¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA FAMILY

Pozornost detailu

Spr¨¢vny n¨¢bytek na spr¨¢vn¨¦m m¨ªst¨§ dok¨¢?e divy. Mnohdy ale stejn¨§ velk¨¦ divy dok¨¢?e jen maly detail. Proto na n¨§ rozhodn¨§ nezapom¨ªn¨¢me ¨C a s pomoc¨ª detail? se sna?¨ªme, aby byl v¨¢? ?ivot bezpe?n¨§j?¨ª, snaz?¨ª a bohat?¨ª na z¨¢?itky. A samoz?ejm¨§ nezapom¨ªn¨¢me na spoustu inspirace, d¨ªky n¨ª? si snadno vytvo?¨ªte do detailu vylad¨§ny domov, jaky jste v?dy cht¨§li.

PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Bezpe?n¨§ l¨¦ky ochr¨¢n¨ª (i p?ed zv¨§davymi prst¨ªky)
B¨ªl¨¢ sk?¨ª¨¾ka na l¨¦ky, na obr¨¢zku s otev?enymi dv¨ª?ky.
Sk?¨ª¨¾ka na l¨¦ky TRYGGHET chr¨¢n¨ª p?ed vlhkost¨ª a je uzav¨ªrateln¨¢, tak?e udr?¨ª l¨¦ky i jedovat¨¦ l¨¢tky z dosahu d¨§t¨ª.
Dal?¨ª bezpe?nostn¨ª vyrobky