¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Va?en¨ªVa?en¨ª

Va?en¨ª

N¨§kte?¨ª lid¨¦ jsou rozen¨ª ?¨¦fkucha?i. Jin¨ª ale pot?ebuj¨ª trochu pomoci. T?eba t¨ªm, ?e budou m¨ªt k dispozici chytr¨¦ sety spot?ebi?? a chytr¨¦ kuchy¨¾sk¨¦ n¨¢?in¨ª, kter¨¦ jim umo?n¨ª d¨§lat v¨ªce v¨§c¨ª najednou a zvl¨¢dnout i sebeobt¨ª?n¨§j?¨ª recept (i kdy? t?eba na druhy pokus). Od v¨§ci nen¨ª ani po?¨ªdit si chytr¨¦ d¨®zy na ukl¨¢d¨¢n¨ª, aby m¨¦n¨§ potravin kon?ilo v ko?i.
N¨¢dob¨ª na va?en¨ªKuchy¨¾sk¨¦ n¨¢?in¨ªNo?e a kuchy¨¾sk¨¢ prk¨¦nkaN¨¢stroje na m¨ªch¨¢n¨ª a odm¨§?ov¨¢n¨ªPe?en¨ª
N¨¢dob¨ª na pe?en¨ª Sbaleno na cestyKuchy¨¾sky textilDopl¨¾ky k umyv¨¢n¨ª
Nejd?¨ªve nakl¨¢d¨¢n¨ª, potom z¨¢bava!
Modern¨ª? Tradi?n¨ª? Je to jen na v¨¢s, jak budou vznikat va?e speciality.
PR¨¢V¨§ NYN¨ª V IKEA
Zimn¨ª kolekce 2017
Kdy? se nebe zat¨¢hne a za?ne v¨¢t studeny v¨ªtr, je ?as j¨ªt zp¨¢tky dom? ¨C a za?¨ªt p¨¦ct. Leto?n¨ª zimn¨ª kolekce m¨¢ v?echno, co pot?ebujete na pe?en¨ª lahodnych dom¨¢c¨ªch cukrovinek, kter¨¦ v¨¢m i va?im p?¨¢tel?m oslad¨ª zimn¨ª obdob¨ª.
N¨¢?in¨ª na pe?en¨ªCel¨¢ kolekce VINTER
Pro stylov¨¦ va?en¨ª a pe?en¨ª
Detail prk¨¦nka s ch¨¾apkami, ut¨§rkami a z¨¢st¨§rami v ?ern¨¦, ?ed¨¦ a b¨ªl¨¦.
Snadn¨¦ va?en¨ª d¨ªky nad?asov¨¦mu designu a kvalitn¨ªm kuchy¨¾skym textili¨ªm IKEA 365+, v?etn¨§ z¨¢st¨§ry, ch¨¾apky a ut¨§rek.
Dal?¨ª kuchy¨¾sky textil IKEA 365+ Ch¨¾apka 49,- IKEA 365+ Ut¨§rka 129,- IKEA 365+ Ut¨§rka 129,- IKEA 365+ Ut¨§rka 129,-