch teplotych se ?ivny roztok p?irozen¨§ rychleji vypa?uje.
Jakou m¨¢ kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª spot?ebu elekt?iny
Stejnou jako klasick¨¦ LED osv¨§tlen¨ª. P?esn¨¦ ¨²daje najdete v textu na obalu kultiva?n¨ªho osv¨§tlen¨ª V?XER.
Pat?¨ª hydroponie mezi bio metody p¨§stov¨¢n¨ª?
Aby byl proces p¨§stov¨¢n¨ª a zpracov¨¢n¨ª potravin certifikov¨¢n jako bio, mus¨ª spl¨¾ovat ur?it¨¢ krit¨¦ria ¨C potraviny mus¨ª byt p¨§stov¨¢ny v p?d¨§ bez vyu?it¨ª pesticid? a hnojiv. Hydroponie tud¨ª? tyto po?adavky nespl¨¾uje, proto?e rostliny jsou p¨§stov¨¢ny v ?ivn¨¦m roztoku, nikoliv v p?d¨§. P?i dom¨¢c¨ªm p¨§stov¨¢n¨ª nicm¨¦n¨§ nebudete pot?ebovat pesticidy, proto?e se nemus¨ªte ob¨¢vat ?k?dc?.
Jsou rostliny vyp¨§stovan¨¦ hydroponicky zdrav¨¦ a bezpe?n¨¦ pro konzumaci?
Helena Karl¨¦n, p?edn¨¢?ej¨ªc¨ª na Swedish University of Agricultural Sciences k t¨¦to ot¨¢zce uv¨¢d¨ª: ?Provedli jsme celou ?adu vyzkumnych experiment?, abychom zjistili, jestli se li?¨ª nutri?n¨ª hodnoty rostlin p¨§stovanych v r?znych kultiva?n¨ªch syst¨¦mech, nap?. v p?d¨§ nebo ?ivn¨¦m roztoku. Tyto studie neprok¨¢zaly ?¨¢dn¨¦ rozd¨ªly. Rostliny si pomoc¨ª ko?en? um¨ª naj¨ªt pot?ebn¨¦ ?iviny kdekoliv ¨C jak v p?d¨§, tak ve vod¨§.¡°
Co pot?ebuji, abych mohl s hydroponi¨ª za?¨ªt?
Ka?d¨¢ sada na p¨§stov¨¢n¨ª obsahuje v?e, co k p¨§stov¨¢n¨ª pot?ebujete ¨C sta?¨ª si tedy jen vybrat, co budete cht¨ªt p¨§stovat (k dispozici m¨¢te ?adu sem¨ªnek V?XER). Vyberte si tedy vhodnou sadu na p¨§stov¨¢n¨ª ¨C vyb¨ªrejte podle toho, kolik rostlin chcete p¨§stovat a jak chcete, aby hydroponicky syst¨¦m u v¨¢s doma vypadal. Informace o sad¨¢ch na p¨§stov¨¢n¨ª najdete v n¨¢kupn¨ªch bro?ur¨¢ch k t¨§mto sad¨¢m, kter¨¦ jsou dostupn¨¦ v obchodn¨ªch domech i na internetovych str¨¢nk¨¢ch www.IKEA.cz. Nezapome¨¾te se pod¨ªvat na kr¨¢tk¨¦ video, kter¨¦ v¨¢s sezn¨¢m¨ª s celym procesem p¨§stov¨¢n¨ª ¨C od sem¨ªnka po sklize¨¾.
Sem¨ªnka a co pot?ebuj¨ª k tomu, aby zd¨¢rn¨§ vykl¨ª?ila
Jak by m¨§la byt sem¨ªnka uskladn¨§na?
Sem¨ªnka skladujte v suchu, chladnu a temnu. Pokud by byla ulo?ena ve vlhku a/nebo teplu, mohla by v¨¢m vykl¨ª?it d?¨ªve, ne? je budete cht¨ªt zas¨ªt.
Jak dlouho mohu sem¨ªnka skladovat?
Na ka?d¨¦m balen¨ª najdete datum spot?eby (m¨§s¨ªc a rok ¨C MMRR), v ka?d¨¦m p?¨ªpad¨§ je ale lep?¨ª pou?¨ªt tato sem¨ªnka co nejd?¨ªve, kdy m¨¢te zaru?enu maxim¨¢ln¨ª kl¨ª?ovost.
Co znamen¨¢ minim¨¢ln¨ª kl¨ª?ovost?
Tento term¨ªn ozna?uje minim¨¢ln¨ª procento sem¨ªnek, kter¨¦ by v¨¢m m¨§lo z jednoho s¨¢?ku vykl¨ª?it. Tento ¨²daj je rovn¨§? uveden na s¨¢?ku, vedle data spot?eby.
Kolik rostlin mi z jednoho s¨¢?ku p?ibli?n¨§ vyroste?
Po?et rostlin, kter¨¦ v¨¢m ze s¨¢?ku vyroste, je uveden na ilustraci na zadn¨ª stran¨§ s¨¢?ku. Mno?stv¨ª se li?¨ª podle druhu sem¨ªnek.
Jak dlouho potrv¨¢, ne? sem¨ªnka vykl¨ª?¨ª?
Tato doba se u ka?d¨¦ho druhu semen li?¨ª. Na s¨¢?ku najdete informaci o tom, jak dlouho v pr?m¨§ru trv¨¢, ne? rostlinka vykl¨ª?¨ª a vytvo?¨ª prvn¨ª dva listy a za kolik dn¨ª je rostlina p?ipraven¨¢ ke sklizni. V pr?m¨§ru pot?ebujete 5 ¨C 7 tydn?, ne? rostlina vyroste natolik, abyste ji mohli za?¨ªt skl¨ªzet.
M¨§l bych sem¨ªnka p?ed zaset¨ªm namo?it?
