¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Lo?niceLo?nice

Lo?nice

Vst¨¢t r¨¢no z postele nen¨ª pro mnoh¨¦ z n¨¢s nijak snadn¨¦. Kdy? ale budete m¨ªt v?echno oble?en¨ª chyt?e a prakticky ulo?en¨¦, nebude rann¨ª vypravov¨¢n¨ª u? tak stresuj¨ªc¨ª a hlavn¨§ ho zvl¨¢dnete rychleji, co? krom¨§ jin¨¦ho znamen¨¢, ?e si budete moci tro?i?ku p?ispat.
IKEA
?etrn¨§j?¨ª dom¨¢cnost
Jak sn¨ª?it n¨¢klady v lo?nici
energieTipy na ¨²spory energie
Rodiny ?et?¨ª pen¨ªze s IKEA
?ipkaSeznamte se s jejich tajemstv¨ªm ¨²sp¨§chu a objevte tipy na ¨²spory!
Tipy, jak u?et?it v lo?nici pen¨ªze a chr¨¢nit ?ivotn¨ª prost?ed¨ª.
Z¨¢kazn¨ªci doma testovali tipy a vyrobky IKEA. Zjistili, jak ?et?it svou pen¨§?enku i ?ivotn¨ª prost?ed¨ª.
INSPIRATIVN¨ª N¨¢BYTEK DO LO?NICE
Kde se chcete r¨¢no probouzet?
Rozkl¨¢dac¨ª pohovka UT?KER
Lo?nice, ¨²lo?n¨¦ prostory
Tmav¨§ zelen¨¢ ?atn¨ª sk?¨ª¨¾, posuvn¨¢ dv¨ª?ka, pou?it¨¢ jako d¨§lic¨ª p?¨ª?ka
B¨¦?ov¨¢, zelen¨¦ a ?ed¨¢ lo?nice s ?edo-zelenou ?atn¨ª sk?¨ªn¨ª
Lo?nice. ¨²lo?n¨¦ prostory ke stropu
POSTELE
Postele, se kterymi se nebudete cht¨ªt rozlou?it
Univerz¨¢ln¨ª postel UT?KER, neo?et?en¨¢ borovice, UT?KER Stohovateln¨¢ postel 3 490,-
detail postele IKEA UT?KER, neo?et?en¨¢ borovice
Seznamte se s postel¨ª UT?KER - m??ete ji vyu?¨ªt jako pohovku, jednol??ko, dvojl??ko i jako dv¨§ samostatn¨¦ postele. Je vyrobena z masivn¨ª borovice bez povrchov¨¦ ¨²pravy, tak?e si ji m??ete upravit tak, aby hladce zapadla do jak¨¦hokoliv pokoje.
Dal?¨ª postele
UT?KER Stohovateln¨¢ postel 3 490,-