¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

K j¨ªdlu a pit¨ª

Kuchyn¨§ ?i j¨ªdelna m??e byt b¨ªl¨¢ nebo z¨¢?it barvami. V?e v n¨ª m??e decentn¨§ ladit nebo odv¨¢?n¨§ kontrastovat. M??e z?st¨¢vat nem¨§nn¨§ klasick¨¢ nebo se s ka?dym ro?n¨ªm obdob¨ªm m¨§nit. Ani p?i prost¨ªr¨¢n¨ª stolu se nenechte ni?¨ªm spout¨¢vat a dejte d?v¨§ru i prostor sv¨¦ tvo?ivosti. Zkr¨¢tka bu?te sami sebou - a to prom¨ªtn¨§te i do kuchyn¨§, kter¨¢ bude p?esn¨§ ve va?em stylu a ve kter¨¦ v¨¢m bude dob?e.
Stoln¨ª n¨¢dob¨ªSklen¨§n¨¦ n¨¢dob¨ª a d?b¨¢nyHrnky a ?¨¢lkyK¨¢va a ?aj
N¨¢dob¨ª k serv¨ªrov¨¢n¨ªProst¨ªr¨¢n¨ª a textil do j¨ªdelnyUbrouskyP?¨ªbory
Podpo?¨ª zdrav¨ª i chu? k j¨ªdlu
Prost?ete si st?l podle sebe
Sklenka na ka?dou p?¨ªle?itost
ZP¨¢TKY DO ?KOLY 2017
Studujte podle sv¨¦ho a bu?te jedni?ky
Cesta k ¨²sp¨§?n¨¦mu studiu
m??e v¨¦st i p?es misku
s dobrotami.