Sem¨ªnka s tvrdym osemen¨ªm je vhodn¨¢ namo?it p?ed set¨ªm na 24 hodin do vody. Tvrd¨¢ slupka tak zm¨§kne a sem¨ªnka rychleji vykl¨ª?¨ª. Informaci o tom, zda je vhodn¨¦ p?¨ªslu?n¨¢ sem¨ªnka nam¨¢?et ?i nikoliv, najdete na s¨¢?ku.
Kolik sem¨ªnek m¨¢m um¨ªstit do jednoho ko?en¨¢?ku n¨¢doby na p?edp¨§stov¨¢n¨ª?
Doporu?en¨¦ mno?stv¨ª se li?¨ª podle druhu sem¨ªnek, obvykle se doporu?uje 1 - 3 sem¨ªnka na jeden ko?en¨¢?ek. Informace o tomto po?tu byste m¨§li naj¨ªt u ka?d¨¦ n¨¢doby na p?edp¨§stov¨¢n¨ª.
Jsou sem¨ªnka geneticky modifikov¨¢na?
Sem¨ªnka byla z¨ªsk¨¢na z mate?skych rostlin, kter¨¦ nebyly nijak geneticky upravov¨¢ny. K jejich p¨§stov¨¢n¨ª byly vyu?ity tradi?n¨ª metody, bez vyu?it¨ª metod genetick¨¦ho in?enyrstv¨ª. Tento postup je v souladu s p?edpisy EU.
Odkud sem¨ªnka poch¨¢zej¨ª?
Sem¨ªnka z¨ªsk¨¢v¨¢me z rostlin p¨§stovanych na pol¨ªch v p?irozenych podm¨ªnk¨¢ch a za vyu?it¨ª tradi?n¨ªch kultiva?n¨ªch metod a p?irozen¨¦ho opylov¨¢n¨ª. Dodavatel sem¨ªnek spl¨¾uje v?echny p?edpisy EU, tak?e m¨¢te jistotu, ?e dost¨¢v¨¢te produkt nejvy??¨ª kvality.
Pro? byla pro hydroponick¨¦ p¨§stov¨¢n¨ª vybr¨¢na pr¨¢v¨§ sem¨ªnka V?XER?
Sem¨ªnka V?XER pro?la testov¨¢n¨ªm na Swedish University of Agricultural Sciences a byla vybr¨¢na jako nejvhodn¨§j?¨ª z hlediska rychlosti r?stu, chuti a vzhledu. Proto?e je p¨§stujete v byt¨§, nem¨§ly by byt vyp¨§stovan¨¦ bylinky ?i sal¨¢ty pouze chutn¨¦, ale m¨§ly by tak¨¦ hezky vypadat. D?le?it¨¢ je rovn¨§? jejich vy?ka, proto?e kultiva?n¨ª sv¨§tlo je um¨ªst¨§no 30 cm nad ko?en¨¢?ky, nich? rostliny rostou. Rostliny s vy??¨ª vy?kou by tak nebyly pro tento syst¨¦m vhodn¨¦.
Substr¨¢t na p¨§stov¨¢n¨ª ¨C podlo?ka pro p?edp¨§stov¨¢n¨ª
Z ?eho je vyroben substr¨¢t na p¨§stov¨¢n¨ª/podlo?ka pro p?edp¨§stov¨¢n¨ª V?XER?
Substr¨¢t je vyroben z miner¨¢ln¨ª vlny, kter¨¢ zadr?uje vlhkost.
Jak se tento substr¨¢t vyr¨¢b¨ª?
Miner¨¢ln¨ª vlna se vyr¨¢b¨ª v ?tov¨¢rn¨¢ch. Z¨¢kladem je vulkanick¨¢ hornina, kter¨¢ se rozem¨ªl¨¢ a drt¨ª na velmi jemn¨¦ kousky. Vznikl¨¢ dr? se pak zah?¨ªv¨¢ na teplotu 1 500 ¡ãC, p?i n¨ª? taje. Visk¨®zn¨ª tavenina se vyl¨¦v¨¢ na rychle se ot¨¢?ej¨ªc¨ª v¨¢lce. T¨ªm vznikaj¨ª drobn¨¦ kapi?ky, kter¨¦ se vlivem velk¨¦ rychlosti natahuj¨ª do tenkych dlouhych vl¨¢ken. Ta se n¨¢sledn¨§ vytvrzuj¨ª ve vytvrzovac¨ª peci. Z jednoho metru krychlov¨¦ho suroviny se t¨ªmto procesem st¨¢v¨¢ minim¨¢ln¨§ 50 metr? krychlovych miner¨¢ln¨ª vlny.
Jak¨¦ jsou vyhody p¨§stov¨¢n¨ª sem¨ªnek na substr¨¢tu v n¨¢dob¨§ na p?edp¨§stov¨¢n¨ª?
Vl¨¢kna substr¨¢tu jsou schopna zadr?ovat vodu a nav¨ªc poskytuj¨ª kl¨ª?¨ªc¨ªm sem¨ªnk?m podporu. Substr¨¢t V?XER je navr?en tak, abyste ho mohli bez obt¨ª?¨ª pou?¨ªvat s n¨¢dobami na p?edp¨§stov¨¢n¨ª s¨¦rie V?XER. Tento substr¨¢t pro?el ?adou zkou?ek a  testov¨¢n¨ª, abychom si potvrdili, ?e je vhodnym ?e?en¨ªm pro optim¨¢ln¨ª kl¨ª?en¨ª.
Pro? se IKEA rozhodla vyu?¨ªvat zrovna tento substr¨¢t v r¨¢mci sv¨¦ho hydroponick¨¦ho syst¨¦mu V?XER?
