¨²vodn¨ª str¨¢nka
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
koupelnaKoupelnykoupelnaNovinka!
Novy pl¨¢nova? koupelen je zde.
Vyzkou?ejte ho nyn¨ª!

Koupelny

Ka?dy z n¨¢s pot?ebuje ?as od ?asu m¨ªt ?as jen a jen pro sebe. Proto jsme tak¨¦ vytvo?ili koupelnovy n¨¢bytek, ktery v¨¢m poskytne dostatek m¨ªsta na v?e, co pot?ebujete, v?etn¨§ chytrych zp?sob?, jak si v?e p?ehledn¨§ uspo?¨¢dat a uklidit. D¨ªky tomu str¨¢v¨ªte m¨¦n¨§ ?asu hled¨¢n¨ªm zubn¨ª pasty a v¨ªce ?asu v¨¢m zbyde na to nejd?le?it¨§j?¨ª ¨C na v¨¢s.
GODMORGONSILVERANLILLANGENHEMNES
GODMORGON ¨C Pro hezky vzhled
SILVER?N ¨C Tradi?n¨ª dostupn¨¢ koupelna
LILL?NGEN ¨C N¨¢bytek, ktery v¨¢m zv¨§t?¨ª koupelnu
HEMNES ¨C Tradi?n¨ª cesta k po?¨¢dku v koupeln¨§
Pomoc¨ª s¨¦rie koupelnov¨¦ho n¨¢bytku GODMORGON si snadno vytvo?¨ªte koupelnu va?ich sn?. Najdete v n¨ª jak sk?¨ª¨¾ky pod umyvadlo, tak n¨¢st¨§nn¨¦ sk?¨ª¨¾ky a spoustu dal?¨ªch ¨²lo?nych prostor, z nich? si zcela ur?it¨§ vyberete, a? u? je va?e koupelna velk¨¢ nebo mal¨¢.
Od rohovych d¨ªl? po ¨²lo?n¨¦ lavice, na?e s¨¦rie koupelnovych dopl¨¾k? SILVER?N v tradi?n¨ªm stylu nab¨ªz¨ª v?e, co pot?ebujete k vytvo?en¨ª pohodln¨¦ koupelny.
N¨¢bytek ze s¨¦rie LILL?NGEN v¨¢m pom??e maxim¨¢ln¨ª m¨§rou vyu?¨ªt ka?dy centimetr va?¨ª mali?k¨¦ koupelny. Umyvadla a sk?¨ª¨¾ky nab¨ªz¨ªme v n¨§kolika r?znych ?¨ª?k¨¢ch a hloubk¨¢ch, tak?e si m??ete vybrat podle pot?eby.
Tradi?n¨ª vzhled a barva s prostorem na v?echno, co pot?ebujete ulo?it. Takov¨¢ je na?e koupelnov¨¢ ?ada HEMNES.
S¨¦rie GODMORGONS¨¦rie SILVER?NS¨¦rie LILL?NGENS¨¦rie HEMNES
Obl¨ªben¨¦ koupelnov¨¦ s¨¦rie
INSPIRATIVN¨ª KOUPELNOVY N¨¢BYTEK
Najd¨§te si koupelnu, kter¨¢ v¨¢m zp?¨ªjemn¨ª r¨¢na
C¡§Klasick¨¢ koupelna s ?ernymi dla?di?kami
Koupelna ve sv¨§tle zelen¨¦, modr¨¦ a b¨ªl¨¦ s tradi?n¨ª vanou a dvojumyvadlem
Tmav¨§ modr¨¢ a hn¨§d¨¢ koupelna, 2 umyvadla
?ed¨¢ a b¨ªl¨¢ koupelna s umyvadlem a sk?¨ª¨¾kou
 Dv¨§ sk?¨ª¨¾ky pod umyvadlo GODMORGON/ODENSVIK
INSPIRATIVN¨ª N¨¢BYTEK PRO KOUPELNY
Vytvo?te si koupelnu, v n¨ª? se budete i po r¨¢nu usm¨ªvat
Prohl¨¦dnout si galerii
B¨ªl¨¢ koupelna se sk?¨ª¨¾kou pod umyvadlo HEMNES, polic¨ª a zrcadlovou sk?¨ª¨¾kou, k tomu modry sprchovy z¨¢v¨§s a modrob¨ªl¨¦ ru?n¨ªky
Rustik¨¢ln¨ª  koupelna se s¨¦ri¨ª  SILVER?N z masivn¨ª borovice a barevn¨¦ ru?n¨ªky FR?JEN
Koupelna s b¨ªlymi kachli?kami, b¨ªlou sk?¨ª¨¾kou GODMORGON a oran?ovou sk?¨ª¨¾kou
Sk?¨ª¨¾ka pod umyvadlo HEMNES/R?TTVIKEN se 2 z¨¢suvkami, vysok¨¦ zrcadlo HEMNES a n¨¢st¨§nn¨¦ sk?¨ª¨¾ky
Mal¨¢ b¨ªl¨¢ koupelna s umyvadlem LILL?NGEN a hn¨§dymi n¨¢st¨§nnymi sk?¨ª¨¾kami
VYBAVEN¨ª DO KOUPELEN
Mal¨¢, ale skv¨§le vybaven¨¢
Police, stoli?ky a stojan na ru?n¨ªky VILTO, skandin¨¢vsky design, umo?¨¾uje maxim¨¢ln¨ª vyu?it¨ª prostoru v koupeln¨§
Rozjasn¨§te si koupelnu sv¨§tlym d?evem b?¨ªzy, kter¨¢ byla pou?ita v s¨¦rii n¨¢bytku VILTO. Jednotliv¨¦ kousky v¨¢m nav¨ªc umo?n¨ª maxim¨¢ln¨§ vyu?¨ªt ve?ker¨¦ voln¨¦ m¨ªsto i v t¨¦ nejmen?¨ª koupeln¨§.
Dal?¨ª ¨²lo?n¨¦ d¨ªly do koupelny
VILTO Policovy d¨ªl 1 490,- VILTO Stoli?ka s ¨²lo?nym prostorem 699,- VILTO Stoli?ka 499,- VILTO Policovy d¨ªl 1 190,- VILTO V¨§?¨¢k na ru?n¨ªky 990,-