Swedish university of Agricultural Sciences vyzkou?ela ?adu substr¨¢t? a hodnotila jejich schopnost zadr?ovat vodu a poskytovat oporu ko?en?m kl¨ª?¨ªc¨ªch sazeni?ek. Tento substr¨¢t vy?el v testech jako nejlep?¨ª.
Jak m¨¢m se substr¨¢tem zach¨¢zet?
Doporu?ujeme nosit p?i manipulaci s t¨ªmto substr¨¢tem rukavice, prach z vl¨¢ken by mohl zp?sobit podr¨¢?d¨§n¨ª citliv¨¦ poko?ky. Vhodn¨¦ je substr¨¢t dop?edu namo?it ¨C tak probl¨¦m s prachem odstran¨ªte a zajist¨ªte si, ?e substr¨¢t je ?¨¢dn¨§ nas¨¢kly vodou, co? je d?le?it¨¦ pro ¨²sp¨§?n¨¦ kl¨ª?en¨ª.
Jak se m¨¢ substr¨¢t skladovat?
Substr¨¢t je vhodn¨¦ skladovat v suchu, v uzav?en¨¦m stavu a mimo dosah d¨§t¨ª a dom¨¢c¨ªch zv¨ª?at. Nem¨§l by p?ij¨ªt do styku s potravinami, nem¨§l by se v¨¢m dostat do o?¨ª, ani byste ho nem¨§li spolknout.
Lze tento substr¨¢t vyu?¨ªvat opakovan¨§?
Jakmile za?ne v substr¨¢tu rostlinka r?st, zanech¨¢ v n¨§m organicky materi¨¢l. Proto jej nelze pou?¨ªvat opakovan¨§. Opakovan¨§ jej lze vyu?¨ªt pouze v p?¨ªpad¨§, kdy sem¨ªnka nevykl¨ª?ila.
Kam se m¨¢ pou?ity substr¨¢t vyhazovat?
Pou?ity substr¨¢t vyho?te do b¨§?n¨¦ho dom¨¢c¨ªho odpadu.
N¨¢doba na p?edp¨§stov¨¢n¨ª a kl¨ª?en¨ª
Jak¨¦ jsou vyhody p¨§stov¨¢n¨ª sem¨ªnek v t¨¦to n¨¢dob¨§?
N¨¢doba na p?edp¨§stov¨¢n¨ª a kl¨ª?en¨ª s v¨ªkem zaji??uje sem¨ªnk?m stabiln¨ª prost?ed¨ª b¨§hem doby kl¨ª?en¨ª. V¨ªko je opat?eno otvory, kter¨¦ zaji??uj¨ª p?¨ªsun ?erstv¨¦ho vzduchu a zabra¨¾uj¨ª hromad¨§n¨ª nadm¨§rn¨¦ vlhkosti a tepla uvnit? n¨¢doby. N¨¢doba na p?edp¨§stov¨¢n¨ª V?XER je nav¨ªc navr?ena tak, aby v n¨ª bylo mo?n¨¦ pou?¨ªt substr¨¢t V?XER. D¨ªky t¨¦to n¨¢dob¨§ budete m¨ªt neust¨¢le k dispozici z¨¢sobu novych sazeni?ek a budete si moci zajistit kontinu¨¢ln¨ª z¨¢soby zeleniny ?i bylinek.
Kolik vody je pot?eba pro n¨¢dobu na p?edp¨§stov¨¢n¨ª a kl¨ª?en¨ª?
Do spodn¨ªho d¨ªlu n¨¢doby se vejde 4,7 litru vody, co? je dost na to, aby sem¨ªnka za?ala v kr¨¢tk¨¦ dob¨§ kl¨ª?it. P?i vy??¨ªch teplot¨¢ch prost?ed¨ª (nad 20 ¡ãC) je t?eba hladinu vodu hl¨ªdat, proto?e v teple se voda rychleji vypa?uje.
Mohu n¨¢dobu na p?edp¨§stov¨¢n¨ª a kl¨ª?en¨ª osv¨§tlovat kultiva?n¨ªm osv¨§tlen¨ªm?
Pokud je m¨¢lo p?irozen¨¦ho sv¨§tla, na p?¨ªklad v zim¨§, m??ete k t¨¦to n¨¢dob¨§ p?ipevnit pomoc¨ª ¨²chytu kultiva?n¨ª sv¨§tlo a zajistit rostlink¨¢m dostatek sv¨§tla t¨ªmto zp?sobem.
K ?emu slou?¨ª vlo?ka na kl¨ª?en¨ª, kter¨¢ je sou?¨¢st¨ª n¨¢doby V?XER na p?edp¨§stov¨¢n¨ª a kl¨ª?en¨ª?
Pokud nechcete v n¨¢dob¨§ p¨§stovat sazeni?ky, m??ete vyu?¨ªt tuto vlo?ku a nechat si na n¨ª vykl¨ª?it hr¨¢ch, ?o?ku, s¨®ju apod., kter¨¦ pak m??ete p?id¨¢vat do sal¨¢t? nebo dal?¨ªch j¨ªdel.
Jak se vlo?ka na kl¨ª?en¨ª pou?¨ªv¨¢?
Spodn¨ª ?¨¢st napl¨¾te vodou a? po zna?ku ?1¡° a na ni polo?te vlo?ku na kl¨ª?en¨ª. Hladina vody by m¨§la kon?it t¨§sn¨§ pod vlo?kou. Fazole, ?o?ku, hr¨¢ch apod. opl¨¢chn¨§te a rovnom¨§rn¨§ rozvrstv¨§te na vlo?ku. P?iklopte v¨ªko. Ne? se objev¨ª kl¨ª?ky, pravideln¨§ pou?it¨¢ semena zavla?ujte post?ikova?em. Rychlost kl¨ª?en¨ª z¨¢vis¨ª na zvolen¨¦m druhu semen. P?ed pou?it¨ªm nakl¨ª?en¨¦ fazolky, hr¨¢ch ?i sem¨ªnka d?kladn¨§ opl¨¢chn¨§te vodou.
Jak mohu jednotliv¨¦ d¨ªly n¨¢doby ?istit?
V?echny d¨ªly n¨¢doby na p?edp¨§stov¨¢n¨ª a kl¨ª?en¨ª lze myt v my?ce.
Hnojivo
Z ?eho je vyrobeno hnojivo V?XER?
Hnojivo V?XER je slo?eno z dus¨ªku, fosforu a drasl¨ªku (NPK) s obsahem mikronutrient?. ¨²daje o konkr¨¦tn¨ªm mno?stv¨ª jednotlivych komponent? najdete na obalu.
K ?emu je vyu?¨ªv¨¢n¨ª hnojiva v hydroponick¨¦m syst¨¦mu dobr¨¦?
Proto?e pou?¨ªvany substr¨¢t neobsahuje ?¨¢dn¨¦ ?iviny, je pot?eba dod¨¢vat rostlin¨¢m ?iviny jinym zp?sobem ¨C tedy prost?ednictv¨ªm hnojiva.
Pro? IKEA nepou?¨ªv¨¢ pro sv?j syst¨¦m hydroponick¨¦ho p¨§stov¨¢n¨ª organick¨¢ hnojiva?
Organick¨¢ hnojiva jsou vyroben¨¢ z biologick¨¦ho (zv¨ª?ec¨ªho a rostlinn¨¦ho odpadu), ktery obvykle vyrazn¨§ zap¨¢ch¨¢. Pro p¨§stov¨¢n¨ª v byt¨§ proto nejsou vhodn¨¢.
Mohu pou?¨ªt jin¨¦ hnojivo?
Hnojivo V?XER bylo pe?liv¨§ testov¨¢no a m??eme zaru?it jeho vhodnost pro hydroponick¨¦ p¨§stov¨¢n¨ª. Pokud pou?ijete jin¨¦ hnojivo, nem??eme v¨¢m zaru?it stejn¨¦ vysledky, jako p?i vyu?it¨ª hnojiva V?XER.
Jak ?asto je t?eba hnojit?
Mlad¨¦ rostlinky vy?aduj¨ª asi polovinu doporu?en¨¦ d¨¢vky ne? v¨§t?¨ª rostliny s mno?stv¨ªm list?. Po vykl¨ª?en¨ª budete v prvn¨ªch 3 tydnech r?stu pot?ebovat m¨¦n¨§ hnojiva ne? v posledn¨ªch 3-7 tydnech p¨§stov¨¢n¨ª. Je pot?eba hladinu ?ivn¨¦ho roztolu pravideln¨§ kontrolovat a nenech¨¢vat pemzov¨¦ kameny a sazeni?ky vyschnout. Obecn¨§ lze doporu?it, abyste ?ivny roztok dopl¨¾ovali ka?dych 5 ¨C 10 dn¨ª, ale p?i vy??¨ªch teplot¨¢ch bude t?eba dopl¨¾ovat vodu/roztok ?ast¨§ji, proto?e se bude voda v¨ªce odpa?ovat.
Jak se hnojivo d¨¢vkuje?
Pou?ijte jedno v¨ª?ko (25ml) hnojiva na 6 litr? vody. P?lka v¨ª?ka tedy posta?¨ª na 3 litry vody. Po pou?it¨ª hnojiva si omyjte ruce, p?ed konzumac¨ª je t?eba ve?kerou zeleninu rovn¨§? pe?liv¨§ omyt, aby na n¨ª nez?staly p?¨ªpadn¨¦ zbytky koncentrovan¨¦ho hnojiva.
Co m¨¢m d¨§lat s nevyu?itym ?ivnym roztokem?
Pokud je to mo?n¨¦, hotovy ?ivny roztok nevyl¨¦vejte do odpadu. Mnohem lep?¨ª je nechat ho v lahvi nebo konvi a pou?¨ªt na dal?¨ª dopln¨§n¨ª. ?ivnym roztokem m??ete rovn¨§? hnojit zahradu nebo pokojov¨¦ kv¨§tiny, a? u? je p¨§stujete v p?dn¨ªm substr¨¢tu nebo kokosov¨¦m vl¨¢knu.
Substr¨¢t na p¨§stov¨¢n¨ª z pemzy
Z ?eho je vyroben substr¨¢t V?XER obsahuj¨ªc¨ª pemzov¨¦ kameny?
Pemza je vyv?el¨¢ hornina, kter¨¢ m¨¢ vysoce por¨¦zn¨ª strukturu. T¨§?¨ª se na Islandu a jej¨ª t¨§?ba je kontrolov¨¢n islandskou vl¨¢dou. Mal¨¦ procento povolen¨¦ho ro?n¨ªho objemu je vyu?¨ªv¨¢no pro vyrobu substr¨¢tu V?XER.
Pro? jste se rozhodli vyu?¨ªvat pro hydroponick¨¦ p¨§stov¨¢n¨ª pemzov¨¦ kameny a nikoliv jiny materi¨¢l?
Spolupracovali jsme s odborn¨ªky na hydroponii ze Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) a sna?ili se spolu s nimi vyhledat nejvhodn¨§j?¨ª substr¨¢ty. Pemza pat?¨ª mezi profesion¨¢ln¨ªmi p¨§stiteli k b¨§?nym substr¨¢t?m a v testech prok¨¢zala nejlep?¨ª schopnost zadr?ovat vodu a sou?asn¨§ zajistit pot?ebny p?¨ªvod vzduchu ke ko?en?m rostlin.
Lze pemzu pou?¨ªvat opakovan¨§?
Ano, pemzu lze vy?istit a pou?¨ªt ji a? 6x po sob¨§.
Jak m¨¢m pemzu vy?istit?
Pemzov¨¦ kameny vlo?te do v¨§dra a p?elejte horkou vodou. T¨ªm z nich odstran¨ªte organick¨¦ materi¨¢ly jako jsou ko?¨ªnky apod. Ve?ker¨¦ detaily o ?i?t¨§n¨ª najdete v informa?n¨ª bro?urce, kter¨¢ je sou?¨¢st¨ª balen¨ª, a tak¨¦ na internetovych str¨¢nk¨¢ch www.ikea.cz.
Jak m¨¢m pemzov¨¦ kameny zlikvidovat?
Kdy? u? nelze pemzov¨¦ kameny d¨¢le v r¨¢mci hydroponie vyu?¨ªvat, m??ete je vyhodit do b¨§?n¨¦ho dom¨¢c¨ªho odpadu. M??ete je rovn¨§? sm¨ªchat se zeminou a tuto sm¨§s, kter¨¢ bude m¨ªt dobrou schopnost zadr?ovat vodu a sou?asn¨§ zaji??ovat p?¨ªvod vzduchu ke ko?en?m, vyu?¨ªt na zahrad¨§ nebo pro p¨§stov¨¢n¨ª pokojovych kv¨§tin.
Sada s vlo?kou na p¨§stov¨¢n¨ª, kultiva?n¨ª sv¨§tlo a ¨²chyt na kultiva?n¨ª sv¨§tlo
V ?em spo?¨ªvaj¨ª vyhody sady s vlo?kou na p¨§stov¨¢n¨ª?
? Tato sada je speci¨¢ln¨§ navr?ena na hydroponick¨¦ p¨§stov¨¢n¨ª.
? Vlo?ka na p¨§stov¨¢n¨ª je k dispozici ve dvou velikostech s 8 nebo 15 ko?en¨¢?ky na p¨§stov¨¢n¨ª sazenic.
? Vybranou sadu lze pomoc¨ª ¨²chytu vhodn¨¦ velikosti doplnit kultiva?n¨ªm sv¨§tlem. ¨²chyt zajist¨ª, ?e sv¨§tlo bude ve vhodn¨¦ vzd¨¢lenosti od p¨§stovanych rostlin.
? K napln¨§n¨ª spodn¨ª ?¨¢sti n¨¢doby ?ivnym roztokem se vyu?¨ªv¨¢ speci¨¢ln¨ª n¨¢levka, kter¨¢ minimalizuje rozlit¨ª roztoku.
? Hladinu vody lze kontrolovat speci¨¢ln¨ª m¨§rkou. Pokud plave nad nazna?enou maxim¨¢ln¨ª hladinou, je t?eba hladinu vodu sn¨ª?it. Pokud je na minim¨¢ln¨ª ¨²rovni, je t?eba roztok doplnit.
? Jednotliv¨¦ ko?en¨¢?ky maj¨ª po stran¨¢ch pod¨¦lnou ryhu, kter¨¢ zaji??uje dostate?ny p?¨ªsun vody a vzduchu ke ko?en?m. Ko?en¨¢?ky by proto nikdy nem¨§ly byt zcela potopen¨¦, proto?e pak by se ke ko?en?m rostlin nemohl dostat vzduch a rostliny by uhynuly. P?i dol¨¦v¨¢n¨ª ?ivn¨¦ho roztoku je proto t?eba, abyste nep?es¨¢hli maxim¨¢ln¨ª stanovenou hladinu.
? Hnojivo reaguje se sv¨§tlem, co? vede ke vzniku ?as. Horn¨ª ?¨¢st vlo?ky proto zabra¨¾uje p?¨ªstupu sv¨§tla ¨C sni?uje se t¨ªm odpa?ov¨¢n¨ª vody i vznik ?as.
? Mal¨¢ v¨ª?ka slou?¨ª k zakryt¨ª pr¨¢zdnych ko?en¨¢?k?. Zabra¨¾uj¨ª p?¨ªstupu sv¨§tla k ?ivn¨¦mu roztoku a tud¨ª? tak¨¦ vzniku a r?stu ?as.
Jaky je rozd¨ªl mezi b¨§?nou LED lampou a LED kultiva?n¨ªm sv¨§tlem?
Rostliny ke sv¨¦mu r?stu pot?ebuj¨ª jin¨¦ barevn¨¦ spektrum ne? ?lov¨§k. Proto m¨¢ kultiva?n¨ª sv¨§tlo V?XER speci¨¢ln¨ª barevn¨¦ spektrum poskytuj¨ªc¨ª modr¨¦ a ?erven¨¦ odst¨ªny, kter¨¦ rostlin¨¢m pom¨¢haj¨ª r?st a vzkv¨¦tat. Kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª se proto nehod¨ª pro b¨§?n¨¦ osv¨§tlen¨ª dom¨¢cnosti.
M??e sv¨§tlo kultiva?n¨ªho osv¨§tlen¨ª po?kodit zrak?
Ne, kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª nevyd¨¢v¨¢ ?¨¢dn¨¦ ?kodliv¨¦ ultrafialov¨¦ nebo ultra?erven¨¦ z¨¢?en¨ª. Je bezpe?n¨¦ jako jak¨¦koliv jin¨¦ osv¨§tlen¨ª.
M¨¢ kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª velkou spot?ebu energie?
Nespot?ebuje v¨ªce ne? klasick¨¦ LED osv¨§tlen¨ª. P?esn¨¦ ¨²daje najdete na obalu nebo vyrobku.
K ?emu slou?¨ª ¨²chyt na kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª?
? Testy, proveden¨¦ Swedish university of Agricultural Sciences prok¨¢zaly, ?e ide¨¢ln¨ª vzd¨¢lenost¨ª sv¨§teln¨¦ho zdroje od p¨§stovanych rostlin je 30 cm. ¨²chyt je navr?en tak, aby na n¨§m bylo p?ipevn¨§no kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª ve vy?ce 30 cm nad rostlinami v n¨¢dob¨¢ch na p¨§stov¨¢n¨ª.
? ¨²chyt je k dispozici ve dvou velikostech, v souladu s rozm¨§ry kultiva?n¨ªho osv¨§tlen¨ª a vlo?ky.
? ¨²chyt o rozm¨§?ech 41cm lze pou?¨ªt tak¨¦ v kombinaci s&bsp;n¨¢dobou na kl¨ª?en¨ª a p?edp¨§stov¨¢n¨ª V?XER.
? Sou?¨¢st¨ª je tak¨¦ organiz¨¦r na kabely, kter¨¦ tak nep?ijdou do kontaktu s rostlinami.
K ?emu lze vyu?¨ªt p¨§stovac¨ª sady?
? Umo?¨¾uj¨ª v¨¢m p¨§stovat 8 -45 rostlinek v 1-3 vrstv¨¢ch na sebou a k tomu vyu?¨ªt i kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª a vlo?ku na kl¨ª?en¨ª.
? Ve spodn¨ª ?¨¢sti hlavn¨ªho d¨ªlu sady je mal¨¢ police na ulo?en¨ª transform¨¢toru kultiva?n¨ªho osv¨§tlen¨ª.
? Sou?¨¢st¨ª sady je organiz¨¦r na kabely s klipsy, kter¨¦ p?ichycuj¨ª kabely k noze ¨²chytu. Nem??e tak doj¨ªt k tomu, ?e by se kabely zapletly do p¨§stovanych rostlin.
?Testy, proveden¨¦ Swedish university of Agricultural Sciences prok¨¢zaly, ?e ide¨¢ln¨ª vzd¨¢lenost¨ª sv¨§teln¨¦ho zdroje od p¨§stovanych rostlin je 30 cm. ¨²chyt je navr?en tak, aby na n¨§m bylo p?ipevn¨§no kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª ve vy?ce 30 cm nad rostlinami v n¨¢dob¨¢ch na p¨§stov¨¢n¨ª.
P¨§stov¨¢n¨ª ¨C od sem¨ªnka po sklize¨¾
Kl¨ª?en¨ª semen
Jak¨¦ prost?ed¨ª je optim¨¢ln¨ª pro kl¨ª?en¨ª semen?
Nejlep?¨ª je slune?n¨¦, sv¨§tl¨¦ a m¨ªrn¨§ vlhk¨¦ prost?ed¨ª s dobrou cirkulac¨ª ?erstv¨¦ho vzduchu. N¨¢dobu na kl¨ª?en¨ª a p?edp¨§stov¨¢n¨ª pou?¨ªvejte do doby, ne? se na rostlink¨¢ch objev¨ª prvn¨ª dva listy. D¨ªky v¨ªku se v n¨¢dob¨§ vytv¨¢?¨ª optim¨¢ln¨ª vlhkost i teplota, otvory v n¨§m zaji??uj¨ª pot?ebnou cirkulaci vzduchu. Rostliny tak maj¨ª ide¨¢ln¨ª podm¨ªnky pro kl¨ª?en¨ª a r?st.
Kolik hnojiva je vhodn¨¦ pou?¨ªt b¨§hem kl¨ª?en¨ª?
V t¨¦to f¨¢zi se hnojivo v?bec nevyu?¨ªv¨¢. Sem¨ªnka maj¨ª dostatek vlastn¨ª energie k tomu, aby vykl¨ª?ila, a nepot?ebuj¨ª dod¨¢vat ?iviny.
Kolik vody je t?eba pro ?¨¢dn¨¦ kl¨ª?en¨ª?
Sem¨ªnka um¨ªst¨§te na substr¨¢t pro kl¨ª?en¨ª (miner¨¢ln¨ª vlna) a uchov¨¢vejte je vlhk¨¦. Substr¨¢t v t¨¦to f¨¢zi nesm¨ª vyschnout. Pokud by se tak stalo, sem¨ªnka nevykl¨ª?¨ª a ji? nakl¨ª?en¨¢ sem¨ªnka zahynou. N¨¢doba na kl¨ª?en¨ª a p?edp¨§stov¨¢n¨ª pojme dostatek vody na to, aby udr?ela po?adovanou vlhkost po dobu jednoho tydne (p?i teplot¨§ do 20¡ãC). P?i vy??¨ªch teplot¨¢ch je proto pot?eba pravideln¨§ kontrolovat hladinu vody, proto?e se voda rychleji odpa?uje. Pro kontrolu sta?¨ª nazdvihnout kus substr¨¢tu v n¨¢dob¨§ a pod¨ªvat se otvorem, zda je v n¨¢dob¨§ dost vody na to, aby byl substr¨¢t dostate?n¨§ vlhky.
Kolik sv¨§tla pot?ebuj¨ª sem¨ªnka b¨§hem kl¨ª?en¨ª?
B¨§hem kl¨ª?en¨ª dop?ejte sem¨ªnk?m hodn¨§ sv¨§tla, ide¨¢ln¨ª je um¨ªstit je na sv¨§tl¨¦ m¨ªsto, ale nikoliv na p?¨ªm¨¦ slunce. Pokud m¨¢te m¨¢lo p?irozen¨¦ho sv¨§tla, m??ete vyu?¨ªt kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª.
Pro? jsou moje sazeni?ky tak dlouh¨¦ a slab¨¦?
Pokud je m¨¢lo sv¨§tla, maj¨ª sazeni?ky tendenci ?t¨¢hnout¡° se za sv¨§tlem, a jsou dlouh¨¦ a slab¨¦. Dejte je proto na m¨ªsto s lep?¨ªmi sv¨§telnymi podm¨ªnkami.
Jak zabr¨¢n¨ªm osemen¨ª, aby z?st¨¢valo na prvn¨ªch listech rostliny?
St¨¢v¨¢ se, ?e u n¨§kterych rostlinek vykl¨ª?enych na substr¨¢tu z?stanou prvn¨ª dva l¨ªstky zachyceny v osemen¨ª. Chcete-li tomu p?edej¨ªt na p?. u&bsp;koriandru nebo mangoldu, s¨¢zejte sem¨ªnka do pemzovych kam¨ªnk?, kter¨¦ navr?¨ªte nad sem¨ªnka ve vrstv¨§ cca 1 cm. Pemzov¨¦ kam¨ªnky zadr?¨ª osemen¨ª a l¨ªstky se budou moci voln¨§ rozv¨ªjet.
P¨§stov¨¢n¨ª ve vlo?ce na p¨§stov¨¢n¨ª
Na co je t?eba myslet p?i p?esazov¨¢n¨ª nakl¨ª?enych rostlinek do vlo?ky na p¨§stov¨¢n¨ª:
? Sazeni?ky jsou v t¨¦to f¨¢zi velmi citliv¨¦. D¨¢vejte proto velky pozor, abyste p?i p?esazov¨¢n¨ª nepo?kodili jemn¨¦ ko?¨ªnky, nap?. p?¨ªli?nym tlakem na pemzov¨¦ kam¨ªnky. Rostlinky s po?kozenymi ko?eny maj¨ª malou ?anci na p?e?it¨ª.
? Bazalka je velmi citliv¨¢ na nadm¨§rnou vlhkost. P?i p?esazov¨¢n¨ª nezapome¨¾te nasypat pod substr¨¢t dostatek pemzovych kam¨ªnk?, aby mal¨¦ sazeni?ky bazalky nebyly v ko?en¨¢?c¨ªch p?¨ªli? ?utopen¨¦¡° (hluboko pod horn¨ª hranou ko?en¨¢?k?).
Kolik pemzovych kam¨ªnk? je vhodn¨¦ nasypat do ko?en¨¢?k??
Na dno ko?en¨¢?ku nasypte 1 -2 cm pemzovych kam¨ªnk? a pak p?idejte substr¨¢t z miner¨¢ln¨ª vlny s rostlinkami. Navrch op¨§t nasypte pemzu tak, aby pokryla substr¨¢t (cca 1cm vrstva). Takto poskytnete sazeni?k¨¢m dostate?nou stabilitu pro r?st a ochr¨¢n¨ªte jejich ko?eny. U dlouhych a slabych sazeni?ek by spodn¨ª vrstva pemzy m¨§la byt men?¨ª a naopak horn¨ª vrstva by m¨§la byt vy??¨ª, aby sazeni?k¨¢m poskytla pot?ebnou oporu.
Jak ?asto je t?eba rostliny hnojit ve f¨¢zi r?stu?
Mlad¨¦ rostlinky pot?ebuj¨ª m¨¦n¨§ vody a hnojiva, ne? dosp¨§l¨¦ rostliny s v¨§t?¨ªmi listy. B¨§hem prvn¨ªch t?¨ª tydn? proto nen¨ª t?eba hnojit tolik jako b¨§hem posledn¨ªch 3-7 tydn? p?ed sklizn¨ª. V pr?m¨§ru sta?¨ª dod¨¢vat ?ivny roztok ka?dych 5 -10 dn¨ª v z¨¢vislosti na st¨¢diu r?stu. P?i teplot¨¢ch trvale p?ekra?uj¨ªc¨ªch 20¡ãC bude t?eba dopl¨¾ovat vodu/?ivny roztok ?ast¨§ji, proto?e p?i vy??¨ªch teplot¨¢ch doch¨¢z¨ª k v¨§t?¨ªmu odpa?ov¨¢n¨ª vody. Hladinu ?ivn¨¦ho roztoku je t?eba pravideln¨§ kontrolovat, aby pemzov¨¦ kam¨ªnky nevyschly.
Kolik sv¨§tla budou rostliny pot?ebovat?
Testy prok¨¢zaly, ?e dobrych vysledk? lze dos¨¢hnout, pokud rostlin¨¢m dop?ejete minim¨¢ln¨§ 16 hodin sv¨§tla. Rostlin¨¢m s v¨§t?¨ªmi listy je mo?n¨¦ dop?¨¢vat osv¨§tlen¨ª 24 hodin denn¨§ ¨C vysledkem je rychlej?¨ª r?st a zvy?eny obsah antioxidant? v rostlin¨¢ch. Rostliny v sad¨§ na p¨§stov¨¢n¨ª p?esouvejte z m¨ªsta na m¨ªsto. N¨§kter¨¦ v¨§t?¨ª listy mohou toti? p?ikryvat men?¨ª rostlinky a p?ipravovat je o pot?ebny p?¨ªd¨§l sv¨§tla, co? povede k pomalej?¨ªmu r?stu t¨§chto rostlin.
Moje rostliny vadnou, i kdy? maj¨ª dostatek ?ivn¨¦ho roztoku. Co se stalo a jak je mo?n¨¦ tuto situaci napravit?
Pokud rostliny vadnou, i kdy? maj¨ª dostatek vody a hnojiva, ve v¨§t?in¨§ p?¨ªpad? je na vin¨§ p?¨ªli? velk¨¦ mno?stv¨ª hnojiva. K t¨¦to situaci m??e doj¨ªt v situac¨ªch, kdy teplota prost?ed¨ª trvale p?esahuje 20¡ãC a voda se z roztoku v¨ªce vypa?uje. Roztok je tak mnohem koncentrovan¨§j?¨ª. Kdy? pot¨¦ op¨§tovn¨§ p?id¨¢te vodu s hnojivem, jeho koncentrace se d¨¢le zvy?uje a rostliny za?nou vadnout.
Situaci m??ete napravit dv¨§ma zp?soby:
1. Dvakr¨¢t po sob¨§ dopl¨¾te do syst¨¦mu pouze vodu, bez hnojiva. T¨ªm koncentrovany roztok na?ed¨ªte a rostliny se vzpamatuj¨ª.
2. Roztok v n¨¢dob¨§ na p¨§stov¨¢n¨ª vylejte do konve a spodn¨ª n¨¢dobu vypl¨¢chn¨§te. Pak v?e znovu sestavte a napl¨¾te vodou a? k rysce MAX. Pak ji? dopl¨¾ujte ?ivny roztok ve stanoven¨¦ koncetraci.
N¨§kter¨¦ listy by m¨§ly byt ?erven¨¦/purpurov¨¦, ale zat¨ªm na nich nen¨ª ?¨¢dn¨¢ barva vid¨§t. Co se stalo?
Barevnost list? do zna?n¨¦ m¨ªry z¨¢vis¨ª na sv¨§tle, z¨¢le?¨ª tedy na osv¨§tlen¨ª. P?i n¨ªzk¨¦ intenzit¨§ osv¨§tlen¨ª budou listy m¨¦n¨§ barevn¨§ zbarven¨¦. Chcete-li zvy?it barevnost, pou?ijte kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª nebo postavte rostliny k oknu, kde je dostatek slune?n¨ªho sv¨§tla. Rostliny se v¨¢m odm¨§n¨ª kr¨¢snymi barvami.
Na pemzovych kamenech v ko?en¨¢?c¨ªch se objevila zelen¨¢ ?asa. Je to v po?¨¢dku?
?ivny roztok p?id¨¢vany do n¨¢doby na p¨§stov¨¢n¨ª se nas¨¢kne i do kamen? um¨ªst¨§nych v horn¨ª vrstv¨§, kter¨¢ je vystavena sv¨§tlu. Hnojivo se sv¨§tlem reaguje a vysledkem t¨¦to reakce je vznik a r?st ?as. ?asa rostlin¨¢m nicm¨¦n¨§ nijak ne?kod¨ª a lze ji odstranit vy?i?t¨§n¨ªm pemzovych kamen? pot¨¦, co rostliny sklid¨ªte.
Hroz¨ª i p?i hydroponii, ?e p¨§stovan¨¦ rostliny mohou napadnout ?k?dci?
Vaj¨ª?ka v¨§t?iny ?k?dc? ?ij¨ª v zemi. S tou se tak¨¦ v¨§t?ina ?k?dc? dostane k v¨¢m dom?, kde napadne rostliny. U hydroponie ?¨¢dn¨¢ zemina pou?¨ªv¨¢na nen¨ª, tak?e nehroz¨ª ani ?k?dci. A proto tak¨¦ nebudete pot?ebovat ?¨¢dn¨¦ pesticidy.
Sklize¨¾
U kterych rostlin mohu od?t¨ªpnout p¨¢r list? a rostlinu nech¨¢t d¨¢le r?st?
Je to mo?n¨¦ nap?. u bazalky zhruba po 5-6 tydnech p¨§stov¨¢n¨ª ?i u mizuny (asijsk¨¦ listov¨¦ zeleniny) po 3-6 tydnech, p?¨ªpadn¨§ ve chv¨ªli, kdy dorostou do vy?e kultivan?n¨ªho LED osv¨§tlen¨ª. Pokud na rostlin¨§ n¨§jak¨¦ l¨ªstky ponech¨¢te, m??ete si jich p¨¢r u?t¨ªpnout i d?¨ªve. V p?¨ªpad¨§ sal¨¢tu berte jako prvn¨ª vn¨§j?¨ª listy, nikoliv mal¨¦ listy v7nbsp;?srd¨ª?ku¡°. A se sklizn¨ª to nep?eh¨¢n¨§jte. P?¨ªli? intezivn¨ª sklize¨¾ sni?uje r?st.
Kolik asi mohu z jedn¨¦ rostliny sklidit?
Mno?stv¨ª list? z¨¢vis¨ª na mno?stv¨ª sv¨§tla, kter¨¦ se k rostlin¨§ dostalo. Pokud jste vyu?¨ªvali pouze kultiva?n¨ª sv¨§tlo, po 4 -6 tydnech budete moci skl¨ªzet listy na pou?it¨ª do sal¨¢t?, sendvi?? nebo na oblohu. Pokud p?i p¨§stov¨¢n¨ª kombinujete kultiva?n¨ª osv¨§tlen¨ª se slune?n¨ªm svitem, vyroste v¨¢m mnohem v¨ªce list?, kter¨¦ budete moci po 4- 6 tydnech p¨§stov¨¢n¨ª vyu?¨ªt pro ?ir?¨ª ?k¨¢lu j¨ªdel.
Je pot?eba listy p?ed konzumac¨ª opl¨¢chnout?
Obvykle to nen¨ª t?eba, proto?e p?i dom¨¢c¨ªm p¨§stov¨¢n¨ª se nevyu?¨ªvaj¨ª pesticidy. Pokud ale na listech z?staly pemzov¨¦ kam¨ªnky nebo koncentrovan¨¦ hnojivo, je lep?¨ª listy opl¨¢chnout.
Do ?eho mohu vyp¨§stovan¨¦ sal¨¢tov¨¦ listy pou?¨ªt?
Lze je vyu?¨ªt pro ?irokou ?k¨¢lu j¨ªdel. My jsme pro v¨¢s ve spolupr¨¢ci se ?v¨¦dskym ?¨¦fcha?em p?ipravili recepty, kter¨¦ si m??ete p?ipravit z rostlin vyp¨§stovanych v?dy ze 3 r?znych druh? sem¨ªnek.
#######